Apertura de listas de substitución nos corpos de Secundaria, Escolas de idiomas e Catedráticos e Profesores de música e artes escénicas

O prazo de solicitude está aberto entre o 22 de agosto e o 4 de setembro

As especialidades nas que se poderá solicitar a inclusión, son:

Secundaria

Grego

Informática

Sistemas electrónicos

Sistemas electrotécnicos e automáticos

Equipos electrónicos

Instalacións electrotécnicas

Máquinas, servizos e produción

Sistemas e aplicacións informáticas

Máis información

EOI

Árabe

Francés

Italiano

Máis información

Catedráticos de música e artes escénicas

Acordeón

Arpa

Clave

Contrabaixo

Instrumentos de corda pulsada do Renacemento e Barroco

Instrumentos históricos de corda fretada

Viola da gamba

Máis información

Profesores de música e artes escénicas

Acordeón

Arpa

Instrumentos de corda pulsada do renacemento e do barroco

Órgano

Dicción e expresión oral

Baixo eléctrico

Guitarra eléctrica

Máis información

Toda a información sobre aperturas de listas. Ligazón

Volver