Animacións audiovisuais para o ensino

Accede para saber máis dos obxectivos e contidos deste curso.

Contidos 

  • Os programas de animación (imaxes en movemento e son).

  • Coñecemento dalgúns ferramentas para crear animacións.

  • Creación de animacións para as diferentes materias.

  • Difusión das nosas animacións para o aproveitamento da comunidade educativa

Descarga os distintos temas e actividades do curso

Volver