Admitido a trámite o recurso contencioso-administrativo interposto pola CIG-Ensino fronte a Orde pola que se regula a relación laboral do profesorado de Relixión.

Profesorado de Relixión

Admitido a trámite polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia o recurso contencioso-administrativo interposto pola CIG-Ensino fronte a Orde do 17 de xullo de 2007, pola que se regula a relación laboral do profesorado de Relixión e se ditan instrucións relativas á provisión de postos.

Profesorado de Relixión

Admitido a trámite polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia o recurso contencioso-administrativo interposto pola CIG-Ensino fronte a Orde do 17 de xullo de 2007, pola que se regula a relación laboral do profesorado de Relixión e se ditan instrucións relativas á provisión de postos.

Volver