Addenda ao acordo sobre dereitos sindicais en centros de ensino concertado entre sindicatos, a Consellaría de Educación e as organizacións patronais

ENSINO CONCERTADO - Acordos en Galiza

Con data 31 de agosto de 2005 asinouse,e ntre a Consellería de Educación e Ordenación Universitariaa, s OrganizaciónsP atronaise Sindicaisd o ensino privado de Galiza, o Acordo sobre dereitos sindicais en centros de ensinanza concertada.

Ligazón

Volver