Actualización das listas de persoal interino e substituto

Do corpo de educación infantil e primaria

No prazo de 5 días hábiles desde o 24 de decembro, estas reclamacións serán por rexistro, telemático ou presencial.

Resolución do 20 de decembro de 2019

Relación provisional de persoas excluídas

Como reclamar

  • As persoas participantes nas oposicións con dereito á incorporación na lista poderán formular alegacións ás listaxes provisionais ante á Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos no prazo de 5 días hábiles desde o 24 de decembro, estas reclamacións serán por rexistro, telemático ou presencial.
  • Non se admitirán as alegacións formuladas mediante o correo electrónico.

Volver