Acordo para integración do persoal no Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar

Acordo final para a ratificación dos Comités de Empresa do Consorcio

Texto final do acordo na comisión de persoal e no comité intercentros do persoal laboral da Xunta de Galiza.

Ligazón

Volver