Acordo interinstitucional para a posta en marcha do plan integral para a mellora da convivencia escolar

Convivencia Escolar

Representantes do Goberno de Galiza, do Parlamento de Galiza, da Delegación do Goberno en Galiza, do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza, do Valedor do Pobo, da Federación Galega de Municipios e Provincias, do Consello Escolar de Galiza, das tres universidades galegas, das asociacións de Nais e Pais e de Alumnos, dos sindicatos, do Seminario Galego para a Paz, de Educadores para a Paz, do Forum europeo de Administradores de Educación, dos movementos de renovación pedagóxica, das Organizacións Non Gobernamentais, asinaron o presente acordo para mellorar a convivencia escolar

Ligazón

Volver