Abriuse o prazo de solicitude do Fondo de Acción Social

Fondo de Acción Social

Saíu no DOG a convocatoria do Fondo de Acción Social. Tes até o 15 de febreiro para entregar a solicitude no rexistro xeral da Consellaría de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, delegacións provinciais das distintas consellarías e nas oficinas de correos (selada e rexistrada cada solicitude pola oficina onde se efectúe a presentación),segundo os anexos e a documentación que aquí se acompaña.

Convocatoria do Fondo de Acción Social 2006.

Resume en esquema do Fondo de Acción Social 2006

 

DOG : 5 / xaneiro / 2007. Prazo de presentación de instancias: até o 15 de febreiro

Texto da Convocatoria

Modelos de solicitude:

Fillos/as menores

Estudos dos fillos/as

 

Maiores a CargoVivendaGastos sanitarios

Discapacitados

 

 

 

Estudos dos traballadores/as

Volver