Aberto o prazo para solicitar habilitacións para o ensino privado

Desde xaneiro de 2021, a presentación de solicitudes de habilitación farase unicamente mediante medios electrónicos

Poñemos ao teu dispor un titorial onde explicamos o novo método de solicitación das habilitacións para o ensino privado.
Prazos ordinarios
    • Do 1 ao 30 de xuño, ambos incluídos
    • Do 1 de setembro ao 15 de setembro, ambos incluídos.
    • Do 10 de xaneiro ao 31 de xaneiro, ambos incluídos.
    • Do 1 de marzo ao 31 de marzo, ambos incluídos

*Cando o último día do prazo sexa inhábil, o prazo entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte.

Vídeo explicativo do novo sistema de habilitación para o ensino privado

Volver