A supresión de 42 aulas implica a eliminación de 62 postos de traballo en infantil e primaria

Os postos de traballo que se suprimen coa publicación dos cadros de persoal son un 7% máis que o curso anterior e inciden nunha perda paulatina de persoal do corpo de mestres

“Reorganización”. Con esta denominación adoita presentar a Consellaría de Educación os recortes en unidades e postos de traballo nos centros de educación especial, infantil e primaria. A este eufemismo o equipo da conselleira une este ano o anuncio de que están a construír novos colexios: debeulle parecer que o recorte era por si só pouco presentábel e decidiron acompañalo de “expectativas de futuro”. 

As cifras, porén, non deixan lugar a dúbidas: ano tras ano a Xunta pecha aulas, tanto en centros completos como unitarias no medio rural. O curso 2019/20 comezará co peche de 67 aulas, entre as que se atopan 7 unitarias. O peche de aulas non se ve compensado pola creación oficial de unidades que, todas elas, xa viñan funcionando: só abren 25. A incidencia das aulas habilitadas, aquelas que non se poden dotar con profesorado definitivo á espera da consolidación da matrícula prevista, ten este curso unha incidencia irrelevante e só serve para edulcorar os fríos datos de eliminación de recursos públicos.

Por provincias, é novamente Pontevedra a que sofre os principais efectos dos recortes de unidades, ao se repetiren cifras case idénticas ás do curso pasado: un 60% das aulas pechadas son desta provincia.

PROVINCIA

Supresións

Creacións

Totais

Habilitacións

A Coruña

-20

12

-8

5

Lugo

-2

8

6

-3

Ourense

-5

2

-3

4

Pontevedra

-40

3

-37

2

TOTAL

-67

25

-42

8

A Educación como gasto: menos aulas, menos profesorado 

Ao tempo que a sangría se estende co peche de aulas, a política de corte neoliberal que practica o goberno do PP, cunha concepción mercantilista da educación, tamén alcanza os postos de traballo: serán 62 mestras e mestres menos os que comecen o curso 2019/20. Os datos confirman as denuncias efectuadas pola CIG-Ensino na avaliación feita polo sindicato maioritario en canto se coñeceron os orzamentos de 2019, nos que xa se anunciaba unha redución do capítulo I (persoal). 

A redución de postos de traballo, superior nun 7% á do curso anterior, levará consigo o despedimento de persoal interino e o desprazamento de profesorado definitivo a outros colexios e terá unha especial incidencia na especialidade de Educación Primaria, na que se concentra máis da metade das prazas suprimidas. 

CATÁLOGO MESTRES XULLO 2019

EI

EP

FI

FF

EM

EF

PT

AL

DO

OC

ALC

PTC

Total

Creadas

24

12

2

2

1

3

1

2

3

7

8

1

66

Suprimidas

34

44

6

4

4

12

8

7

6

3

0

0

128

Resultado

-10

-32

-4

-2

-3

-9

-7

-5

-3

4

8

1

-62

A hipocrisía do goberno galego co medio rural

O peche de aulas no medio rural é unha constante nas últimas décadas e viuse agudizada coa chegada ao poder de Feijóo. Falamos de unitarias mais non só: tamén pechan aulas en centros rurais de tamaño medio que van ficando reducidos á mínima expresión e convertendo o seu peche nunha morte anunciada.  A hipocrisía do goberno galego acada no trato que dispensa ao medio rural unha das súas máis altas cotas: ao tempo que elimina servizos públicos nas aldeas e pequenas vilas do país (escolas, centros de saúde, servizos sociais..) entoa ladaíñas e dáse golpes no peito a falar da desertización no rural e na necesidade de frear a sangría de poboación. Ningunha credibilidade poden ofrecer as bagoas de quen executa políticas que, sen contemplacións, inciden na fenda de dereitos entre quen nace e quere vivir no rural e o resto da cidadanía. 

San Caetano como un búnker

Familias afectadas polo peche de aulas no rural ou organizacións sindicais como a CIG-Ensino vimos demandando deste goberno que abra o búnker no que converteu San Caetano e as súas extensións provinciais para negociar o futuro das aulas en perigo pola queda da natalidade. O actual equipo da consellaría mantén o hermetismo total e a negativa a sentarse nunha mesa de negociación: non acepta negociar os criterios de peche de unidades e de supresión de postos de traballo na Mesa Sectorial, na que sabe que vai ter unha oposición frontal ao desmantelamento do ensino público e engana ás familias e concellos cando pecha unha escola facéndolles crer que esa situación se pode reverter. Instalada na soberbia da maioría absoluta e na protección habitual dos medios de comunicación propios ou afíns, a Xunta manter un illamento total ao respecto da comunidade educativa, indigno dun goberno democrático.

 

Volver