A Consellaría publica o borrador da orde que regula as materias optativas no Bacharelato sen atender os cambios necesarios

O texto non poderá publicarse no DOG mentres non se publique o Decreto co currículo, algo que posibelmente non aconteza até setembro

A Consellaría de Educación segue o guión previsto de quen vive instalado nunha concepción unívoca e incontestábel do exercicio do poder e, sen mediar ningún tipo de contraste, vén de publicar no portal educativo o denominado “anteproxecto de orde pola que se establece o currículo das materias optativas do bacharelato e se regula a súa oferta”.

Finalmente a Consellaría desatendeu as demandas de ampliación de materias optativas que desde a CIG-Ensino trasladamos, tanto na Mesa Sectorial como no Consello Escolar de Galiza, e limitouse a incorporar no texto a relación de materias que avanzaran antes de someter o currículo a debate, sen aceptar:

  • que se manteñan as actuais, cos necesarios cambios curriculares pola diferente carga lectiva (Coeducación para o século XXI, Literaturas Hispánicas ou Robótica en 1º e Ciencias da Terra e o Medio Ambiente, Fundamentos da Administración e Xestión, Imaxe e Son ou Electrotecnia en 2º).
  • que se permita a oferta de novas optativas vinculadas ás ensinanzas artísticas.

O texto reproduce as condicións actuais para que os centros de secundaria poidan ofertar as materias: 10 alumnos e alumnas con carácter xeral e 5 con carácter extraordinario en zonas rurais, con previa autorización da administración. Estas condicións desatenden a demanda da CIG-Ensino e do profesorado de centros de zonas rurais ou socialmente desfavorecidas, para permitir que a oferta nestes centros puidese producirse con menos alumnado, cando menos de existir profesorado con dispoñibilidade no centro.

Mantendo a redacción proposta, no que se refire ao mínimo de alumnado para poder impartir materias optativas, e contra o sentir xeneralizado nos concellos rurais, daranse as mesas situacións que se produciron nestes últimos curso: haberá alumnado que non poderá cursar unha materia aínda que no seu centro haxa docentes con horas lectivas para facelo e haberá tamén casos nos que con 4 alumnos ou alumnas nun centro rural non se poderá impartir unha materia que pode ser determinante para o futuro académico ou profesional do alumnado. Tampouco se permitirá unha optativa con 8 ou 9 alumnas e alumnos nun barrio socialmente desfavorecido. Todo por unha idea reaccionaria e contraria á equidade e igualdade de oportunidades que practica o PP en materia educativa.

Así quedarías as materias optativas coa súa correspondente atribución docente por especialidades:

Optativas 1º BAC

Especialidades docentes

Optativas 2º BAC

Especialidades docentes

Anatomía Aplicada

Bioloxía e Xeoloxía

Métodos Estatísticos e Numéricos.

Matemáticas

Antropoloxía

Filosofía
Xeografía e Historia

Psicoloxía.

Filosofía

Cultura Científica

Bioloxía e Xeoloxía

Física e Química

 

II. – Xeografía, Historia, Arte e Patrimonio de Galicia.

Xeografía e Historia

Segunda Lingua Estranxeira I

Alemán

Francés

Inglés

Italiano

Portugués

Segunda Lingua Estranxeira II

Alemán

Francés

Inglés

Italiano

Portugués

Tecnoloxías da Información e da Comunicación I

Informática  Tecnoloxía

Tecnoloxías da Información e da Comunicación II

Informática  Tecnoloxía

Literatura Galega do Século XX e da Actualidade

Lingua e Literatura Galega

 

 

As materias de modalidade de primeiro curso.

 

As materias de modalidade de segundo curso.

 

Ligazón ao borrador da orde que regula as optativas no bacharelato.

Volver