A Consellaría de Educación limita o dereito do profesorado á redución de xornada por garda legal para coidado de fillos e fillas

A medida únese á decisión de non conceder permisos sen soldo ante a inacción da administración para abrir listas de substitucións en varias especialidades

A Consellaría de Educación, logo de que desde a CIG-Ensino lle trasladásemos no día de onte o noso malestar pola negativa a conceder reducións de xornada por garda legal, enviou hoxe mesmo a listaxe de especialidades de secundaria, que relacionamos ao final desta nova, nas que Persoal non vai conceder nin permisos sen soldo nin reducións de xornada. O sindicato xa denunciara hai semanas a negativa da concesión de permisos sen soldo.

A medida de restrinxir o dereito a goza dunha redución de xornada para o coidado dunha menor ou maior a cargo supón unha violación dos dereitos do profesorado a quen, como ao conxunto das empregadas e empregados públicos, non se lle fixa ningún tipo de condición ou informe previo do seu centro de destino para poder exercer o dereito a reducir a súa xornada e o seu salario para atender unha crianza ou unha persoa maior a cargo.

A medida, segundo se nos explicou, nace da suposta colisión de dous dereitos, o do profesorado a ter esa redución, e o do alumnado a recibir docencia. Para a CIG-Ensino esta xustificación é improcedente e carece do máis mínimo rigor. Usando o mesmo argumento, estaría en disposición a Consellaría a non conceder permisos de maternidade ou paternidade?

A medida vén a incorporarse á decisión xa comunicada pola Dirección Xeral de non conceder permisos sen soldo nalgunhas especialidades nas que a limitación nas listaxes de substitución farían difícil ou imposíbel cubrir as prazas. Desde o sindicato xa lle trasladamos a nosa contrariedade con esta medida. Téñase en conta que estes permisos son habitualmente empregados por persoal interino nos meses ou semanas anteriores ás oposicións. Nun contexto normal ese tempo é habitualmente moi importante para moitas e moitos docentes, mais no caso excepcional deste curso é, se cabe, moito máis necesario non restrinxir ese dereito: alta carga de traballo, especialidades nas que non superar a proba pode implicar ir ao paro, etc…

Somos conscientes de que os permisos sen soldos están vinculados á necesidade do servizo mais nestes casos esa necesidade non vén provocada pola situación do centro senón pola inacción ou falta de xestión desa Dirección Xeral para adiantarse aos problemas e abrir listaxes en todas as especialidades nas que se sabe con tempo de antelación (e falamos dunha decisión que xa adoptaron hai máis dun mes)  que poden esgotarse.

Mais se a non concesión de permisos sen soldo nos parece moi grave, a negativa a recoñecer o dereito á redución de xornada entendemos que é unha medida abertamente ilegal e que se toma sabendo que os prazos de reclamación e mesmo de recurso á vía xudicial farían imposíbel o exercicio dun dereito relacionado coa garda legal dun ou dunha menor a cargo.

A CIG-Ensino vén de dirixirlle un escrito á Dirección Xeral  na que lle solicitamos:

 1. Que se levante a restrición á concesión de reducións de xornada por garda legal ou calquera outro permiso ou redución non vinculada coas necesidades do servizo na normativa legal en vigor.
 2. Que se abran todas as listaxes que sexan precisas para evitar a discriminación daquel profesorado que non vai poder optar a un permiso sen soldo pola falta de dilixencia da Administración.
RELACIÓN DE ESPECIALIDADES DE SECUNDARIA NAS QUE A CONSELLARÍA SE NEGA A  CONCEDER REDUCIÓNS DE XORNADA OU PERMISOS SEN SOLDO

A administración non nos proporcionou unha listaxe de especialidade do corpo de mestres mais a CIG-Ensino ten coñecemento de que, cando menos na especialidade de ORIENTACIÓN, se están a denegar xa reducións de xornada.

 • 59002 Grego
 • 590003 Latín
 • 590010 Francés
 • 590053 Lingua Galega e Literatura
 • 590107 Informática
 • 590 111 Organización e Procesos de Mantemento de Vehículos
 • 590 112 Organización e Proxectos de Fabricación Mecánica
 • 590 120 Procesos e Produtos de Téxtil, Confección e Pel
 • 590124 Sistemas electrónicos
 • 590 125 Sistemas electrotécnicos e automáticos
 • 591 202 Equipos electrónicos
 • 591206 Instalacións electrotécnicas
 • 591209 Mantemento de vehículos
 • 591 210 Máquinas, Servizos e Produción
 • 591 227 Sistemas e Aplicacións Informáticas
 • 591 228 Soldadura
 • 594 402 Arpa
 • 594 405 Clave
 • 594 410 Frauta Travesa
 • 702 400 Relixión Católica

A Consellaría indica que a restrición do dereito a reducir xornada ou a ter permiso sen soldo se pode estender a outras especialidades e que revisarán as listaxes por se teñen que incorporar algunha máis.

.

Volver