A Consellaría de Educación degrada os programas de cualificación profesional inicial (PCPI)

Unha vez máis a Consellaría evita a negociación na Mesa Sectorial

A Consellaría de Educación ten previsto a publicación dunha orde na que se “estabelece a oferta de programas de cualificación profesional inicial en centros públicos na Comunidade Autónoma de Galicia” coa  relación de Centros onde se van impartir PCPI-1 e PCPI-2 para o curso 2012/2013, así como as modalidades que lle asigna a cada centro. Nesta orde só se estabelece un número máximo de 15 alumnos//as para o primeiro curso dun PCP e nos módulos profesionais do segundo curso do réxime integrado. Para o resto non se estable esta limitación, podendo superar os grupos os 30 alumnos e alumnas por aula.

Como é sabido, o alumnado  dos PCPI( programas de cualificación  profesional inicial) é  alumnado en  risco de exclusión escolar, polo que estes programas  precisan dun seguimento e atención  educativa personalizada e grupos reducidos. Se xa é  excesivo   fixar un número  máximo en 15 alumnos/as por grupo no primeiro curso, a pretensión de que no segundo curso poidan superar os 30 alumnos/as por aula é un disparate pedagóxico, sendo imposíbel  unha educación  apropiada  a este alumnado. A  masificación destas aulas  pode ser  fonte permanente de conflitos e provocaran resultados negativos  e contrarios  ao obxecto destes  programas,   con peores resultados,  tanto pedagóxicos como  académicos.

 

O alumnado de PCPI-2  merece unha atención educativa personalizada que compense as carencias que, moitas veces, se dan  por proceder este alumnado  dun medio socioeconómico e familiar falto de recursos ou  pouco estimulante. Concentrar 30 alumnos/ as  destes programas  nunha clase é concentrar problemas e condenar ao alumnado ao fracaso escolar  

 

 

A CIG-ENSINO, quere  denuncia que , unha máis unha vez, este borrador de orde non pasou pola Mesa Sectorial  Docente  non Universitaria e esixe da Consellaría que cese coas súa política  educativa mercantilista   e que non escamoteo medios, recursos e profesorado para facer fronte ao fracaso escolar. Para iso, ACIG-ENSINO  vaille esixir a Consellaría  a modificación da proxecto de orde  antes de ser publicada para que, contemple  a  necesidade de dotar de profesorado suficiente  os centros, garanta a demanda de PCPI  solicitados polos centros, non supere a rateo de 15 alumnos/as por grupo,  facilite reforzos, como mínimo un profesor por área e reduza o  número de horas lectivas para o profesorado que imparte docencia nestes programas, co obxecto  que dedique horas a coordinación de grupo  e á adaptación dos materiais curriculares á realidade do alumnado.


Volver