A Consellaría continúa coa externalización da certificación do coñecemento do inglés

Anuncia dous exames de certificación B2 e C1 que levará a cabo o Trinity College

Desde a CIG Ensino denunciamos esta externalización e reclamamos que sexan as Escolas Oficiais de Idiomas as entidades que formen e certifiquen os coñecementos do profesorado galego en todas as linguas.

A Consellaría de Educación continúa, como xa denunciamos o ano pasado, coa externalización da acreditación na lingua inglesa, o que supón un gasto que se retrae do orzamento do ensino público galego

Até o de agora o profesorado galego tiña ao seu dispor as Escolas Oficiais de Idiomas (EOIs) para certificar os coñecementos de inglés. Porén, a administración anuncia que o Trinity College levará a cabo esta certificación, iso si, usando o persoal do Centro Autonómico de Formación e Innovación (CAFI) para a súa xestión.

A formación do profesorado non pode ser unha forma de financiar entes externos, máis aínda cando as EOIs teñen entre as súas funcións expresas levar a cabo esta formación, tal e como se pode ler no Decreto 189/2010, do 11 de novembro, polo que se establece o Regulamento Orgánico das Escolas Oficiais de Idiomas da Comunidade Autónoma de Galiza. Desde a CIG Ensino denunciamos esta externalización e reclamamos que sexan as EOIs as entidades que formen e certifiquen os coñecementos do profesorado galego en todas as linguas, sen concentrar os esforzos só no inglés.

Volver