A CIG traslada á Xunta a proposta de ampliación do permiso de paternidade até 22 semanas

A aplicación desta medida suporía a equiparación co permiso de maternidade e un impulso á responsabilidade compartida nos coidados das nosas fillas e fillos.

A ampliación do permiso da outra persoa proxenitora até equiparalo no 2021 co permiso de maternidade é xa unha realidade que comezará a aplicarse en xaneiro do 2019 no ámbito da Administración Xeral do Estado tras un acordo entre o Ministerio de Política Territorial e Función Pública e as organizacións sindicais con representación na Mesa Xeral, incluída a CIG.

No marco das negociacións para a modificación da Lei 2/2015 de Emprego Público de Galiza, a CIG trasladou toda unha batería de medidas para mellorar as condicións de conciliación familiar de todo o persoal da Xunta, desde o docente ao sanitario pasando polo da administración xeral. Entres estas propostas estaba o incremento dos permisos de paternidade e maternidade até conseguir que cada un deles acade, con carácter intransferíbel, os 12 meses de duración. 

Somos conscientes de que esta é unha medida que require de prazos para a súa consecución e xa nos últimos anos instamos á administración galega a dar pasos nesa dirección. Para o ano 2019 a Xunta xa avanzou a súa intención de incrementar o permiso de maternidade até as 22 semanas, mais deixou inicialmente sen tocar o incremento do permiso para a outra persoa proxenitora, á espera de como rematasen as negociacións abertas en Madrid. 

Acordo en Madrid: 16 semanas de permiso de paternidade no 2021. 

No ámbito do Estado asinouse un acordo o pasado 29 de outubro centrado no permiso de paternidade. Este acordo implica o incremento paulatino até acadar as 16 semanas no 2021, o que supón a mesma duración que o permiso de maternidade, que nese ámbito non tivo melloras, como aconteceu en Galiza nestes últimos anos, onde foi aumentando de 2 en 2 semanas até chegar ás 22 a partir de xaneiro de 2019.

2019

8 semanas

2020

12 semanas

2021

16 semanas

Ese acordo foi subscrito por catro das organizacións sindicais con representación na Mesa Xeral da AXE (Administración Xeral do Estado), entre as que se encontra a CIG, e estas son as novidades (actualmente o permiso de paternidade é de 5 semanas). 

O criterio dun permiso intransferíbel vén sendo defendido desde hai anos pola CIG, como mellor camiño cara o fomento da co-responsabilidade no coidado das nosas crianzas entre ambas persoas proxenitoras. O feito de que a maior parte do permiso non vaia ser simultáneo incide precisamente nesta vía de romper con roles perpetuados polo patriarcado que son claramente discriminatorios coas mulleres.  Desde a CIG tamén instaremos a que desde a Xunta se fagan os cambios oportunos na normativa actual para asegurar que o permiso de maternidade sexa igualmente intransferíbel. 

A CIG demanda un paso adiante da Xunta de Galiza, até acadar as 22 semanas no 2021, e pactar un plan plurianual de incrementos até acadar os 12 meses para cada permiso. 

Tendo en conta o obxectivo final fixado pola CIG (12 meses intransferíbeis para cada permiso) e os propios pasos dados pola Xunta nestes últimos anos no aumento da duración do permiso de maternidade, a CIG trasladoulle a Función Pública que o incremento do permiso de paternidade para o persoal da Xunta se acompase co propio permiso de parto, elevando a un mínimo de 22 semanas o permiso de paternidade no 2021, e sempre adaptándose ás posíbeis ampliacións do permiso de maternidade. 

A CIG trasladoulle a Función Pública a necesidade de acadar un pacto plurianual para aumentar ambos permisos e emprazou á Xunta a incorporar os cambios na Lei 2/2015 para conseguir a súa efectividade desde o 1 de xaneiro de 2019. Debido ao avanzado dos prazos de negociación da Lei, sen que a administración galega atendera as demandas iniciais da CIG e tendo xa superado o trámite parlamentar, desde o sindicato instamos ao goberno galego a que, de non se poder incorporar na reforma da Lei, se arbitren as medidas legais necesarias para que todo o persoal da Xunta poida ver aumentado o permiso de paternidade no sentido das nosas demandas xa a partir de xaneiro de 2019.

CIG Informa sobre a petición da ampliación do permiso de paternidade até as 22 semanas para o funcionariado público galego

Documento


Volver