A CIG solicita unha entrevista co Xerente do Consorcio Galego de Igualdade e Benestar

O xoves 16 de decembro na reunión de delegagas do Consorcio decidiuse solicitar unha entrevista co xerente, que de non ter unha resposta satisfactoria retomaríamos as mobilizacións.

Son moitas as cuestións e é abundante a problemática laboral que segue sen resolverse pola xerencia do Consorcio Galego de Igualdade e Benestar, malia as repetidas reclamacións tanto dos comités de empresa como da propia CIG, ao mesmo tempo que o conxunto das traballadoras e traballadores seguen sen gozar de Convenio Colectivo.

Son varias e diferentes as noticias que transcenden sobre a integración do Consorcio Galego de I+B na Axencia Galega de Servizos Sociais, sen que desde os representantes das traballadoras e traballadores teñamos unha información veraz sobre a última intención da Consellaría de Traballo e Benestar.

A CIG-Ensino solicitoulle ao Xerente unha entrevista, a maior brevidade posíbel, ao obxecto de tratar os seguintes temas:

  • Criterios da integración do Consorcio na Axencia Galega de Servizos Sociais (integración dos Servizos Centrais, Oficinas I+B, Galescolas...)
  • Aplicación do Convenio.
  • Solución a problemática das listas de agarda.
  • Que se axilice e non deneguen as reducións de xornada.
  • Constitución dos Comités de Prevención e Saúde Laboral.
  • Información sobre a apertura dos novos centros e as novas subrogacións.
  • Efectivización, como no ano anterior, de que o 24 e 31 de decembro son compensados con 1,75 días por día traballado.

Así mesmo, os comités amosan o seu malestar debido á nula receptividade ás súas opinións, escritos e solicitudes por parte da Xerencia do Consorico de Igualdade e Benestar.

Desde a CIG continuaremos a traballar para lograr que as condicións de traballo melloren día a día.

Volver