A CIG-Ensino vén reclamando reiteradamente a negociación en cada delegación provincial de educación da relación de vacantes que se deben ofertar para cubrir mediante o concurso de traslados.

Vacantes

A CIG-Ensino vén reclamando reiteradamente a negociación en cada delegación provincial de educación da relación de vacantes que se deben ofertar para cubrir mediante o concurso de traslados. Mira o escrito presentado así como toda a información que teñamos sobre ditas vacantes.

Proposta de Vacantes para o Concurso de Traslados

A CIG-Ensino vén reclamando reiteradamente a negociación en cada delegación provincial de educación da relación de vacantes que se deben ofertar para cubrir mediante o concurso de traslados.

Até agora, a delegación de Pontevedra e da Coruña non amosaron disposición ningunha para negociar as vacantes a ofertar para o concurso de traslados que se ten que convocar proximamente, cando nas outras delegacións, polo menos, vén sendo habitual un funcionamento diferente, tratando coas Xuntas de Persoal os criterios e vacantes que se ofertan no concurso de traslados.

Resulta totalmente inaceptábel e ilegal que se pretenda, un curso máis, furtar o dereito de negociar as vacantes que deben ofertar no concurso de traslados.

En consecuencia, a CIG-Ensino solicita desa Secretaría Xeral que se dean as  instrucións correspondentes para que tanto a delegación da Coruña como a de Pontevedra convoquen urxentemente as Xuntas de Persoal para negociar as vacantes que deben ofertar neste concurso de traslados e así dar cumprimento ao acordo asinado, o 8 de xuño de 2007, pola CIG-Ensino e outras OOSS que mellora os cadros de persoal dos centros de Primaria e Infantil

Mira aquí o escrito presentado: Ligazón

Relación de Vacantes por Provincias remitidas polas delegacións provinciais de educación correspondentes. 

 

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Primaria

Vacantes CEIP e EEI         Vacantes CPI e IES

 Vacantes

 Vacantes

  Vacantes

Secundaria

 Vacantes Secundaria           Vacantes FP/EOI

Vacantes

Vacantes

 Vacantes
Orientación

Vacantes

Posibles resultasCalquera erro ou vacante solicitada polo teu centro e que non esté na relación non dubides en comunicárnolo para telo en conta nas distintas mesas de negociación no seguinte correo electrónico: galiza@cig-ensino.com

Volver