A CIG-ENSINO presenta un recurso contencioso administrativo impugnando a orde da Consellaría de Educación pola que se regula a relación laboral do profesorado de relixión.

Contencioso Administrativo da CIG-Ensino

A CIG-ENSINO ven de presentar recurso contencioso administrativo ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza co obxecto de impugnar a orde que ven de ser publicada o 24 de xullo pola Consellaría de Educación pola que se regula a relación laboral do profesorado de relixión.

RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DA CIG-ENSINO CONTRA DA ORDE DA CONSELLARÍA QUE REGULA A RELACIÓN LABORAL DO PROFESORADO DE RELIXIÓN

 

A CIG-ENSINO ven de presentar recurso contencioso administrativo ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza co obxecto de impugnar a orde que ven de ser publicada  o 24 de xullo pola Consellaría de Educación pola que se regula a relación laboral do profesorado de relixión.

 

Para a  CIG-ENSINO, ademais de reiterar a nosa desconformidade  con que a relixión forme parte do currículo escolar, é totalmente inaceptábel  o procedemento de selección deste profesorado, que ten que ser proposto pola autoridade da confesión relixiosa  e obter a declaración de idoneidade con carácter previo á contratación por parte da Consellaría de Educación. Este sistema anómalo de contratación é inasumíbel, ao  non garantir, nin sequera,  os mínimos dereitos laborais de calquera sociedade democrática e estar suxeitos  os traballadores e traballadoras a cuestión valorativas, baseadas en criterios morais reaccionarias.

 A CIG entende que este profesorado, contratado polo bispado e polo tanto por un sistema diferente ao resto do profesorado interino, é só para impartir clase de relixión. Por iso recorremos esta orde , xa que a Consellaría de Educación  garántelle ao profesorado de relixión o desempeño doutras funcións para as que non foi contratado e que corresponden unicamente ao  profesorado que accedeu polo sistema ordinario de acceso a función  pública docente. Dentro das novas función recollidas na orde, que superan o actual marco legal e  invalidan o ensino laico, están a de realizar gardas con alumnado , titorías de pais e nais, dinamizar a convivencia escolar, etc. Con esta regulamentación  pódese dar o caso que haxa alumnado  que opte por non recibir clase de relixión e que sen embargo teña como titor ou titora un ou unha  profesora de relixión.

Todo isto amosa unha despropósito por parte da Consellaría . Por iso vémonos abocados a recorrer ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza , xa que a Consellaría non aceptou na Mesa Sectorial as nosa propostas.

 

 

                                                                                 Santiago, 30 de xullo de 2007

                                                                                 Secretaría de prensa da CIG-ENSINO

Volver