A CIG-Ensino presenta un estudo que constata a desigualdade de xénero no exercicio dos cargos directivos nos centros educativos

A CIG-Ensino xa solicitou á Consellería de Educación e Ordenación Universitaria de Galiza que elaborase un Plan de Igualdade para o Ensino

Con motivo do 8 de marzo, a CIG-Ensino realizou un estudo sobre a representación que teñen as mulleres nos cargos directivos. No estudo pódese comprobar que tamén neste sector existe desigualdade á hora de ostentar cargos directivos. Se se ten en conta que o 81% do profesorado de Primaria son mulleres, cabe esperar que a porcentaxe de directoras nos centros de primaria sexa a mesma. Mais a realidade é ben distinta, pois a diferenza entre directoras (2,67%) e directores (9,60%) non reflicte a diferenza do censo en canto á composición de xénero. Extrapolado a un censo en que os dous xéneros estivesen igualmente representados, sería como dicir que os directores son o 78%. En Secundaria a realidade é similar. Se atendemos ao censo, as mulleres en Secundaria representan o 64%, mais son directoras o 5,35% das mulleres, fronte ao 7,61% dos homes. Extrapolado do mesmo xeito, é dicir, a un censo sen diferenzas de xénero, o peso porcentual dos directores é do 71%.

Aínda que a igualdade entre homes e mulleres é hoxe un “principio universal” non cuestionado explicitamente por case ninguén na nosa sociedade, a realidade é que, na práctica, as desigualdades seguen existindo e a posición da muller está en clara desvantaxe coa dos homes. Por este motivo as Administracións deben tomar cartas no asunto elaborando plans que favorezan a integración da muller en todos os ámbitos e o seu acceso aos cargos de dirección. Neste aspecto é onde quere pór o foco a CIG-Ensino con este estudo, poñendo en evidencia que a ausencia dun Plan de Igualdade na Consellaría de Educación é unha neglixencia que só produce consecuencias negativas para a igualdade de oportunidades entre profesoras e profesores.

A CIG-Ensino xa solicitou á Consellería de Educación e Ordenación Universitaria de Galiza que elaborase un Plan de Igualdade para o Ensino deste país. Un plan que, á vista dos resultados, non só é legalmente preceptivo, senón completamente necesario para evitar as diferenzas e que estas sigan aumentando. Un plan en que a propia Administración actúe de xeito responsable neste eido, establecendo os mecanismos necesarios para facilitar ao profesorado a conciliación da vida familiar e laboral e que esta non repercuta no acceso aos cargos de dirección. Neglixencia que, por certo, non é a única que se produce, pois tal e como veu denunciando a CIG-Ensino semanas atrás a Consellaría non cumpre o que establece a Lei de Prevención sobre a determinación de postos de risco para o embarazo e, cando unha profesora ten que solicitalo, non actúa coa axilidade necesaria.

A Consellaría debe artellar mecanismos para que haxa igualdade real entre quen forma o colectivo e quen toma as decisións e, para poñer un exemplo, os mecanismos de elección e formación das direccións non favorecen, hoxe por hoxe, a igualdade de acceso para profesoras e profesores. O ensino ten a responsabilidade de contribuír á eliminación dos condicionamentos sociais que prexudiquen a creación dunha sociedade igualitaria para todos e todas. Para a CIG-Ensino cómpre formar para vivir nunha sociedade entre iguais, e dar exemplo desde o propio centro educativo e, para iso, urxe que a Consellaría asuma o papel que lle corresponde.

OUTRAS NOVAS

Sen emigración e infraemprego a cifra de mulleres desempregadas en Galiza chegaría ás 300.000


Volver