A CIG-ENSINO NON ASINOU AS TÁBOAS SALARIAIS 2018 E 2019 DO VIII CONVENIO COLECTIVO DE ENSINO NON REGRADO

Unha vez máis as patronais, coa complicidade das organizacións sindicais estatais, sáense coa súa e asinan unhas táboas salariais para 2018 e 2019, que non só consolidan, senón que aumentan, a perda de poder adquisitivo no sector.

O 10 de xullo de 2019, logo de 3 reunións da mesa de “negociación”, tivo lugar a sinatura das táboas salariais para 2018 e 2019 do Convenio Colectivo de Ensino e Formación non Regrado por parte das patronais CECAP, CECE e ANCED e pola parte sindical FECCOO e FeSP-UGT. Desde o punto de vista social, tratouse de 3 reunións estériles, dado que non se acadaron melloras salariais que reivindicabamos os 3 sindicatos no comezo das negociacións. Unha vez máis as patronais fixeron unha proposta á baixa que mantiveron até que os sindicatos estatais voltaron vender aos traballadores/as no que chaman “mesa de negociación”. Porén, certifícase unha nova perda salarial, coa non recuperación do IPC perdido e co aumento da perda de poder adquisitivo presente e futura (nen sequera aseguran o IPC-real nun convenio do máis precario en salarios, dentro de todos os que hai no sector do ensino).

Estas novas táboas asinadas, por desgraza, acabarán consolidando a perda de poder adquisitivo acumulada até as de 2017 (un 3,9% de perda) e incluso a incrementarán pois para 2018 aplicarase unha suba do 1% (o IPC quedou no 1,2%) e no 2019 un 2,75%. Esta suba salarial é retroactiva, tendo as empresas que aboar os atrasos en 3 meses dende a publicación en BOE das táboas salariais. As subas aplicaranse sobre o salario, complemento de dedicación e CPP, quedando conxeladas as cantidades dos postos funcionais (director, xefe de estudos,...). Nin se conseguiu que nos salarios por debaixo do SMI ( 900€/mes ou 12.600€/ano) se reflectisen nas táboas salariais estas cantidades. Así as empresas complementarán a cada traballador/a o salario até esas cantidades mínimas a cobrar, agás aqueles que teñan outros complementos e xa superen ditas cantidades, que só terán a ridícula suba porcentual asinada.

PROPOSTA DEFENDIDA POLA CIG-ENSINO NAS MESAS DE NEGOCIACIÓN 2018/2019

Dado que o sector leva anos de CONXELACIÓN SALARIAL e perda de poder adquisitivo coa excusa da crise económica, entendemos que esta debe ser recuperada, xa que se eleva ao 3,9%, polo que:

A nosa proposta para 2018 e 2019 será a suba en total do 3% por ano de todos os conceptos salariais sobre as táboas do 2017. Como todos os salarios son inferiores ao Salario Medio Galego (18.000€), aplicaráselle a suba lineal da cantidade que se incremente aos que teñan ese salario medio, é dicir, todas as categorías incrementarán 540€ anuais ( 3% dos 18.000€). Este 3% tamén se aplicará a todos os complementos do convenio.

Por suposto, todos os salarios por debaixo do SMI pasarían a cobrar os 12.600€, sendo esta a cantidade marcada nas táboas salariais e a cobrar por todos os traballadores/as desas categorías.

Unhas propostas moi parellas propuxeron as outras OO.SS ( 6% nos 2 anos a repartir), pero pronto se pregaron ás da patronal ante as ameazas de romper negociacións e denunciar o convenio.

Vós podedes cambiar esta actitude de pactismo e entreguismo sindical que non vos representa...

DIGNIFICA AS TÚAS CONDICIÓNS LABORAIS E SALARIAIS!!


Táboas salariais VIII Convenio Colectivo de Ensinanza e Formación Non Regrada.

Categorías profesionais

ANO 2017

ANO 2018 - 1 %

ANO 2019 - 2,75 %

Profesor/a titular

14.243,06

14.385,49

14.781,09

Profesor de taller

14.243,06

14.385,49

14.781,09

Profesor/a Auxiliar /Adxunto/a

12.656,63

12.783,20

13.134,73

Profesor Auxiliar “on line”

12.656,63

12.783,20

13.134,73

Instrutor/a ou Experto/a

11.863,68

11.982,32

12.311,83

Educador social

14.243,06

14.385,49

14.781,09

Xefe de Administración

16.119,25

16.280,44

16.728,15

Oficial administrativo 1ª

13.158,05

13.289,63

13.655,10

Oficial administrativo 2ª

12.766,41

12.894,07

13.248,66

Orientador profesional

12.766,41

12.894,07

13.248,66

Prospector de empleo

12.766,41

12.894,07

13.248,66

Auxiliar administrativo

10.972,33

11.082,05

11.386,81

Redactor/a- Corrector/a

10.972,33

11.082,05

11.386,81

Axente comercial

10.854,81

10.963,36

11.264,85

Televendedor

10.854,81

10.963,36

11.264,85

Encargado/a de Almacén

13.163,06

13.294,69

13.660,29

Empregado/a de Servizos Xerais

10.854,81

10.963,36

11.264,85

Auxiliar non docente

10.854,81

10.963,36

11.264,85

Monitor- Animador

10.854,81

10.963,36

11.264,85

Titulado non docente

14.243,06

14.385,49

14.781,09

 

 

 

 

CPP

416,03

420,19

431,75

 

 

 

 

COMPLEMENTO  DEDICACIÓN

 

 

 

Ten 50% ou máis de xornada

105,70

106,76

109,69

Ten menos do 50% e máis do 25%

52,85

53,38

54,85

Ten o 25% ou menos de xornada

32,00

32,32

33,21

A CIG-ENSINO NON ASINOU AS TÁBOAS SALARIAIS 2018 E 2019 DO VIII CONVENIO COLECTIVO DE ENSINO NON REGRADO

Documento


Volver