A CIG-Ensino non acode ao Consello Galego de FP tras a negativa da Consellaría a negociar a oferta educativa para o vindeiro curso

A CIG-Ensino non acode ao Consello Galego de FP tras a negativa da Consellaría a negociar a oferta educativa para o vindeiro curso.

Nunha primeira análise o sindicato detecta que arredor de 40 peticións de novos ciclos foron desestimadas sen que até o momento a Consellaría lles indicara aos centros que criterios a levaron a descartar a súa concesión.

A CIG-Ensino non acudeu á reunión do Consello Galego de Formación Profesional en desacordo co proceder da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa que se negou a adiar esta reunión para poder cotexar cos centros educativos as necesidades formativas de cara ao vindeiro curso. Tal e como vén sendo habitual, a Consellaría non informou ás direccións durante o proceso de elaboración da oferta dos criterios que se seguen para a implantación de novos ciclos formativos nin tampouco negociou coas organizacións sindicais, polo que pretendía que, un ano máis, a reunión do Consello Galego de FP servira só para dar a coñecer a súa proposta.

Inicialmente as tres organizacións sindicais presentes neste órgano solicitamos que se adiara esta reunión para testar cos centros as solicitudes de concesión de novos ciclos medios e superiores, ademais de advertir da imposibilidade de asistir á reunión por parte de UGT. Tras a negativa da Consellaría a conceder esta prórroga, a CIG-Ensino considera que abonda de desprezos á comunidade educativa e por iso decidiu non asistir ao Consello Galego de FP. Lamentamos que CCOO rompera esta posición de rexeitamento unánime ás formas coas que habitualmente se comporta a Dirección Xeral de FP e finalmente decidira comparecer no Consello.

A negativa a negociar como norma e o menosprezo ao profesorado como estilo

A CIG-Ensino fixo xestións telefónicas coa Dirección Xeral para conseguir unha explicación sobre o procedemento que seguiu para a concesión duns ciclos e outros non, obtendo unicamente respostas nas que se menosprezan as demandas dos centros ou argumentando, de forma visionaria, que non van ter matrícula.

Confírmase, por tanto, a opacidade para coñecer as razóns para tomar a decisión de que ciclos se ofertan de novo para o vindeiro curso e o feito de que os centros non poidan coñecer cales foron os criterios aplicados para descartar as súas peticións.

Desde o sindicato fixémoslle chegar por escrito as solicitudes que nos trasladaron tanto desde os equipos directivos como desde os departamentos a respecto das necesidades de cara ao vindeiro curso e que implicarían un incremento importante da oferta ordinaria. Malia que non recibimos a proposta da Consellaría até o xoves 6 de xuño, nunha primeira análise detectamos máis de 40 peticións de ensinanzas de FP que non foron atendidas pola administración.

A FP dual como única estrela convidada

Na única modalidade na que se incrementan as prazas e os novos ciclos é a Formación Profesional Dual na liña marcada pola Consellaría de promover unha fórmula pouco ou nada axeitada ao mercado laboral galego, con empresas de reducido tamaño, e que ten o perigo de fomentar a precariedade tanto nas condicións laborais do alumnado como do conxunto da clase traballadora en xeral. A ninguén se lle escapa ademais que, na medida en que se promoven só estas novas ensinanzas o máis probábel é que a demanda de matrícula nas modalidades presenciais, ordinaria e modular fundamentalmente, decaia e que isto signifique recortes de profesorado a medio prazo, á marxe de que se o alumnado pasa máis tempo nas empresas tamén se reduce considerabelmente o tempo no centro educativo. Así pois, esta fórmula, coa que a CIG-Ensino xa amosou en varias ocasións o seu desacordo, vai significar un chanzo máis na privatización do ensino público que na Formación Profesional pasará a depender directamente das necesidades das empresas e non do que debería ser unha planificación académica real e adaptada ás necesidades de toda a sociedade galega.

Relación de ciclos formativos solicitados por centros ou departamentos dos que tivo constancia a CIG-Ensino e que lle serán trasladados á Dirección Xeral de FP

CONCELLO

CICLO SOLICITADO POR CENTROS OU DEPARTAMENTOS

CONCEDIDO

ARTEIXO

CS DE ACTIVIDADES FÍSICAS

NON

A CORUÑA

 

CM FARMACIA

NON

CS ACONDICIONAMENTO FÍSICO

NON

CS TRANSPORTE E LOXÍSTICA

NON

CURTIS

FP BÁSICA da rama sanitaria e FP BÁSICA de cociña

NON

ZAS

CS DESENVOLVEMENTO DE APLICACIÓNS WEB

NON

FERROL

 

COMPLETAR O CICLO DE PREIMPRESIÓN DIXITAL DE ADULTOS A ORDINARIO

CS INTEGRACIÓN SOCIAL

FARMACIA A DISTANCIA

2º CURSO DE CS ANATOMÍA PATOLÓXICA e de CS DESEÑO E XESTIÓN DA PRODUCIÓN GRÁFICA

SI

NON

NON

NON

FP BÁSICA DE CARPINTERÍA E MOBLE

SI

OFERTA EN ORDINARIO E NOCTURNO DO CS DESENVOLVEMENTO DE APLICACIÓNS WEB

SI

ARZÚA

CALIDADE E CONTROL AMBIENTAL

NON

MUROS

ACTIVIDADES FÍSICAS E DEPORTIVAS

NON

 

RIBEIRA

 

CM ELABORACIÓN DE PRODUTOS ALIMENTARIOS

NON

CM PRODUCIÓN DE CALOR (na modalidade de adultos)

NON

CS EDUCACIÓN INFANTIL

NON

CS TRANSPORTE E LOXÍSTICA

NON

CM SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS E REDES

NON

SANTA COMBA

CM RESTAURACIÓN

NON

SANTIAGO DE COMPOSTELA

CS PROMOCIÓN DA IGUALDADE DE XÉNERO

NON

A POBRA DO CARAMIÑAL

HIXIENE BUCO-DENTAL

NON

VILAGARCÍA

CS ACONDICIONAMENTO FÍSICO

SI

VILANOVA

CS DIRECCIÓN DE COCIÑA.

CM ATENCIÓN A PERSOAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

NON

VILAGARCÍA

MODULAR COMPLETO DE FINANZAS, MARKETING E PUBLICIDADE. PROGRAMACION MULTIPLATAFORMA

NON

VALGA

2º CM SOLDADURA

SI

LALÍN

CS ENSINANZAS E ANIMACION SOCIODEPORTIVA

NON

PONTEVEDRA

CS ANIMACION SOCIOCULTURAL E TURÍSTICA

NON

LALÍN

CS ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

NON

A ESTRADA

FP BÁSICA DE MADEIRA

SI

SILLEDA

CM ACTIVIDADES COMERCIAIS

NON

LUGO

CM PANADERÍA

NON

VILALBA

XESTIÓN ADMINISTRATIVA

CM INFORMÁTICA

NON

NON

SARRIA

2º CURSO ASISTENCIA Á DIRECCIÓN, COCIÑA E SERVIZOS

NON

MONFORTE

ASISTENCIA Á DIRECCIÓN. ESTILISMO MASCULINO

NON

LUGO

 

 

ELABORACION DE PRODUTOS ALIMENTARIOS. PROXECTOS DE EDIFICACION. FP BÁSICA CARPINTERÍA

NON

CS ENERXÍAS RENOVABLES 

SI

MANTEMENTO DE VIVENDAS. DISTANCIA

NON

BECERREÁ

FP BÁSICA DE ELECTRICIDADE

SI

TOMIÑO

FP BÁSICA ELECTRÓNICA E ELECTRICIDADE

NON

REDONDELA

OFERTA COMPLETA DO CS DE INTEGRACIÓN SOCIAL

NON

PONTEAREAS

CS DE EDUCACIÓN E CONTROL AMBIENTAL EN OFERTA MODULAR

NON

VIGO

 

 

 

 

CAMBIO DE CS DE ACONDICIONAMENTO FÍSICO POLO DE ANIMACIÓN SOCIO-DEPORTIVA

NON

COMERCIO INTERNACIONAL A DISTANCIA (7 MÓDULOS)

NON

CS DE ORGANIZACIÓN E CONTROL DE OBRAS DE CONSTRUCIÓN EN RÉXIME MODULAR

NON

MÓDULOS INDIVIDUAIS DO CICLO DE EMERXENCIAS SANITARIAS.

SI

CS DE ILUMINACIÓN, TRATAMENTO E CAPTACIÓN DE IMAXE (MODULAR)

NON

O CARBALLIÑO

CS AUTOMATISMO E ROBÓTICA

NON

OURENSE

 

 

CS ENSINANZAS E ANIMACION SOCIODEPORTIVA

SI

CM ACTIVIDADES COMERCIAIS (DISTANCIA)

NON

CS PROGRAMACIÓN DA PRODUCIÓN EN MOLDEAMENTOS DE METAIS E POLÍMEROS

NON

CELANOVA

 

CS AUDIOVISUAIS

NON

CM SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS E REDES

NON

CM EMERXENCIAS E PROTECCIÓN CIVIL

NON

MACEDA

CS INFORMÁTICA - PROGRAMACIÓN: Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma

NON

OURENSE

 

CS de IMAXE PARA DIAGNÓSTICO E MEDICINA NUCLEAR

NON

CS DESENVOLVEMENTO APLICACIÓNS MULTIPLATAFORMA (2º curso distancia)

NON

TRIVES

 

CM MONTAÑA E ESCALADA (Ensinanzas de réxime Especial). Hai só 3 en todo o Estado. Importante para a economía zona

NON

RIBADAVIA

CM INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

NON

A RÚA

CM INFORMÁTICA 

NON

Volver