A CIG-Ensino gaña as eleccións no Centro San Xerome da Guarda e preside o comité de empresa

O pasado 24 de novembro celebráronse as eleccións no Centro San Xerome. A CIG-Ensino gañou as eleccións obtendo tres dos cinco delegados a elixir

O comité de empresa constituiuse este luns día 11 de xaneiro. Nesta primeira reunión o Comité acordou por unanimidade que a presidencia lle corresponda á CIG-Ensino, central que obtivo máis representación. O resultado das eleccións non foi definitivo na mesma data do 24 de novembro por mor do reclamación presentada pola CUT contra a distribución das traballadoras e traballadores nos colexios electorais que prevé a lexislación: persoal técnico e administrativo por un lado e especialista e non cualificado polo outro. Finalmente, un laudo arbitral estableceu que as actuacións das mesas electorais foran correctas e, por tanto, todo o proceso electoral que rematara o día 24 de novembro co resultado antedito, e por suposto o censo elaborado. Unha vez comunicado o laudo e coa confirmación de que non había ningunha outra reclamación, os delegados acordaron reunirse en xaneiro para constituír o comité de empresa.


Este comité agrupa á totalidade dos traballadores do Centro San Xerome: o persoal adscrito ao centro educativo e ao centro ocupacional e o persoal do Centro Especial de Emprego, por seren as dúas empresas que formalmente están constituídas unha agrupación de empresas a todos os efectos. Este feito quedou patente desde 2013 a través das diferentes sentenzas que se produciron nos diferentes conflitos xudicializados.
Neste contexto, a CIG-Ensino iniciou o proceso de eleccións a comité en abril, mais o proceso xudicializouse, resolvéndose o 20 de xullo mediante laudo arbitral favorábel á CIG-Ensino e que recoñecía que ao ser unha agrupación de empresas cabía realizar a convocatoria de eleccións tal e como defendía este sindicato, dando por válido o preaviso presentado pola CIG. A empresa volveu recorrer ante o Xulgado do Social e o 29 de setembro o Xulgado ratificou o laudo. Mais a pesar de estar aclarado que se podían realizar eleccións a comité,houbo novos atrancos que atrasaron o proceso até finais de outubro rematando o 24 de novembro cun resultado que lle deu maioría no Comité á CIG-Ensino.


A CIG-Ensino agradece a confianza das traballadoras e traballadores que apoiaron a súa candidatura e agarda que, nesta nova etapa, haxa un clima de traballo e negociación favorábel á mellora das condicións laborais do conxunto dos traballadores e traballadoras.


Volver