A CIG-Ensino exixe da CIUG a publicación dos modelos de exame de filosofía na nosa lingua

Escrito á CIUG

A CIG-Ensino vén de comprobar con abraio que na páxina web da CIUG a proposta de textos para traballar a preparación das probas de Selectividade na materia común de Filosofía non está publicada na nosa lingua. Ademais, temos coñecemento de que estas propostas están a enviarse aos centros exclusivamente en castelán. A materia de filosofía é unha das materias a impartir en galego considerando que o Decreto 124/2007 estabelece que nesta etapa o 50% das materias será de impartición en galego e que esta materia se veu impartindo na nosa lingua xa desde o ano 1995, de acordo co estabelecido co Decreto 247/1995. Amais, debemos engadir que para o alumnado menor de 25 anos, que curse o bacharelato a través da Educación Permanente de Adultos, todas as materias de Bacharelato serán impartidas en lingua galega. Por outro lado a recente convocatoria do Concurso de traslados estabelece que para as prazas de filosofía será preceptivo acreditar o coñecemento da nosa lingua pois é unha materia a impartir en galego.

Ligazón

Volver