A CIG-Ensino deplora a actuación do Consello Consultivo no informe sobre o decreto de normalización

Normalización lingüística

A CIG-Ensino valora que estamos diante dunha grave actuación do Consello Consultivo no relativo ao Decreto de Normalización Lingüística. Malia corresponderlle a este organismo informar sobre este Decreto, resulta inédito que entre en determinado tipo de valoracións sobre un documento que ten por único obxecto dotarnos de ferramentas para avanzar no proceso de normalización nos centros escolares, e que queira pór en entredito este avance, realizando un informe negativo, cando, ao noso entender, non se enumera un número suficiente de argumentos para chegar a esa conclusión.

A CIG-Ensino deplora a actuación do Consello Consultivo no informe sobre o decreto de normalización.

 

 

A CIG-Ensino valora que estamos diante dunha grave actuación do Consello Consultivo no relativo ao Decreto de Normalización Lingüística. Malia corresponderlle a este organismo informar sobre este Decreto, resulta inédito que entre en determinado tipo de valoracións sobre un documento que ten por único obxecto dotarnos de ferramentas para avanzar no proceso de normalización nos centros escolares, e que queira pór en entredito este avance, realizando un informe negativo, cando, ao noso entender, non se enumera un número suficiente de argumentos para chegar a esa conclusión.

 

Para a CIG-Ensino, o Consello Consultivo busca o seu propio protagonismo e publicidade posicionándose subxectivamente sobre un documento consensuado coas organizacións políticas representadas no Parlamento galego, e que, por tanto, representan a cidadanía galega.

 

Entendemos como absolutamente fóra de lugar que este organismo poña en tea de xuízo un Decreto de normalización que só fixa unha presenza do 50% para o noso idioma propio, o que recoñece que é conforme á legalidade, sen ponderar debidamente que este Decreto emana de e pon en práctica o Plan Xeral de Normalización aprobado por unanimidade do Parlamento galego en 2004.

 

Lamentamos que un órgano consultivo adopte unha posición coma esta, cando o que está en xogo é a normalización do único idioma propio de Galiza, idioma de cultura da Península e medio de comunicación privilexiado con Europa, postergado e negado durante 600 anos como consecuencia dunha política de asimilación centralista. Porén, o Consello Consultivo mostra preocupación pola presenza do español e porque non sexa desprazado polo galego, algo que, despois de vinte e catro anos de Lei de Normalización, evidénciase como imposíbel.

Volver