A CIG-ENSINO denuncia que se incrementan nun 30% os postos de traballo en que hai que impartir afíns na Adxudicación Definitiva de Secundaria

A CIG-Ensino denuncia tamén que segue sen se lle adxudicar destino á totalidade dos funcionarios de carreira en expectativa de destino

A CIG-Ensino denuncia que na Adxudicación definitiva de Secundaria publicada hoxe na web da Consellaría se incrementan nun 30% respecto de 2012 as prazas en que hai que impartir materias afíns. Concretamente 178 prazas máis ca en 2012, sendo en total 873 as prazas en que hai que impartir materias afíns. Destas prazas, no 14% impártese dúas afíns a maiores da especialidade da que se é titular. En un 6% dos casos son máis de dúas as afíns, habendo casos de prazas en que o profesor ou profesora terá que impartir ademais da materia da que é titula 6 ou 8 materias máis, nalgúns casos combinacións tan “estrañas” como lingua galega e tecnoloxía.

Por outro lado, cómpre denunciar que un ano máis hai funcionarios de carreira en expectativa de destino que on obteñen praza. Funcionarios e funcionarias de carreira que teñen que ter obrigatoriamente un destino e non o obtiveron na adxudicación definitiva, a pesar de que en moitos casos hai docentes nesta situación que foron colocados de oficio en especialidades das que non son titulares.

Aínda que na adxudicación definitiva deste ano se incrementa o número de docentes aos que se lles adxudica destino, 3240 profesores e profesoras, se consideramos que non houbo oferta de emprego público, que se produciron centos de xubilacións ou que se incrementou o número de profesores desprazados, debemos concluír que estamos ante unha adxudicación que consolida os recortes de profesorado e non atende as demandas e as necesidades dos centros, ademais de manter no desemprego a moito profesorado interino que vén prestando servizos en Educación desde hai varios anos.

A CIG-Ensino esixe que se atendan as necesidades dos centros e que se doten do profesorado necesario para manter a calidade do ensino e evitar a masificación das aulas.

Volver