A CIG Ensino denuncia que a Consellaría mantén o financiamento no ensino concertado de profesionais dos que non dota ao ensino público

Incrementa en 360.000€ os concertos co ensino privado mediante axudas á atención educativa

No DOG do 20 de xuño vén de publicarse a ORDE do 6 de xuño de 2018 pola que se aproban as bases reguladoras das axudas a centros privados concertados da Comunidade Autónoma de Galicia para a atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo para o curso 2018/19

Nesta orde destínanse 360.000 € para contratar persoal como logopedas, fisioterapeutas, axudante técnicos/as educativos/as, psicólogos/as, pedagogos/as, traballadores/as sociais, intérpretes de linguaxe de signos e coidadores/as, perfís, salvo este último que, aínda sendo moi necesarios e reclamados pola CIG Ensino non existen no ensino público.

O secretario nacional da CIG-Ensino, declarou que “Mentres Educación practica un recorte sistemático, inxustificado e inaceptábel no ensino público, negándose á negociación da recuperación de calidade educativa no ensino público coa recuperación, por exemplo das ratios, recorte das afíns ou incluso do número de horas traballadas dedica cartos ao ensino concertado, vemos necesario -recalca- contar con estes perfís profesionais nos centros públicos”.

Destaca tamén que os centros concertados van poder contratar persoal que nin sequera os Públicos de Educación Especial, poden prestar ou contratar.

Estamos pois, remata Suso Bermello, ante un caso flagrante de discriminación inaceptábel en favor do ensino concertado e un enésimo ataque do Partido Popular ao Ensino Público Galego.

Estas axudas a centros privados concertados permítelles a estes centros a máis da contratación de persoal: reparacións, mantemento e obras ou instalacións así como a compra de material funxíbel e non funxíbel.

 

CIG Informa. A CIG Ensino denuncia que a Consellaría mantén o financiamento no ensino concertado de profesionais dos que non dota ao ensino público

Documento


Volver