A CIG Ensino denuncia que a Consellaría de Educación reduce un 41% os fondos destinados á realización dos cursos CELGA

Un novo ataque ao noso idioma

Consonte a redución orzamentaria a Consellaría reduce un 22% os cursos que ela programa de xeito directo, deixando 11 localidades sen garantía de oferta

A CIG Ensino denuncia un novo ataque ao noso idioma por parte da Consellaría de Educación. A convocatoria de cursos de lingua galega preparatorios para as probas dos niveis Celga 1, Celga 2, Celga 3 e Celga 4 redúcese drasticamente respecto da convocatoria do pasado ano. 

Segundo a orde publicada no DOG do 9 deste mes o orzamento destinado á realización destes cursos preparatorios redúcese en máis do 41%. Na convocatoria de 2011 o orzamento destinado a esta actividade ascendía a 450.000 €, mais na convocatoria para 2012 o orzamento redúcese en 185.000 €. Como consecuencia reduciranse o número de cursos a realizar tanto pola Consellaría, como por outras entidades que desexasen acollerse a estas axudas. Na convocatoria do ano 2011 A Consellaría ofertaba 58 cursos de xestión directa repartidos entre as sete cidades (A Coruña, Ferrol, Santiago, Lugo, Ourense, Pontevedra e Vigo) e as localidades de Betanzos, Culleredo, Ribadeo, Monforte, Sarria, Vilalba, Viveiro, O Barco, Verín, Celanova e Ribadavia. Porén este ano soamente realiza unha convocatoria directa de 43 cursos (un 22,5% menos), sen realizar oferta ningunha fóra das sete cidades, polo que non queda garantido que haxa oferta fóra das sete cidades.

cursos ofertados pola Consellaría en 2012

Redución respecto de 2011

celga 1

celga 2

celga 3

celga 4

total

A Coruña

2

3

6

7

18

-2

-10%

Lugo

0

1

1

2

4

-5

-56%

Ourense

2

2

1

2

7

-2

-22%

Pontevedra

2

4

5

5

16

-4

-20%

Galiza

6

10

13

16

45

-13

-22,50%

Estamos pois, diante doutro ataque directo ao galego, xa que se lle nega a posibilidade de coñecelo e formarse nel a unha gran parte dos galegos e das galegas.

A CIG denuncia que a Xunta do PP está utilizando a súa falsa política de austeridade para ir reducindo as axudas e as iniciativas a prol do uso e o coñecemento do noso idioma nun momento no que todos os estudos científicos indican que o galego está reducindo o seu espazo lingüístico na sociedade. Ademais, con estas actuacións por parte da Consellaría de Educación e a Secretaría Xeral de Política Lingüística estase vulnerando o Plan xeral de normalización da lingua galega, aprobado por unanimidade no Parlamento de Galicia o día 22 de setembro de 2004, e que contén, entre outras, varias medidas dirixidas aos adultos e á sociedade, encamiñadas a renovar a política lingüística con respecto ao uso do galego, adecuándoa aos tempos actuais, co fin de incrementar o uso do galego, o que exixe medidas favorables ao galego para alcanzar ese equilibrio. Da mesma maneira, vulnérase a Lei de normalización lingüística, onde se deixa claro que o dereito de coñecer e usar a lingua oficial de Galicia non estaría garantido se os cidadáns/ás non tivesen a posibilidade de aumentar (ou iniciar, se é o caso) o coñecemento e o dominio da lingua propia de Galiza.

A CIG Ensino vai reclamar na Mesa Sectorial á Consellaría de Educación que non se reduza e si se amplíe a oferta de cursos de lingua galega e se distribúan de forma equitativa por todo o país. 

Volver