A CIG Ensino denuncia a redución do 69% no orzamento para as axudas aos equipos de normalización

Pola vía orzamentaria esta orde impide a realización de actividades de normalización durante todo o primeiro trimestre de curso

A CIG Ensino denuncia que a Consellaría de Educación se reafirma na supresión progresiva da normalización lingüística nos centros educativos. A convocatoria de axudas a centros público para a realización de proxectos de fomento do uso do galego, promovidos polos equipos de dinamización lingüística e polo profesorado responsable do proxecto naqueles centros de ensino de menos de tres unidades, durante o curso escolar 2011-2012, sofre unha redución orzamentaria do 69% respecto da convocatoria dos cursos 2009-2010 e 2010-2011 e do 75% respecto do curso 2008-2009.

Os orzamentos destinados a proxectos de normalización da nosa lingua nos centros sufriron un duro revés desde a chegada do Partido popular ao goberno da Xunta de Galiza. Desde entón, a través da Secretaría Xeral de Política Lingüística, procedeuse a un primeiro recorte das axudas que quedaron fixadas en 800.000€. A CIG-Ensino denunciara no seu día a redución dun 20% do orzamento destinado aos Equipos de Normalización Lingüística, pois fronte ao millón de euros asignados para o curso 2008-2009, no cursos 2009-2010 e 2010-2011 a partida orzamentaria soamente acadaba os 800.000€.

 

Mais para o curso 2011-2012 aínda empeorou moito máis a situación. Primeiro, produciuse un atraso excesivo e premeditado na convocatoria, o curso en que máis tarde se realiza. Segundo, impídese a realización de actividades no primeiro trimestre, setembro 2011-decembro 2011, pois a convocatoria sinala taxativamente que só se aceptarán facturas do ano 2012 (até o 30 de xuño). E terceiro, o orzamento total redúcese nun 69% pois pasa a ser soamente de 250.000€, 550.000€ menos ca nas convocatorias dos dous cursos anteriores e 750.000 € menos ca nas partidas asignadas antes da chegada do PP á Xunta.

 

Evidentemente isto ten dúas consecuencias extremadamente negativas:

- prohibición indirecta, vía orzamentaria, da realización de proxectos de normalización no primeiro trimestre do curso.

- redución moi significativa do número de centro que se poderán beneficiar destas axudas. O ano pasado foron 935 centros os que se puideron acoller a estas axudas, cunha dotación media de 853€

 

 

centros aos que se lles concede axuda

Importe total da axuda concedida aos centros

A Coruña

343

278.840

Lugo

130

90.982

Ourense

117

84.987

Pontevedra

345

342.939

Galiza

935

797.748

 

Ao tempo redúcese a contía máxima que poden recibir os centros e se incrementa a puntuación necesaria para recibir directamente as axudas (pasa de 20 a 22 puntos). A redución na contía máxima por centro distribúese do seguinte xeito:

 

 

curso 2010-11

curso 2011-12

redución

Valor porcentual da redución

Centros con matrícula superior a 50 alumnos/as

2000

1250

-750

(37,5%)

Centros con matrícula de 25 a 50 alumnos/as

500

300

-200

(40%)

Centros con matrícula inferior a 25 alumnos/as

350

150

-200

(57,14%)

 

A CIG-Ensino denuncia que o atraso na convocatoria e os recortes que recolle son unha proba máis de que esta Consellaría de Educación ten un obxectivo claro: procurar a desaparición do noso idioma nos centros educativos e, por extensión, na sociedade galega.

Volver