A CIG-Ensino considera ridícula a oferta de FP que ven de presentar a Consellaría na Comisión Permanente do Consello Galego de FP

Remarca o inmobilismo da Xunta coas demandas propostas para fomentar a FP e denuncia que se limite a oferta en centros públicos mentres se potencia nos centros privados

A Xunta de Galiza presentou na comisión permanente do Consello Galego de Formación Profesional a proposta de oferta de formación profesional para o vindeiro curso académico. Do documento presentado cabe destacar a perda de ciclos formativos co que nos chegou este ano a Consellaría, xa que, unha vez desbotados os Ciclos Básicos de Formación profesional, o cómputo de ciclos nas súas diferentes modalidades (Presencial Ordinaria e de adultos e semipresencial e a distancia) desmonta a propagandística oferta da consellería, pois son 21 ciclos os que suprimen fronte aos 17 ciclos que se crean.


Cabe salientar casos como os do IES Gregorio Fernández de Sarria, ao cal non lle autorizan a creación do ciclo de “Asistencia á dirección” na modalidade de adultos porque “non hai empresas para realizar a FCT”; ou o caso do IES Terra Chá de Castro de Ribeiras de Lea en Lugo que, contando co informe favorábel por parte da Inspección Educativa e logo de ter ofertado dende hai mais dun mes o “Ciclo Medio de Traballos Forestais e Conservación do Medio Natural” é agora a Consellería quen lle comunica que non lle van conceder este ciclo por motivos económicos aínda cando mesmo puideran acadar unha elevada matrícula.

Noutros casos a Consellería agóchase tras un “non hai alumnado suficiente” para limitar a oferta de ciclos nos centros de ensino secundario aínda cando nos se pechou a matrícula, como no caso do IES de Foz que, por este motivo, ve como para o vindeiro curso académico non poderá ofertar o ciclo de Márketing.

No caso do Ciclo Superior de Promoción de Igualdade de Xénero, en contra do criterio expresado pola CIG-ENSINO, só autorizan 1 en todo o país (no CIFP Xunqueira en Pontevedra) aludindo a dificultade que poderían ter coa inserción laboral deste alumnado, amosando realmente a falta de planificación coa que se fixo a oferta formativa de FP do curso académico 2017-18. Sen embargo, no DOG de hoxe, 23 de xuño, autorizase a impartición deste mesmo Ciclo Formativo nun centro privado da cidade da Coruña pero denégaselle ao CIFP Portovello de Ourense e ao IES A Leixa de Ferrol.

No que ten a ver coa oferta modular, a Consellería mesmo parece que fai unha oferta bianual, mais que modular, pois na gran maioría dos ciclos, ofertan módulos alternativamente un ano si e outro non, como se dun 1º e 2º curso se tratase, co impedimento que supón para a continuidade na matrícula. Dende a CIG-ENSINO esixímoslle á Consellería que faga sempre a oferta modular completa.

Así mesmo, consideramos un despropósito o tempo que nos deron ás OO.SS.  para o estudo da oferta (3 días hábiles), así como as xustificacións que empregaron tanto para os casos das supresións de ciclos, como nos casos de Formación Profesional Dual nos que temos o coñecemento de que é o propio alumnado o que abandona o ciclo ao sentirse “explotado laboralmente” no canto de “formado” na empresa.

Xa para rematar, a CIG-ENSINO quere instar a Consellería a que dunha vez por todas comece a tomarse en serio a Formación Profesional e elabore un mapa real de FP no cal se atendan as demandas reais dos segmentos do tecido produtivo que interesan como país: agricultura, gandería, a explotación forestal integrada (aproveitamento silvipastoril do monte combinado con gandería en extensivo, etc), as enerxías renovábeis, a pesca e o naval, os servizos socioculturais e á comunidade (cunha altísima taxa de poboación envellecida, de problemas coa conciliación da vila laboral e familiar, etc) e mesmo un estudo en clave de prospectiva laboral.

É evidente que a consellería achegounos “unha cativa oferta Galega de Formación Profesional”, no canto dunha “oferta de formación profesional Galega”, pensada en clave de País: dende Galiza e para Galiza. Como CIG-ENSINO seguiremos porfiando por darlle a relevancia que merece á FP fronte á desidia e o falta de planificación integral da Consellaría.

Volver