A CIG-Ensino considera moi grave que o Presidente da Xunta ordene o incumprimento do Decreto 124/2007

Futura Circular Centros e Galego

A CIG-Ensino considera moi grave que o Presidente da Xunta de Galicia ordene o incumprimento do Decreto 124/07. Segundo declaracións á cadea COPE, das que hoxe se fai eco algún medio de Comunicación, Núñez Feijoo acaba de dar instrucións á Inspección educativa para que ordene aos centros que se permita a elección do idioma, entre castelán e galego, ao profesorado e alumnado.

A CIG-Ensino considera moi grave que o Presidente da Xunta ordene o incumprimento do Decreto 124/2007

A CIG-Ensino considera moi grave que o Presidente da Xunta de Galiza ordene o incumprimento do Decreto 124/07. Segundo declaracións á cadea COPE, das que hoxe se fai eco algún medio de Comunicación, Núñez Feijoo acaba de dar instrucións á Inspección educativa para que ordene aos centros que se permita a elección do idioma, entre castelán e galego, ao profesorado e alumnado.
En primeiro lugar, segundo puido comprobar a CIG-Ensino, a Inspección non ten estas instrucións. En segundo lugar, tal e como recolle a sentenza 01084/2007 do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza, baseada, á súa vez, na sentenza 195/1989 do Tribunal Constitucional, non se pode invocar o dereito de elección de idioma no ensino, pois  correspóndelle aos poderes públicos determinar en que lingua se debe impartir o ensino, dando cumprimento ao estabelecido no Estatuto de Autonomía e na Lei de Normalización Lingüística que, no noso caso, falan expresamente de potenciar o noso idioma.
A CIG-Ensino non aceptará unha involución destas dimensións, pois a proposta que se recolle nos medios significa un retroceso alarmante en materia de normalización, ademais dun incumprimento efectivo do Decreto 124 en vigor. Entendemos como moi grave que o novo goberno da Xunta de Galiza centre os seus esforzos en revisar con lupa as pequenas medidas normalizadoras que se puideron conseguir e que cada día que pasa anuncie unha nova medida que supón un retroceso flagrante para o noso idioma, como a anunciada onte respecto de que os opositores á función pública poidan realizar o exame no idioma da súa preferencia, sen garantir que unha das probas se deba desenvolver en galego (xa na actualidade temos unha norma moi “light” no ensino, pois só se está a esixir que un terzo das probas se faga en galego). Vai ser deste xeito como se vai garantir que os docentes respecten a lingua que empreguen os administrados e o alumnado? Como se pode entender que unha persoa que opta a un posto na Función pública docente non teña que demostrar que coñece o noso idioma, durante a realización das probas de acceso? Medidas coma esta van posibilitar que se convertan en funcionarios/as persoas que descoñecen o noso idioma e que son as que deben garantir que poidamos expresarnos en galego na administración e nas aulas.
Cómpre sinalar tamén que medidas como as que se anuncian comportarán o incumprimento da Lei de Normalización Lingüística, aprobada hai vinte e seis anos, pois non estará garantido que o alumnado poida acadar o mesmo desenvolvemento nas dúas linguas, tal e como estabelece a lexislación, se non está garantido que reciba ensino en ambas as dúas e, principalmente, se non se potencia o uso do galego no ensino, pois, como está demostrado, no caso de linguas desfavorecidas e que sofren unha situación de diglosia, como é o caso do galego, cómpre adoptar medidas de potenciación e uso destas linguas para contribuír ao seu mantemento.
Finalmente, invócase, unha vez máis, un argumento falso, pois non existe ningún caso de alumnos ou alumnas que tivesen problemas académicos por se expresar en castelán nas aulas de obrigada impartición en galego. Desde a CIG-Ensino, emprazamos ao presidente a que exemplifique estes casos, inexistentes, e non use falsos argumentos e mentiras para pretender levar a cabo medidas contrarias ao uso do noso idioma no ensino. 

Santiago, 29 de abril de 2009

Volver