A CIG-Ensino consegue que o profesorado de lingua galega poida participar na formación PIALE para lingua portuguesa

A CIG-Ensino reclamou a paralización da LOMCE e a non realización das reválidas

Na Mesa Sectorial de hoxe, 16 de marzo, foron tratadas tamén as ordes polos que se convoca concurso para Direccións de centros e Equipos de Orientación Específicos entre outros temas.

Despois de que a CIG-Ensino así o reclamara, a Consellaría de Educación recolle a participación do profesorado de lingua galega nos cursos PIALE para formación en lingua portuguesa. Anxo Louzao, Secretario Nacional da CIG-Ensino, lembra que “a CIG-Ensino reclamou ano tras ano que se modificase a Orde de xeito que se permitise o acceso do profesorado de galego a estes cursos, pois ten a titulación e a formación axeitada para impartir a materia. Desfaise unha inxustiza, porque este profesorado é o que está a impartir a materia de portugués até agora e, porén, non se lle permitía acceder á formación nesta lingua, o que non tiña ningún tipo de xustificación”

Por outro lado, a Consellaría incrementou a oferta de prazas para formarse en portugués, de acordo tamén co que demandara a CIG-Ensino, quen insistía na necesidade deste incremento para dar cumprimento á Lei Paz Andrade aprobada por unanimidade no Parlamento galego.

Con todo, a CIG-Ensino volveu manifestar o seu desacordo cunha formación en linguas que a Consellaría utiliza como instrumento para potenciar os centros plurilingües e as seccións bilingües, dentro do seu deseño de potenciar a lingua inglesa en detrimento da nosa linguas propia. Para a CIG-Ensino esta formación debería estar destinada á adquisición de maior competencia en linguas estranxeiras para o conxunto do profesorado. O número total de prazas, 150, e o orzamento asignado, 505.000 €, son completamente insuficientes.

Concurso para o nomeamento das Direccións dos centros.

Na Mesa tratouse tamén a orde de nomeamento da Direccións que este ano se convoca en 177 centros (79 na Coruña, 14 en Lugo, 12 en Ourense e 72 en Pontevedra)

A CIG-Ensino rexeitou a proposta da Consellaría e manifestou a súa oposición a unha orde que, de acordo co marco lexislativo que impón a LOMCE, consolida un modelo de xestión dos centros antidemocrático e calcado da empresa privada en que o director ou directora é propiamente un xerente que, desde a publicación da LOMCE, é directamente nomeado pola Consellaría, aínda que formalmente se convoque unha comisión, pois nela a Administración ten a maioría.

A CIG-Ensino propuxo que o único requisito para ser director ou directora dun centro sexa ser profesor con destino definitivo no mesmo e ter o apoio do claustro e consello escolar. Ademais, Anxo Louzao manifestou que “esta orde, que instaura unha xestión antidemocrática dos centros, é unha evidencia máis da necesidade de seguirmos a reclamar a derrogación da LOMCE. E facemos un chamamento ao profesorado que presente a súa candidatura á Dirección para que conte de antemán co apoio do Claustro de profesores e profesoras e do Consello Escolar”.

Equipos de Orientación Específicos

Na Mesa tamén se tratou o Concurso aos Equipos de Orientación Específicos (EOE), unha demanda que a CIG-Ensino realizou por escrito diante da Consellaría o pasado 15 de decembro. Por medio desta Orde a Consellaría saca a concurso 2 prazas en Lugo, 1 en Ourense, 2 en Pontevedra e na Coruña as que se produzan pola mobilidade do profesorado. En relación con isto, a CIG-Ensino reclamou que se incrementase unha praza de sobredotación intelectual na Coruña. A CIG-Ensino manifestou que a actual distribución dos EOE, un por cada provincia, está obsoleta, pois non ten en conta a realidade poboacional actual. A CIG-Ensino esixiu unha revisión da estrutura dos EOE mediante a súa comarcalización, procurando que exista un EOE por cada 20.000 alumnos/as. Por este motivo propuxemos, como saída de urxencia, que se cree un equipo en cada unha das sete cidades: A Coruña, Ferrol, Santiago de Compostela, Lugo, Ourense, Pontevedra e Vigo.

Vacantes do Concurso de Traslados.

No apartado de Rogos e Preguntas, a CIG-Ensino denunciou a negociación de vacantes, especialmente en Pontevedra, onde as negociacións remataron despois da publicación da relación provisional de vacantes, e na Coruña, onde aínda non finalizou a negociación. Anxo Louzao criticou que “a Consellaría aproveitara o Concurso de Traslados para amortizar 576 prazas que se produciron por xubilación e que non foron ofertadas neste Concurso de Traslados”.

A CIG-Ensino denunciou que se ofertasen prazas de perfil bilingüe. Para a CIG-Ensino, o acceso a unha vacante non pode estar determinado polo nivel de coñecemento dunha lingua estranxeira, por máis que sexa nun centro plurilingüe, como pretendía xustificar a Consellaría.

Por outro lado, a CIG-Ensino denunciou a adxudicación dunha praza na Escola de Conservación de Pontevedra. O Secretario Nacional da CIG-Ensino pediu que se revisase o caso xa que: “estase a adxudicar unha praza dunha especialidade que non existe no centro, que non foi creada e que non se está a impartir.” A CIG-Ensino esixiu que se corrixise a situación.

Preguntada pola CIG-Ensino a Consellaría respondeu que a Adxudicación definitiva do Concurso podería ser a finais de abril, principios de maio.

Derrogación da LOMCE.

Finalmente, no apartado de Rogos e Preguntas, o Secretario Nacional da CIG-Ensino reclamou a derrogación da LOMCE: “cada día que pasa evidénciase máis que é necesaria a súa derrogación.” O calendario da LOMCE prevé que a finais deste curso, ademais da proba de 3º, haxa que realizar a de 6º de Primaria. Anxo Louzao adiantou que “imos facer un chamamento para que estas probas finais non se realicen. E isto mesmo lle reclamamos á Consellaría.”Iremos completando toda a información na seguinte ligazón

Volver