A Aula Invertida (Flipped Classroom). Novos usos docentes para as TICs

Accede para saber máis dos obxectivos e contidos deste curso.

 Obxectivos 

  • Coñecer o que é unha Aula Invertida ou “Flipped Classroom”
  • Elaborar os materiais necesarios para unha aula invertida   
  • Acadar destrezas para levar a cabo unha estratexia educativa baseada neste método

Contidos 

  • Introdución a Aula Invertida
  • Materiais para o traballo nunha aula invertida
  • Organización do traballo en aula invertida
  • Estratexias de traballo para o alumnado  
  • Avaliación do alumando e do docente no emprego da aula invertida
Descarga os distintos temas e actividades do curso

Volver