Achega á competencia dixital en primaria

Accede para saber máis dos obxectivos e contidos deste curso.

Obxectivos 

  • Identificar os contidos das diferentes áreas asociados á competencia dixital segundo o marco lexislativo actual (Decreto 105/2014).

  • Coñecer algunhas ferramentas dixitais básicas para o desenvolvementos das intelixencias múltiples e a Taxonomía de Bloom.

  • Manexar algunhas ferramentas para o desenvolvemento da competencia dixital en Primaria. 

Contidos 

  • Do marco competencial docente ás competencias dixitais do alumnado. Identificación dos contidos das diferentes áreas asociados á competencia dixital. 

  • Ferramentas dixitais para o deseño de tarefas desde unha “paisaxe de aprendizaxe”. 

  • Ferramentas para o desenvolvemento da competencia dixital en Primaria. 

Descarga os distintos temas e actividades do curso

Volver