A adxudicación definitiva de SECUNDARIA, que podes consultar nesta nova, deixa no paro a 550 interinos e interinas, así como sen colocar a 48 funcionarias ou funcionarios

Adxudicación definitiva SECUNDARIA

Publicada a adxudicación definitiva dos destinos provisionais para o curso 2010/2011 para o profesorado dos corpos de PES (agás as disciplinas de formación profesional específica) e EOI

Adxudicación definitiva dos destinos provisionais para o curso 2010/2011 para o profesorado dos corpos de PES e EOI 

Publicada a adxudicación definitiva dos destinos provisionais para o curso 2010/2011 para o profesorado dos corpos de PES (agás as disciplinas de formación profesional específica) e  EOI .

550 interinos e interinas de ensino secundario quedan sen traballo mentres numerosas necesidades dos centros seguen sen ser atendidas

 A Consellaría de Educación vén de publicar a adxudicación definitiva do profesorado de secundaria e bacharelato. Con esta adxudicación non se lles asigna praza a 545 interinos de secundaria e 5 das Escolas Oficiais de Idiomas. Como exemplo: 54 profesores/as de xeografía e Historia, 18 Filosofía, 45 de Debuxo, 63 de Lingua Castelá, 41 de Matemáticas, 29 de Educación Física, 61 de Música, 50 de Lingua Galega, 45 en Francés, etc, en conxunto uns 550 profesores, moitos deles con varios anos de servizo, pasan ao paro. Esta situación pode verse incrementada o vindeiro 14 cando se realice a adxudicación de FP, pois tamén nestas ensinanzas se produciron recortes importantes coa desparición de máis de 20 ciclos formativos.

Resulta inadmisíbel que a Consellaría non atenda a petición de dotar de máis profesorado os centros, recortando os cadros de persoal destes e suprimindo as ensinanzas de adultos en máis de 50 centros e que, porén, deixe sen traballo a 550. Este recorte do profesorado supón un duro golpe á calidade do ensino público xa que vai ser imposible facer fronte ás necesidades educativas e á atención á diversidade. Non se poderá levar a cabo medidas tendentes a reducir o fracaso escolar xa que non haberá profesorado para implementar desdobres, unha atención personalizada e moito menos a redución de alumnos/as por aula. Esta adxudicación tamén confirma que numeroso profesorado terá que impartir materias das cales non é especialista o que suporá unha mingua lóxica na calidade da docencia e un empeoramento no traballo que ten que realizar o profesorado. De feito, de 1387 prazas adxudicadas, 612 son prazas con materias afíns (445 con unha afín, 124 con dúas afíns e 43 con tres afíns) é dicir 612 profesores teñen que impartir aulas en especialidades das que non son especialistas.

Ademais do profesorado interino sen posto adxudicado, hai tamén funcionarios en expectativa de materias comúns de secundaria aos que non se lles adxudicou posto de traballo aínda sendo funcionarios de carreira: Lingua castelá e literatura, matemáticas, Música e Lingua e literatura galega, entre outras. Hai que sinalar que esta situación reitérase un ano máis, pois xa no pasado curso a varios profesores e profesoras funcionarios non se lles adxudicou destino no inicio de curso e nalgúns casos tiveron que realizar substitucións.

Unha vez máis, evidénciase a necesidade dun acordo de estabilidade que evitaría que os interinos e interinas quedasen sen traballo e que os centros puidesen ter uns cadros de persoal máis amplos.

 Ante esta grave situación, a CIG-Ensino convoca a unha concentración para o mércores 15 de setembro, ás 11.30 horas, diante da Consellaría de Educación, en San Caetano, para esixir que se satisfagan as necesidades dos centros e que se adxudiquen prazas a todos os interinos e interinas.

Volver