Convocada a comisión permanente do Consello Galego de FP

Celebrarase o 18 de xuño de 2018

Calquera achega que nos queiras facer sobre os textos da orde do día podes facela no correo galiza@cig-ensino.gal

Orde do día.

1.- Lectura e aprobación da acta anterior.

2.- Borrador da ORDE do ............. de xuño de 2018 pola que se actualiza a oferta de formación profesional do sistema educativo, polo réxime ordinario, en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso académico 2018-2019. Ligazón

3.- Borrador da ORDE do ………………. xuño de 2018 pola que se actualiza a oferta modular polo réxime de persoas adultas, nas modalidades presencial, semipresencial e a distancia de ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso académico 2018-2019. Ligazón

4.- Borrador da Orde do ... de xuño de 2018 pola que se autorizan proxectos experimentais de formación profesional dual de ciclos formativos de formación profesional en centros educativos, en colaboración con diversas entidades. Ligazón.

5.- Borrador da ORDE do ... de .......de 2018 pola que se establece o procedemento de expedición de certificados de profesionalidade e acreditacións parciais acumulables. Ligazón

Volver