Mesa sectorial para Concurso Específico de Orientación de Primaria

Martes 13 de novembro

Na mesa vaise tratar a convocatoria do Concurso de traslados específico entre persoal funcionario docente do corpo de mestres para cubrir prazas de xefatura departamento de orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria e os varios.

1. Concurso de orientación nos CEIPs

Borrador do Concurso de traslados específico entre persoal funcionario docente do corpo de mestres para cubrir prazas de xefatura departamento de orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria. Ligazón

CIG Informa

Estudo da CIG Ensino sobre as vacantes de Orientación: ligazón

2. Varios

CIG Informa

Volver