Calendario

2008

Outros Venres, 26 Decembro2008
Innovación educativa nos valores democráticos
Publicada no DOG de 26 de decembro a Orde do 17 de decembro de 2008 pola que se resolve a convocatoria de premios á innovación educativa sobre a educación nos valores democráticos 2008.
Outros Martes, 23 Decembro2008
Ensinanzas Artísticas
Publicado no DOG de 23 de decembro o Decreto 279/2008, do 11 de decembro, polo que se crea e regula o Consello Galego de Ensinanzas Artísticas Superiores.
Outros Martes, 23 Decembro2008
Innovación educativa
Publicada no DOG de 23 de decembro a Orde do 15 de decembro de 2008 pola que se resolve a concesión dos premios á innovación educativa para o profesorado e centros públicos de ensino non universitario dependentes desta consellería, convocados pola Orde do 8 de maio de 2008.
Outros Martes, 23 Decembro2008
Gaita galega
Publicado no DOG de 23 de decembro o Anuncio do 12 de decembro de 2008, da Secretaría Xeral da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, polo que se comunica a publicación das puntuacións definitivas e a relación de excluídos do baremo aberto polo Anuncio do 10 de outubro de 2008, da Secretaría Xeral da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, polo que comunica a apertura dun prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións no corpo de profesores de música e artes escénicas, na especialidade de gaita galega (Diario Oficial de Galicia do 20 de outubro de 2008).
Outros Martes, 23 Decembro2008
Accidentes de tráfico
Publicada no DOG de 23 de decembro a Orde do 15 de decembro de 2008 pola que se resolve a convocatoria da Orde do 28 de febreiro de 2008 (Diario Oficial de Galicia do 12 de marzo), de concesión de axudas económicas para compensar gastos derivados dos accidentes de tráfico do persoal en función docente ou inspectora.
Outros Martes, 23 Decembro2008
Escolas viaxeiras
Publicada no DOG de 23 de decembro a Resolución do 15 de decembro de 2008, da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa, pola que se seleccionan os centros desta comunidade autónoma que participarán na actividade de escolas viaxeiras no ano 2009.
Outros Martes, 23 Decembro2008
Interinaxes na Escola Superior de Arte Dramática
Publicada no DOG do 23 de decembro o Anuncio do 17 de decembro de 2008, da Secretaría Xeral da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, polo que se comunica a publicación das puntuacións provisionais e a relación de excluídos do baremo aberto polo Anuncio do 14 de novembro de 2008, polo que se comunica a apertura do prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións para impartir docencia en diversas especialidades na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia (Diario Oficial de Galicia do 19 de novembro).
Outros Venres, 19 Decembro2008
Profesorado de relixión
Publicada no DOG do 19 de decembro a Orde do 18 de decembro de 2008 pola que se convoca concurso de traslados entre profesorado de relixión que presta servizos nos centros educativos dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.
Outros Venres, 19 Decembro2008
Premios a recursos educativos
Publicada no DOG de 19 de decembro a Orde do 15 de decembro de 2008 pola que se resolve a convocatoria de premios a recursos educativos para a sociedade da información entre o profesorado de centros de ensino non universitario sostidos con fondos públicos para o ano 2008
Outros Martes, 16 Decembro2008
Vacantes provisionais de secundaria
Desde aquí poderás consultar a orde do 10 de decembro de 2008 pola que se fan públicas as vacantes provisorias dos corpos de profesores que imparten ensino secundario, formación profesional, ensinanzas artísticas e idiomas e nas sedes da Inspección Educativa para o curso 2009-2010.
Outros Luns, 15 Decembro2008
Vacantes do corpo de mestres
Desde aquí poderás consultar o DOG do 15 de decembro onde se publica a Resolución do 9 de decembro de 2008, da Secretaría Xeral da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, pola que se anuncian os postos de traballo vacantes que serán obxecto de provisión no concurso de traslados entre personal funcionario docente do corpo de mestres, convocado pola Orde do 3 de decembro de 2008.
Outros Xoves, 11 Decembro2008
Fondo Acción Social no DOG
Podes consultar a resolución definitiva publicada no DOG 1/12/08
Outros Xoves, 11 Decembro2008
Persoal docente no exterior
Consulta aquí a orde ESD/3460/2008 publicada no BOE con data 2 de decembro de 2008, pola que se convoca concurso de méritos para cubrir postos docentes no exterior.
Outros Mércores, 10 Decembro2008
Resolución do concurso de cátedras
Desde aquí poderás consultar o DOG do 10 de decembro onde se publica a Orde do 5 de decembro de 2008 pola que se resolve o procedemento de acceso aos corpos de catedráticos de ensino secundario, de escolas oficiais de idiomas e de artes plásticas e deseño convocado por Orde do 10 de novembro de 2007 (Diario Oficial de Galicia do 15 de novembro).
Outros Venres, 5 Decembro2008
Concurso de traslados de mestres
Desde aquí poderás consultar o DOG do 4 de decembro onde se publica a Orde do 3 de decembro de 2008 pola que se convoca concurso de traslados de ámbito estatal entre persoal funcionario docente do corpo de mestres.
Outros Venres, 5 Decembro2008
Concurso de traslados de secundaria
Desde aquí poderás consultar o DOG do 4 de decembro onde se publica a Orde do 3 de decembro de 2008 pola que se convoca concurso de traslados entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos de ensino secundario, catedráticos de escolas oficiais de idiomas, catedráticos de artes plásticas e deseño, profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional, profesores de escolas oficiais de idiomas, catedráticos de música e artes escénicas, profesores de música e artes escénicas, profesores e mestres de taller de artes plásticas e deseño e inspectores de educación
Outros Xoves, 4 Decembro2008
Listaxe provisional admitidos/excluídos relixión
O prazo de reclamacións ás puntuacións e ás listas provisionais é de dez días naturais a partir da súa exposición
Outros Mércores, 3 Decembro2008
Fondo de Acción Social
Consulta neste enlace a relación de admitidos e excluídos do Fondo de Acción Social 2007, introducindo o teu NIF
Outros Sábado, 29 Novembro2008
Modificación Normativa básica C. Traslados
BOE 29-11-08: REAL DECRETO 1964/2008, de 28 de novembro, polo que se modifica o Real Decreto 2112/1998 no que se regulan os concursos de traslados de ámbito estatal para a provisión de prazas correspondentes aos corpos docentes.
Outros Venres, 14 Novembro2008
Apertura de listaxe de interinidades
Desde aquí poderás consultar o DOG do 14 de novembro onde se publica o Anuncio do 6 de novembro de 2008, da Secretaría Xeral da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, polo que se comunica a apertura dun prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións no corpo de profesores de ensino secundario nas especialidades de procesos na industria alimentaria e de procesos e produtos en madeira e moble; no corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, na especialidade de italiano; no corpo de profesores de música e artes escénicas, nas especialidades de canto, clave, contrabaixo, fagot, óboe e viola da gamba.
Outros Martes, 4 Novembro2008
Modificación adxudicación concurso destinos provisionais
O prazo de solicitudes e documentos é de 15 días naturais contados a partir do día seguinte da publicación do documento no DOG. As instancias deben ir dirixidas ao Secretario Xeral da Consellaría de Educación e Ordenación Universitaria. Pódese consultar a publicación no DOG deste esta ligazón. Dende a páxina da Consellaría pódese acceder ao modelo de instancia, baremo de méritos e folla de autobaremación.
Outros Luns, 3 Novembro2008
Apertura de prazo de interinidades e substitucións relixión
Resolución do 30 de outubro de 2008, da Secretaría Xeral da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, pola que se comunica a apertura dun prazo para solicitar prazas de interinidades ou substitucións de relixión. Subdirección Xeral de Persoal (03/11/2008) Resolución do 30 de outubro de 2008, da Secretaría Xeral da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, pola que se comunica a apertura dun prazo para solicitar prazas de interinidades ou substitucións para impartir docencia de relixión nos centros públicos de educación infantil, primaria, educación infantil e primaria, centros públicos integrados e institutos de educación secundaria. (Enviado ó DOG para a súa publicación) Pode consultar o texto da resolución no ficheiro situado máis abaixo. Prazo de solicitudes e documentos: 15 días naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación da presente convocatoria no diario oficial de Galicia.
Outros Sábado, 1 Novembro2008
Nomeamento no BOE de funcionarios de carreira (B->A)
Orde ESD/3074/2008, de 17 de outubro, pola que por proposta da Consellaría de Educación de Galiza, se nomean funcionarios de carreira dos Corpos de Profesores de Ensinanza Secundaria e Profesores de Artes Plásticas e Deseño, aos seleccionados nos procedementos selectivos convocados pola Orde do 8 de maio de 2007. Na seguinte ligazón tes o BOE citado.
Outros Mércores, 29 Outubro2008
Substitucións chinés, xaponés, audioprótese, corda pulsada
O prazo de reclamación é de 10 días a partir do día seguinte á publicación do anuncio no DOG. Podes consultar o resultado do baremo dende esta ligazón www.edu.xunta.es/substitutoslistas e a relación de causas de exclusión no ficheiro do anuncio.
Outros Mércores, 29 Outubro2008
Currículo de ensinanzas de réxime especial de idiomas
Desde aquí poderás consultar o DOG do 29 de outubro onde se publica o Decreto 239/2008, do 25 de setembro, polo que se establece o currículo de nivel avanzado das ensinanzas de réxime especial de idiomas.
Outros Venres, 24 Outubro2008
Puntuacións provisionais e excluídos de danza contemporánea
Podes consultar o ficheiro coas causas de exclusión dende aquí. Ademais, na páxina www.edu.xunta.es/substitutoslistas tes acceso ás puntuacións.
Outros Mércores, 22 Outubro2008
Axudas para rutas literarias
Desde aquí podes consultar o DOG do 22 de outubro onde se publica a Orde do 3 de outubro de 2008 pola que se convocan axudas para a realización de rutas literarias durante o ano 2009.
Outros Mércores, 22 Outubro2008
Nomeamento BOE funcionarios de carreira corpo de mestres
Os títulos de funcionarios de carreira, emitidos polo Ministerio de Educación, remítense á Delegación provincial onde o profesorado prestou servizos no curso 2007-2008. Haberá que dirixirse pois á Delegación que corresponda en cada caso. Consulta o BOE dende aquí.
Outros Martes, 21 Outubro2008
Axudas para proxectos coas novas tecnoloxías
Desde aquí poderás consultar o DOG do 21 de outubro onde aparece a Orde do 10 de outubro de 2008 pola que se resolve a convocatoria de axudas para a realización de proxectos de innovación para un uso educativo das tecnoloxías da información e a comunicación para o curso 2008-2009.
Outros Martes, 14 Outubro2008
Apertura interinidades especialidade gaita galega
Desde aquí poderás consultar o DOG do 20 de outubro onde se anunica a apertura da listaxe. Hai un prazo de dez días naturais contados a partir do día seguinte da publicación deste anuncio no DOG para presentar as solicitudes, na Consellaría de Educación ou nas delegacións provinciais.
Outros Luns, 13 Outubro2008
Apertura de interinidades
Desde aquí poderás consultar o DOG do 10 de outubro onde se publica o Anuncio do 6 de outubro de 2008, da Secretaría Xeral da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, polo que se comunica a apertura dun prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións no corpo de profesores de escolas oficiales de idiomas nas especialidades de chinés e xaponés; no corpo de profesores técnicos de formación profesional, para a impartición do ciclo superior en audioprótese (módulo profesional de elaboración e reparación de audioprótese e módulo de elección e axuste de próteses auditivas); do corpo de profesores de música e artes escénicas, na especialidade de instrumentos de corda pulsada do Renacemento e do Barroco
Outros Martes, 7 Outubro2008
Corrección erros do anuncio de prazos de Danza Contemporánea
Dende esta páxina podes consultar a corrección de erros ao texto publicado no DOG 1-09-08 para cubrir prazas de interinidades e substitucións de profesores de Danza Contemporánea.
Outros Luns, 6 Outubro2008
Anuncio interinidades/substitucións EOI, PTFP, Música, AAEE
Consulta dende aquí o anuncio relativo ao prazo para interinidades e substitucións no corpo de profesores da escola oficial de idiomas, especialidades de chinés e xaponés; no corpo de profesores técnicos de formación profesional, para impartición no ciclo superior en audioprótese; e no corpo de profesores de música e artes escénicas, na especialidade de instrumentos de corda pulsada do renacemento e barroco.
Outros Venres, 3 Outubro2008
Adxudicación DEFINITIVA destinos provisionais SEC 08-09 (2ª
Dende aquí pode consultar a resolución do DOG de 3-10-08 pola que se resolve definitivamente a adxudicación de destino provisional para o curso 2008-09, en determinadas especialidades de PES, PTFP; Música e AAEE, e Taller de artes plástica e deseño.
Outros Xoves, 2 Outubro2008
Nomeamento funcionarios de CARREIRA Secundaria OPOS 2007
Desde aquí poderás consultar o BOE do 2 de outubro onde aparece a Orden ESD/2749/2008, de 18 de setembro, pola que se nomean funcionarios de carreira dos Corpos de Profesores de Ensino Secundario, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escolas Oficiais de Idiomas, Profesores de Música e Artes Escénicas e Profesores de Artes Plásticas e Deseño, aos seleccionados nos procedimentos selectivos convocados por Orde de 9 de abril de 2007. Para acceder ao BOE do 3 de outubro vai ao banner de Oposicións da páxina principal www.cig-ensino.com
Outros Luns, 29 Setembro2008
Materias optativas de bacharelato
Desde aquí poderás consultar a Orde do 23 de setembro de 2008 (en DOG do 29 de setembro) pola que se amplía a oferta de materias optativas do bacharelato e se establece o seu currículo.
Outros Venres, 26 Setembro2008
Adxudicación definitiva Conservatorios
Dende aquí podes consultar a adxudicación definitiva dos CMUS. A toma de posesión farase directamente nos centros de destino.
Outros Luns, 22 Setembro2008
Adxudicación definitiva destinos provisionais 08-09 (1ª part
Resolución do 12 de setembro de 2008, da Secretaría Xeral da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, pola que se resolve a adxudicación de destino provisional para o próximo curso académico 2008-2009, en determinadas especialidades do corpo de PES, de profesores EOI e de prácticas e actividades (PTFP).
Outros Domingo, 21 Setembro2008
Avaliación do bacharelato
Desde aquí poderás consultar o DOG do 23 de setembro onde se publica a Resolución do 11 de setembro de 2008, da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa, pola que se establecen os modelos dos documentos oficiais de avaliación do bacharelato
Outros Xoves, 18 Setembro2008
Convocatorias de premios
Desde aquí poderás consultar a resolución publicada no DOG do 18 de setembro onde aparecen convocados premios ás memorias dos proxectos de educación para o consumo na escola, desenvolvidos dentro do marco da Rede de educación do consumidor, e pola que se procede á selección dos novos proxectos presentados por centros educativos, de niveis non universitarios, que desexen incorporarse á devandita rede. Tamén no DOG do 18 de setembro convócase un concurso de premios dirixidos ao alumnado das escolas de arte, do ciclo superior de formación profesional de deseño e produción editorial e de bacharelatos artísticos para a elaboración de carteis que teñan como tema os dereitos das persoas consumidoras.
Outros Xoves, 18 Setembro2008
Consello Escolar
Desde aquí poderás consultar o DOG do 18 de setembro onde aparece a Resolución do 1 de setembro de 2008, da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa, pola que se establece o calendario para a celebración de eleccións de membros dos consellos escolares de centros docentes sostidos con fondos públicos.
Outros Luns, 15 Setembro2008
Asesores/as no servizo de formación do Profesorado
Publicado no DOG de 15 de setembro a Orde do 3 de xullo de 2008 pola que se resolve o concurso público para cubrir postos de asesores e/ou asesoras do Servizo de Formación do Profesorado.
Outros Luns, 8 Setembro2008
Fondo de acción social
O DOG do 8 de setembro anuncia a publicación das listaxes provisionais da concesión das axudas de xubilación, fillos menores, estudos dos fillos, estudos do traballador, maiores a cargo e gastos sanitarios. Desde aquí poderás consultar o estado das peticións.
Outros Venres, 5 Setembro2008
Equipos Normalización Lingüística
DOG 5-9-08. Convocatoria para proxectos de promoción e uso do galego nos centros sostidos con fondos públicos non universitarios. Secretaría Xeral de política lingüística.
Outros Venres, 5 Setembro2008
Destinos definitivos de mestres
Desde aquí poderás consultar o DOG do 5 de setembro onde aparece a Resolución do 29 de agosto de 2008, da Secretaría Xeral da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, pola que se publica a adxudicación definitiva de destinos provisionais para o curso 2008-2009.
Outros Venres, 5 Setembro2008
Mellora das bibliotecas escolares
Desde aquí poderás consultar o DOG de 5 de setembro onde se publica a Orde do 28 de agosto de 2008 pola que se resolve a convocatoria do Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros públicos non universitarios de titularidade da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria para o curso 2008/2009.
Outros Mércores, 3 Setembro2008
Nomeamento de funcionarios en prácticas de secundaria
Desde aquí poderás consultar a Orde do 29 de agosto de 2008 pola que se nomean funcionarios en prácticas dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores de escolas oficiais de idiomas, profesores de música e artes escénicas e profesores técnicos de formación profesional, os opositores que superaron os procedementos selectivos convocados pola Orde do 10 de marzo de 2006 (Diario Oficial de Galicia do 14 de marzo), pola Orde do 9 de abril de 2007 (Diario Oficial de Galicia do 13 de abril) e pola Orde do 9 de abril de 2008 (Diario Oficial de Galicia do 16 de abril) que ocupen vacante dotada orzamentariamente.
Outros Mércores, 3 Setembro2008
Axudas para estadías en empresas
Desde aquí poderás consultar o DOG do 1 de setembro onde se publica a Orde do 20 de agosto de 2008 pola que se establece unha segunda convocatoria de axudas en réxime de concorrencia competitiva para o alumnado de formación profesional de centros docentes sostidos con fondos públicos e para o alumnado e profesorado de centros concertados da Comunidade Autónoma de Galicia que participen en estadías en empresas de ámbito transnacional durante o ano 2008.
Outros Mércores, 3 Setembro2008
Comedores escolares
Desde aquí poderás consultar o DOG de 1 de setembro onde se publica a Orde do 22 de agosto de 2008 pola que se establecen as bases e se convocan axudas para financiar o mantemento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións de nais e pais de alumnos/as de centros públicos non universitarios dependentes desta consellería para o curso académico 2008-2009.
Outros Mércores, 3 Setembro2008
Concurso de cátedras
Desde aquí poderás consultar o DOG do 1 de setembro onde aparece publicada a Resolución do 20 de agosto de 2008, da Secretaría Xeral da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, pola que se comunica a publicación das puntuacións provisorias da fase de concurso relativa ao punto 3.2 do anexo III do baremo de méritos, publicacións e méritos artísticos, do procedemento de acceso aos corpos de catedráticos de ensino secundario, de artes plásticas e deseño e de escolas oficiais de idiomas convocado pola Orde do 10 de novembro de 2007 (Diario Oficial de Galicia do 15 de novembro).
Outros Mércores, 3 Setembro2008
Apertura de listaxes de interinidades
Desde aquí poderás consultar o DOG do 1 de setembro onde se publica o Anuncio do 24 de xullo de 2008, da Secretaría Xeral da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, pola que comunica a apertura dun prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións como profesores de danza contemporánea
Outros Mércores, 3 Setembro2008
Acceso A2 a A1
Desde aquí poderás consultar a Orde do 28 de agosto de 2008 pola que se nomean funcionarios en prácticas do corpo de profesores de ensino secundario os opositores que superaron os procedementos selectivos de acceso ao devandito corpo para funcionarios dos corpos e escalas docentes clasificados no subgrupo A2 na Comunidade Autónoma de Galicia, convocados pola Orde do 9 de abril de 2008 (Diario Oficial de Galicia do 17 de abril), que ocupen vacante dotada orzamentariamente.
Outros Mércores, 3 Setembro2008
Galescolas: listaxe provisional de admitidos
Resolución do 26 de agosto de 2008, da Comisión de Valoración e Seguimento, das listaxes de espera para cobertura temporal de postos de traballo do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, pola cal se aproba e fai pública a listaxe provisoria de persoas admitidas, coa súa puntuación e orde de prelación, e persoas excluídas, na categoría de galescolas no ámbito territorial da Coruña, Pontevedra, Lugo e Ourense.
Outros Mércores, 23 Xullo2008
Regulamento e Currículo EDUCACIÓN ADULTOS
DOG 23-7-08. Orde do 24 de xuño de 2008 pola que se regula a EDUCACIÓN básica para as PERSOAS ADULTAS e se estabelece o seu currículo en Galiza.
Outros Martes, 22 Xullo2008
Puntuacións DEFINITIVAS baremo OPOS SEC 2008
Resolución pola que se comunica a publicación das puntuacións DEFINITIVAS da fase de concurso nas especialidades do corpo de PES que faltaban por publicar. Reclamacións: recurso de alzada no prazo dun mes.
Outros Martes, 22 Xullo2008
Licenzas por Estudos 2008
Licenzas por estudos: Resolución pola que se fai DEFINITIVA a relación de profesorado seleccionado para as licenzas por estudos.
Outros Martes, 22 Xullo2008
OPOS A2 a A1: Puntuacións DEFINITIVAS baremo OPOS 2008
DOG 22-07-08: Resolución pola que se comunica a publicación das Puntuacións Definitivas baremo OPOS 2008 acceso A2 ao A1. Reclamacións: recurso de alzada no prazo dun mes.
Outros Mércores, 16 Xullo2008
Puntuacións DEFINITIVAS baremo OPOS MESTRES 2008
DOG 16-7-08. Resolución pola que se comunica a publicación das puntuacións DEFINITIVAS do baremo (fase concurso) do procedemento selectivo para o acceso ao corpo de MESTRES
Outros Martes, 15 Xullo2008
Baremo DEFINITIVO OPOS SECUNDARIA certas especialidades e co
DOG 15-7-08: Resolución pola que se comunica a publicación das puntuacións DEFINITIVAS da fase do concurso de determinadas especilaidades de PES, de PTFP, EOI e PMús e AAEE
Outros Luns, 14 Xullo2008
Puntuacións provisionais baremo fase concurso OPOS A2>A1
DOG 14-7-08. Resolución pola que se comunica a publicación das puntuacións PROVISIONAIS fase concurso procedemento de acceso do grupo A2 ao A1. Prazo de reclamacións: do 15 ao 19 de xullo (incluídos).
Outros Xoves, 10 Xullo2008
APTOS FASE PRÁCTICAS OPOS 2007 MESTRES
DOG 10-7-08. Publicada a orde pola que declaran aptos na fase de prácticas os opositores que superaron o procedemento selectivo para o ingreso no corpo de MESTRES, convocado pola Orde do 9 de abril de 2007 (DOG 13-4-07).
Outros Xoves, 10 Xullo2008
Licenzas por Estudos
Publicasda a relación provisional persoal preseleccionado para Licenzas por estudos o día 7 dexullo de 2008. Ábrese un prazo de 10 días naturais para presentar reclamacións e renuncias ante a presidenta da comsisión. Debes facelo por rexistro aínda que desde a Consellaría piden que tamén se faga por fax981-54-65-42. Accede a esta e outras informacións na ligazón posterior.
Outros Xoves, 10 Xullo2008
OPOS MESTRES 2008. Corrección erros admitidas/os
Publicada no DOG 10-7-08 unha corrección de erros da listaxe definitiva de admitidos/as e excluídos ao procedemento selectivo de Mestres 2008.
Outros Mércores, 9 Xullo2008
Baremo OPOS 2008 MESTRES e SEC
Publicados en diversos DOG as resolucións polas que se fan públicas as puntuacións provisionais do baremo da fase de concurso das Oposicións 2008. Consulta na nosa páxina web as resolucións así como o modelo de reclamación ao baremo facendo clic en \"máis información\"
Outros Mércores, 9 Xullo2008
SIEGA, Prazas Convenio, Asesores Consellaría
Publicadas no DOG do 9-7-08 a resolución definitiva dos concursos para prazas SIEGA, Prazas Convenio e Asesores Consellaría. Consulta esta e outras informacións sobre comisións de servizo na nosa páxina web ou ben na ligazón que aparece máis abaixo.
Outros Venres, 4 Xullo2008
Cadros Persoal de MESTRES
DOG 4-7-08. Publicada a orde pola que se estabelece o número de unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos dependentes desta consellería nos niveis de educación infantil, primaria e educación especial (EEI, CEP, CEIP, CRA, CEE e CPI).
Outros Xoves, 3 Xullo2008
Cátedras
Cátedras. Publicada no DOG 3-7-08 a resolución pola que se fan públicas as puntuacións provisionais da fase de concurso a cátedras feitas pola comisión baremadora. Accede a esta e a outras información do concurso a cátedras na ligazón que aparece máis abaixo.
Outros Xoves, 3 Xullo2008
T.D. e T.D. Superior en Balonmán, Baloncesto e Fútbol
DOG 3-7-08. Orde pola que se autoriza a implantación en centros públicos e a partir do ano 2008-2009 das ensinanzas deportivas conducentes aos títulos de técnico deportivo e técnico deportivo superior nas modalidades de balonmán, baloncesto e fútbol.
Outros Xoves, 3 Xullo2008
APTOS FASE PRÁCTICAS OPOS 2007 SECUNDARIA
Publicada no DOG 3-7-08 a orde pola que se declaran aptos na fase de prácticas os aspirantes que superaron os procedementos selectivos nos corpos de secundaria do ano 2007.
Outros Luns, 30 Xuño2008
Baremo Oposicións Primaria
Publicada no DOG do día 30 de xuño de 2009 a Resolución do 26 de xuño de 2008, da Secretaría Xeral da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, pola que se anuncia a publicación das puntuacións provisionais da fase de concurso do procedemento selectivo para ingreso no corpo de mestres. Na seguinte ligazón tes a Resolución.
Outros Luns, 30 Xuño2008
Baremo Oposicións Secundaria
Publicada no DOG o día 30 de xuño a Resolución do 24 de xuño de 2008, da Secretaría Xeral da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, pola que se comunica a publicación das puntuacións provisorias da fase de concurso dos procedementos selectivos de ingreso ao corpo de profesores de ensino secundario, disciplinas de filosofía, grego, latín, xeografía e historia, psicoloxía e pedagoxía, tecnoloxía, economía, formación e orientación laboral e informática; do corpo de profesores técnicos de formación profesional, do corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas e do corpo de profesores de música e artes escénicas, convocados pola Orde do 9 de abril de 2008 (Diario Oficial de Galicia do 16 de abril). Na seguinte ligazón tes a resolución.
Outros Venres, 27 Xuño2008
Comisións humanitarias en primaria
Desde aquí poderás consultar a páxina web da Consellaría onde aparece a listaxe coa resolución provisional pola que se declara a procedencia ou improcedencia da concesión das comisións de servizos por razóns de saúde para o profesorado do corpo de mestres.
Outros Venres, 27 Xuño2008
Currículo e optativas de bacharelato
Desde aquí poderás consultar o DOG do 27 de xuño onde se publican as ordes que regulan a organización e o currículo do Bacharelato, así como a relación das optativas a impartir neste nivel, así como o seu currículo.
Outros Mércores, 25 Xuño2008
Comisións de conciliación para mestras/es.
A Consellaría de Educación publicou o martes 24 de xuño a resolución provisional pola que se declara a procedencia ou improcedencia da concesión das comisións de servizos por conciliación da vida familiar e laboral. O PRAZO DE RECLAMACIÓNS é de 4 días naturais contados a partir do seguinte ao da publicación deste anuncio na web da Consellaría. Non hai aínda data sinalada para as comisións de servizo dos distintos corpos de secundaria.
Outros Martes, 24 Xuño2008
Modificada a orde de avaliación na ESO
Desde aquí poderás consultar o DOG do 24 de xuño onde aparece a Orde do 23 de xuño de 2008 pola que se modifica a do 21 de decembro de 2007 pola que se regula a avaliación na educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia.
Outros Luns, 23 Xuño2008
Decreto de bacharelato
Desde aquí poderás consultar o DOG do 23 de xuño onde se publica o Decreto 126/2008, do 19 de xuño, polo que se establece a ordenación e o currículo de bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.
Outros Venres, 20 Xuño2008
Orde dos comedores
Desde aquí poderás consultar a Orde do 13 de xuño de 2008 (no DOG do 19 de xuño) pola que se modifica a do 21 de febreiro de 2007 pola que se regula a organización, o funcionamento e a xestión do servizo de comedor escolar nos centros docentes públicos non universitarios dependentes desta consellería.
Outros Mércores, 18 Xuño2008
CÁTEDRAS. Datas e lugares para a entrega de publicacións
Resolución do 10 de xuño de 2008, da Secretaría Xeral da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, pola que se fan públicas as resolucións dos tribunais que xulgarán o procedemento de acceso aos corpos de catedráticos de ensino secundario, de artes plásticas e deseño e de escolas oficiais de idiomas convocados pola Orde do 10 de novembro de 2007 (Diario Oficial de Galicia do 15 de novembro), polas que se anuncian as datas, as horas e os lugares en que se fará a entrega da documentación relativa ao punto 3.2 do anexo III, do baremo de méritos, publicacións e méritos artísticos. Na seguinte ligazón tes a resolución
Outros Mércores, 18 Xuño2008
Resolución de Normas de Adxudicación destinos Secundaria
Resolución do 20 de maio de 2008, da Secretaría Xeral da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, pola que se ditan normas para a adxudicación de destino provisional para o próximo curso académico 2008-2009, entre profesorado de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional, profesorado de escolas oficiais de idiomas, profesorado de música e artes escénicas, profesores e mestres de taller de artes plásticas e deseño, que non teñan destino definitivo na Comunidade Autónoma de Galicia, aos que resultan desprazados por falta de horario, aquelas/aqueles ás/aos que se lles conceda unha comisión de servizos por concelleira ou concelleiro, por motivos de saúde ou por conciliación familiar, opositoras/opositores do ano 2008, interinas, interinos, substitutas e substitutos e o persoal funcionario que solicite o reingreso no servizo activo. Na seguinte ligazón tes a resolución
Outros Mércores, 18 Xuño2008
Estadías formativas en empresas.
Orde do 9 de xuño de 2008 pola que se autorizan as estadías formativas en empresas ou institucións destinadas ao funcionariado docente non universitario para o curso 2007-2008. Tes a orde no seguinte ligazón.
Outros Venres, 13 Xuño2008
Lei da Función Pública
Desde aquí poderás consultar o Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei da función pública de Galicia (en DOG do 13 de xuño de 2008).
Outros Mércores, 11 Xuño2008
Oferta de ciclos formativos
Desde aquí poderás consultar a Orde do 2 de xuño de 2008 (en DOG do 11 de xuño) pola que se actualiza a oferta de ciclos formativos polo réxime ordinario, por curso completo e en modalidade presencial, en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia.
Outros Mércores, 11 Xuño2008
Datas e lugares da oposición de A2 a secundaria
Desde aquí poderás consultar o DOG de 11 de xuño onde aparece publicada a Resolución do 6 de xuño de 2008, da Secretaría Xeral da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, pola que se fan públicas as resolucións dos tribunais que xulgarán os procedementos selectivos de acceso aos corpos de profesores de ensino secundario para funcionarios e funcionarias dos corpos e escalas docentes clasificados no subgrupo A2 na Comunidade Autónoma de Galicia, polas que se anuncian as datas, as horas e os lugares en que se fará a presentación dos aspirantes.
Outros Martes, 10 Xuño2008
Petición de destinos provisionais de mestres
Desde aquí poderás consultar a resolución de 29 de maio, en DOG do 10 de xuño, da Secretaría Xeral da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, pola que se ditan normas para a adxudicación de destino provisional para o próximo curso académico 2008-2009 ás/aos mestras/mestres que non teñan destino definitivo, aos que resultan desprazados por falta de horario, aquelas/aqueles ás/aos que se lles conceda unha comisión de servizos por concelleiro, por motivos de saúde ou por conciliación familiar, opositoras/opositores de 2008, interinas/os e substitutas/os e as/os que soliciten o reingreso no servizo activo.
Outros Venres, 6 Xuño2008
Xornada Única
Publicada no DOG do 6 de xuño a Orde do 29 de maio de 2008 pola que se establece o procedemento para a implantación da xornada lectiva en sesión única de mañá ou mixta nas escolas de educación infantil, colexios de educación infantil e primaria, colexios rurais agrupados, centros públicos integrados, centros de educación especial e centros privados concertados.
Outros Xoves, 5 Xuño2008
Calendario escolar
Desde aquí poderás consultar a Orde do 29 de maio de 2008 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2008/2009, nos centros docentes sostidos con fondos públicos.
Outros Mércores, 4 Xuño2008
Modalidades Bacharelato que se impartirán en cada centro
Publicada en DOG 4-6-08 a orde do 29 de maio de 2008 pola que se autoriza a implantación das modalidades de bacharelato en centros públicos de Galiza de acordo coa nova ordenación establecida pola LOE. Desde a CIG-Ensino denunciamos que esta orde non se levou á mesa sectorial e por tanto non foi negociado ningún aspecto da mesma. Pero cando se levou á Mesa Sectorial o Decreto de ordenación e currículo de Bacharelato a CIG-Ensino demandou que todos os centros do país debían ofertar como mínimo dúas modalidades de Bacharelato xa que esa non era a intención da consellaría. Accede á orde na ligazón posterior.
Outros Luns, 2 Xuño2008
CÁTEDRAS. Corrección erros tribunais
Publicada na páxina web da consellaría unha corrección de erros referente aos composición dos tribunais que xulgarán o procedemento de acceso aos corpos de catedráticos de ensino secundario, de artes plásticas e deseño e de escolas oficiais de idiomas. Accede a esta e outras informacións sobre o concurso de cátedras na seguinte ligazón.
Outros Luns, 2 Xuño2008
Datas, Lugar e Hora da presentación e 1ª proba OPOS MESTRES
Publicada na páxina web da consellaría a resolución pola que se publican as datas, horas e lugar na que terán lugar as presentacións e a primeira parte da proba de oposición. Accede a esta información e outras sobre as OPOSICIÓNS 2008 facendo clic na ligazón seguinte
Outros Mércores, 28 Maio2008
OPOS 2008:Listaxe provisional admitidos e excluídos. MESTRES
Publicada no DOG 28-5-08 a listaxe provisional de admitidas/os e excluídas/os nos procedementos selectivos dor corpo de Mestres. Tamén se publica un modelo de reclamación. Aínda que na páxina web di que a maneira de presentar a reclamación é mediante fax ou por correo electrónico, desde a CIG recomendámosche que a reclamación a presentes previamente por rexistro e logo esa mesma reclamación a mandes por fax ou por correo electrónico.
Outros Mércores, 28 Maio2008
Lectorados de lingua e cultura galegas
Desde aquí poderás consultar a resolución da Consellaría de Presidencia (en DOG do 28 de maio) onde se aproba a convocatoria de lectorados de lingua, literatura e cultura galegas en universidades de España e do estranxeiro.
Outros Mércores, 28 Maio2008
Puntuacións provisionais asesoras/es
Desde aquí poderás consultar as puntuacións provisionais dos aspirantes participantes no concurso de méritos específico entre funcionarios/as de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas non universitarias para cubrir prazas de asesores/asesoras na Consellaría de Educación.
Outros Sábado, 24 Maio2008
OPOS 2008:Listaxe provisional admitidos e excluídos. SECUNDA
Publicada na páxina web da consellaría a listaxe provisional de admitidas/os e excluídas/os nos procedementos selectivos dos corpos de SECUNDARIA. Tamén se publica un modelo de reclamación. Aínda que na páxina web di que a maneira de presentar a reclamación é mediante fax ou por correo electrónico, desde a CIG recomendámosche que a reclamación a presentes previamente por rexistro e logo esa mesma reclamación a mandes por fax ou por correo electrónico. Accede á páxina da consellaría na ligazón de máis abaixo. Prazo RECLAMACIÓNS: 10 días naturais desde a publicación en DOG.
Outros Venres, 23 Maio2008
Orde Programas Cualificación Profesional Inicial
Publicada no DOG 23-5-08 a Orde do 13 de maio de 2008 pola que se regulan os programas de cualificación profesional inicial en Galiza (PCPI). Accede á orde na ligazón que está máis abaixo.
Outros Venres, 23 Maio2008
Resolución definitiva do concurso de secundaria
Desde aquí poderás consultar o DOG de 23 de maio onde aparece publicada a Resolución do 13 de maio de 2008, da Secretaría Xeral da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, pola que se resolve definitivamente o concurso de traslados entre funcionarios docentes dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional, profesores de escolas oficiais de idiomas, catedráticos e profesores de música e artes escénicas, profesores e mestres de taller de artes plásticas e deseño.
Outros Venres, 23 Maio2008
Listaxe definitiva do concurso de cátedras
Desde aquí poderás consultar a Resolución do 15 de maio de 2008, da Secretaría Xeral da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, pola que se fai pública a lista definitiva de admitidos e excluídos para participar no procedemento de acceso aos corpos de catedráticos de ensino secundario, de artes plásticas e deseño e de escolas oficiais de idiomas.
Outros Xoves, 22 Maio2008
Concurso de traslados de inspectores
Desde aquí poderás consultar o DOG de 22 de maio onde se publica a resolución do 13 de maio de 2008, da Secretaría Xeral da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, pola que se resolve definitivamente o concurso de traslados para a provisión de prazas vacantes na Inspección Educativa.
Outros Mércores, 21 Maio2008
Premios a recursos educativos para a sociedade da informació
A Consellaría de Presidencia publica no DOG de 21 de maio a orde conxunta do 8 de maio de 2008, da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e a Consellería de Innovación e Industria, pola que se convocan premios a recursos educativos para a sociedade da información entre o profesorado de centros de ensino non universitario sostidos con fondos públicos para o ano 2008.
Outros Luns, 19 Maio2008
Fondo de acción social
Desde aquí poderás consultar o DOG de 19 de maio onde a Consellaría de Presidencia publica as resolucións que regulan os criterios de repartición do fondo de acción social así como o prazo de presentación de solicitudes.
Outros Luns, 19 Maio2008
Premios á innovación educativa
Desde aquí poderás consultar o DOG de 19 de maio onde aparece a Orde do 8 de maio de 2008 pola que se convocan premios á innovación educativa para profesorado e centros públicos de ensino non universitario dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.
Outros Luns, 19 Maio2008
Concurso definitivo de mestres
Desde aquí poderás consultar o DOG de 19 de maio onde aparece publicada a Resolución do 8 de maio de 2008, da Secretaría Xeral da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, pola que se publica a adxudicación definitiva de destinos do concurso de traslados entre funcionarios do corpo de mestres, convocado pola Orde do 30 de outubro de 2007 (Diario Oficial de Galicia do 8 de novembro).
Outros Xoves, 15 Maio2008
Axudas para proxectos coas tecnoloxías de información
Desde aquí poderás consultar o DOG de 15 de maio onde aparece a Orde do 5 de maio de 2008 pola que se convocan axudas para a realización de proxectos de innovación para un uso educativo das tecnoloxías da información e a comunicación para o curso 2008-2009 e se aproban as súas bases de concesión.
Outros Xoves, 15 Maio2008
Gratuidade de libros
Desde aquí poderás consultar do DOG de 15 de maio onde aparece publicada a Orde do 28 de abril de 2008 pola que se convoca e regula o programa de gratuidade de libros de texto e materiais curriculares en centros sostidos con fondos públicos para os niveis obrigatorios e gratuítos para o curso escolar 2008-2009.
Outros Martes, 13 Maio2008
Tribunais de galego das cátedras
Desde aquí poderás consultar a resolución publicada no DOG de 13 de maio pola que se procede a nomear e facer pública a composición dos tribunais que xulgarán a proba de acreditación do coñecemento da lingua galega e o procedemento de acceso aos corpos de catedráticos de ensino secundario, de artes plásticas e deseño e de escolas oficiais de idiomas convocados por Orde do 10 de novembro de 2007.
Outros Martes, 13 Maio2008
Premios para a innovación en normalización lingüística
Desde aquí poderás consultar a resolución conxunta da da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa e da Secretaría Xeral de Política Lingüística (en DOG de 13 de maio), pola que se aproban as bases e se convocan premios a proxectos de innovación en normalización lingüística de centros de titularidade da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria para desenvolver no curso académico 2008-2009.
Outros Venres, 9 Maio2008
Adxudicación definitiva dos traslados de secundaria
Adxudicación definitiva do concurso de traslados de ensino secundario: publicada o día 9-5-08 na páxina web da Consellaría a Adxudicación definitiva do Concurso de Traslados de Secundaria. Próxima publicación en DOG. Accede a esta información e outras do concurso.
Outros Luns, 5 Maio2008
Cátedras: Proba de galego
Resolucións da Secretaría Xeral da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, pola que se fai pública a lista definitiva dos participantes que deberán realizar a proba de coñecemento de lingua galega no procedemento de acceso aos corpos de catedráticos de ensino secundario, de artes plásticas e deseño e de escolas oficiais de idiomas, convocado por Orde do 10 de novembro de 2007 (Diario Oficial de Galicia do 15 de novembro) e pola que se fixa data, hora e lugar da celebración desa proba. Na seguinte ligazón tes as dúas resolucións.
Outros Luns, 5 Maio2008
Listaxes abertas Interinidades/Substitucións
Publicadas no DOG de 7 de maio das puntuacións provisionais e a relación de excluídos do baremo aberto, no corpo de profesores de artes plásticas e deseño na especialidade de conservación e restauración de materiais arqueolóxicos entre outras.
Outros Mércores, 30 Abril2008
Cursos CELGA
Desde aquí poderás consultar o DOG de 30 de abril onde se publica a corrección de erros da resolución do 12 de febreiro de 2008, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se convocan as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2008.
Outros Martes, 29 Abril2008
Vacantes Primaria
Publicación o día 29/04/08 no Portal educativo da Xunta de Galicia da relación definitiva de Vacantes para o Concurso de primaria. Na seguinte ligazón tes esta e canta información precises sobre os concursos de traslados.
Outros Luns, 28 Abril2008
Oposicións secundaria
Desde aquí poderás consultar a Corrección de erros á Orde do 9 de abril de 2008 pola que se convocan procedementos selectivos de acceso ao corpo de PES para funcionarios e funcionarias do subgrupo A2.
Outros Venres, 25 Abril2008
Cátedras. Corrección de erros
Desde aquí poderás consultar a corrección de erros do DOG de 25 de abril onde aparece a resolución do 31 de marzo de 2008, da Secretaría Xeral da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, pola que se fai pública a lista provisional de admitidos e excluídos para participar no procedemento de acceso aos corpos de catedráticos de ensino secundario, de artes plásticas e deseño e de escolas oficiais de idiomas
Outros Xoves, 24 Abril2008
Cátedras. Proba de Galego
Desde aquí poderás consultar a Resolución do 21 de abril de 2008, da Secretaría Xeral da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, pola que se anuncia a data do sorteo para determinar a composición dos tribunais que xulgarán a PROBA DE GALEGO no procedemento de acceso aos corpos de catedráticos de ensino secundario, de artes plásticas e deseño e de escolas oficiais de idiomas convocados por Orde do 10 de novembro de 2007 (Diario Oficial de Galicia do 15 de novembro de 2007).
Outros Xoves, 17 Abril2008
Oposicións grupo A2 a A1
Desde aquí poderás consultar a Orde do 9 de abril de 2008 pola que se convocan procedementos selectivos de acceso aos corpos de profesores de ensino secundario para funcionarios e funcionarias dos corpos e escalas docentes clasificados no subgrupo A2 na Comunidade Autónoma de Galicia
Outros Xoves, 17 Abril2008
Vacantes Secundaria
Publicadas no portal educativo da Consellaría de educación as vacantes definitivas de secundaria para o concurso de traslados. Podes ver toda a información sobre os diferentes concursos na seguinte ligazón.
Outros Xoves, 17 Abril2008
Vacantes Primaria
Actualización da listaxe provisional de vacantes e das sedes e centros das vacantes itinerantes de inglés a data (17/04/2008). Podes ver toda a información sobre o concurso na seguinte ligazón.
Outros Mércores, 16 Abril2008
Convocatoria de oposicións
Desde aquí poderás consultar as ordes que con data 16 de abril se publican no DOG e polas que se convocan os procedementos selectivos de ingreso nos corpos de mestres e máis de profesores de ensino secundario.
Outros Martes, 15 Abril2008
Resolución Cátedras
Publicado no DOG do 15 de abril a Resolución do 31 de marzo de 2008, da Secretaría Xeral da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, pola que se fai pública a lista provisional de admitidos e excluídos para participar no procedemento de acceso aos corpos de catedráticos de ensino secundario, de artes plásticas e deseño e de escolas oficiais de idiomas. Na seguinte ligazón tes a resolución.
Outros Venres, 11 Abril2008
Integración Instituto Social da Marina
Publicación no BOE do 10 de abril de 2008 a Orde do 26 de marzo, pola que ,por proposta da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria da Comunidade Autónoma de Galicia, se integra nos corpos docentes a que se refiere a Ley Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación, o persoal funcionario transferido por Real Decreto 957/2005, de 29 de xullo. Tedes o BOE na seguinte ligazón.
Outros Venres, 11 Abril2008
Puntuacións definitivas baremo aberto
Desde aquí poderás consultar o DOG de 11 de abril onde aparece o anuncio do 8 de abril de 2008, da Secretaría Xeral da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, polo que se comunica a publicación das puntuacións definitivas e a relación de excluídos definitiva do baremo aberto polo Anuncio do 9 de xaneiro de 2008, polo que se comunica a apertura dun prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións no corpo de profesores de ensino secundario especialidade de francés e profesores de música e artes escénicas especialidades de trompa e gaita galega (Diario Oficial de Galicia do 16 de xaneiro de 2008).
Outros Martes, 8 Abril2008
Probas do CELGA
No DOG de 8 de abril aparece publicada a resolución de 12 de febreiro pola que se modifica a do 12 de febreiro, pola que se convocan as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4 no ano 2008.
Outros Venres, 4 Abril2008
Resolución Definitiva Concurso EPA Secundaria
Publicada no DOD de 4 de abril a Resolución do 28 de marzo de 2008 pola que se resolve definitivamente o concurso de traslados específico, entre funcionarios docentes do corpo de profesores de ensino secundario, para cubriren prazas nos centros específicos de educación e promoción de adultos. Na seguinte ligazón tes a Resolución.
Outros Mércores, 2 Abril2008
Cátedras
Publicadas na páxina web da Consellaría as listaxes provisionais de solicitantes admitidos e excluídos no acceso a cátedras. O prazo de reclamación será de dez días a partir do día seguinte á súa publicación no DOG
Outros Martes, 1 Abril2008
Adxudicación definitiva concurso de Xefatura de orientación
Publicación no DOG 1-4-08 da adxudicación definitiva de destinos no concurso de traslados específico entre funcionairos de carreira do corpo de mestres para cubrir prazas de xefatura do departamento de orientación - Servizo de Primaria (01/04/2008)
Outros Martes, 1 Abril2008
Corrección erros Licenzas por Estudos
Corrección de erros.-Orde do 11 de marzo de 2008 pola que se convocan licenzas por estudos para o curso 2008-2009 destinadas a funcionarios docentes non-universitarios e se aproban as súas bases de concesión. Consulta esta corrección, a convocatoria e outras informacións facendo clic en máis información
Outros Martes, 1 Abril2008
Publicación en DOG da OPE 2008
Decreto 59/2008, do 13 de marzo, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario dos corpos docentes que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, da Comunidade Autónoma de Galiza para o ano 2008. Consulta esta e outras informacións relativas ás Oposicións 2008 facendo clic en máis información
Outros Xoves, 27 Marzo2008
Concurso Equipos de Orientación Específicos
Publicado no DOG 26-3-08 a Orde do 11 de marzo de 2008 pola que se convoca concurso de méritos para cubrir postos nos equipos de orientación específicos. Tes a Orde na seguinte ligazón.
Outros Xoves, 27 Marzo2008
Adxudicación definitiva EPA Secundaria
Publicada na páxina web da Consellaría a adxudicación definitiva do concurso de traslados específico de Educación e Promoción de Adultos (EPA) do persoal de Secundaria. Accede a esta adxudicación facendo clic máis abaixo.
Outros Xoves, 27 Marzo2008
Licenzas por Estudos
Publicada no DOG 25-3-08 Orde do 11 de marzo de 2008 pola que se convocan licenzas por estudos para o curso 2008-2009 destinadas a funcionarios docentes non-universitarios e se aproban as súas bases de concesión.
Outros Mércores, 26 Marzo2008
Adxudicación definitiva Concurso EPA Mestres
Publicada no DOG 26-3-08 a Adxudicación definitiva Concurso EPA do corpo de Mestres. Accede á adxudicación definitiva e so texto da resolución.
Outros Luns, 24 Marzo2008
Modificación lista de aprobados Opos 2008 Primaria.
Publicada no DOG 26-3-08 a Orde do 11 de marzo de 2008 pola que se modifica a do 27 de xullo de 2007 pola que se fai pública a lista das/os aspirantes seleccionadas/os no proceso selectivo convocado pola Orde do 9 de abril de 2007 (DOG do 13 de abril), para ingreso no corpo de mestras/mestres na comunidade autónoma de Galicia, así como a adquisición de novas especialidades. Nesta modificación estímanse os recuros de alzada presentados por certas persoas sen que supoña NINGUNHA EXCLUSIÓN de aprobados. Podes consultar a orde no seguinte enlace.
Outros Luns, 24 Marzo2008
Docencia nos Conservatorios Superiores
Publicada no DOG de 24 de marzo a resolución do 10 de marzo de 2008, pola que se establece o procedemento para o acceso á docencia en diversas especialidades nos conservatorios superiores de música de Vigo e A Coruña. O prazo é de 30 días naturais desde o seguinte á publicación no DOG (23 de abril)
Outros Luns, 24 Marzo2008
Concurso traslados Inspección
Publicada en DOG 25-3-08 a Resolución do 13 de marzo de 2008, da Secretaría Xeral da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, pola que se resolve provisionalmente o concurso de traslados para a provisión de prazas vacantes na Inspección Educativa.
Outros Luns, 24 Marzo2008
Corrección erros CÁTEDRAS
Corrección de erros.-Orde do 10 de novembro de 2007 pola que se convoca procedemento de acceso aos corpos de catedráticos de ensino secundario, de artes plásticas e deseño e de escolas oficiais de idiomas.
Outros Luns, 24 Marzo2008
Corrección erros PRAZAS CONVENIO
Corrección de erros.-Orde do 3 de marzode 2008 pola que se convoca concurso de méritos específico entre funcionarias/os de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas en niveis non-universitarios, para cubrir postos de profesoras/es en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos desta consellería.
Outros Domingo, 23 Marzo2008
Interinidades Relixión
Resolución do 11 de marzo de 2008, da Secretaría Xeral da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, pola que se comunica a apertura dun prazo para solicitar prazas de interinidades ou substitucións para impartir docencia de relixión nos centros públicos de educación infantil, primaria, educación infantil e primaria, centros públicos integrados e institutos de educación secundaria.
Outros Martes, 18 Marzo2008
Acceso e a admisión ás ensinanzas superiores de deseño.
Publicada no DOG do 18 de marzo a Orde do 6 de marzo de 2008 pola que se regula o acceso e a admisión ás ensinanzas superiores de deseño. Na seguinte ligazón tes a Orde.
Outros Martes, 18 Marzo2008
Actividades formativas no extranxeiro 2008
Publicado no DOG do 18 de marzo a Orde do 7 de marzo de 2008 pola que se convocan actividades formativas de inglés, francés, alemán, portugués e de música para o ano 2008 no estranxeiro, destinadas a profesorado que imparte docencia en niveis non-universitarios, e se aproban as súas bases de concesión. Na seginte ligazón tes a Orde.
Outros Martes, 18 Marzo2008
Apertura de listas en varias especialidades
Anuncio do 12 de marzo de 2008, da Secretaría Xeral da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, pola que se comunica a apertura dun prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións no corpo de profesores de escolas oficiales de idiomas, na especialidade de ruso e no corpo de profesores de artes plásticas e deseño, na especialidade de conservación e restauración de materiais arqueolóxicos. Na seguinte ligazón tes o anuncio.
Outros Martes, 18 Marzo2008
Adxudicación definitiva Concurso Orientación (Primaria)
Publicada na páxina web da consellaría a Adxudicación definitiva Concurso de Orientación do corpo de Mestres. Accede á adxudicación definitiva, á relación de excluídos, á relación de vacantes que xera este concurso e ao texto da resolución.
Outros Venres, 14 Marzo2008
Concurso de traslados provisional de secundaria
Resolución do 13 de marzo de 2008, da Secretaría Xeral da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, pola que se resolve provisionalmente o concurso de traslados entre funcionarios docentes dos distintos corpos de secundaria. Contra esta resolución provisional, segundo o establecido na base décimo sétima, da Orde do 31 de outubro de 2007,cabe reclamación no prazo de dez días, contados a partir da súa publicación no Diario Oficial de Galicia. O prazo de renuncias será do 7 ao 11 de abril de 2008, ámbolos dous incluídos. Non obstante, serán admitidas as reclamacións e renuncias presentadas con anterioridade. As reclamacións e renuncias poderanse presentar en calquera das dependencias ás que alude o artigo 38 a Lei de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, así como no centro de destino sempre que, ademais, se remitan por fax, dentro do prazo establecido, ao servizo de profesorado de educación secundaria, formación profesional e ensinanzas especiais; número de fax 981 54 54 84. As persoas que desexen renunciar á súa participación no concurso, deberán realizar a renuncia aínda no suposto de que non obtivesen destino na resolución provisional, xa que, de non o facer, poderán obter destino na resolución definitiva. O destino adxudicado na resolución definitiva é irrenunciable.
Outros Venres, 14 Marzo2008
Prazas na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia.
Publicación no DOG do 14 de marzo do anuncio do 11 de marzo de 2008, da Secretaría Xeral da Consellaría de Educación e Ordenación Universitaria, sobre a apertura do prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións para impartir docencia en diversas especialidades na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia. Tes o anuncio na seguinte ligazón.
Outros Xoves, 13 Marzo2008
Listaxe interinidades e substitucións para Profes Relixión
PROFESORADO DE RELIXIÓN. Resolución do 11 de marzo de 2008 da Secretaría Xeral pola que se comunica a apertura dun prazo para solicitar prazas de interinidades ou substitucións para impartir docencia de relixión. No seguinte enlace tes a Resolución e os documentos relacionados. ********************** INTERVENCIÓN DA CIG-ENSINO NA MESA SECTORIAL SOBRE O TEMA: Xa se sabe cal é o posicionamento da CIG-Ensino ao respecto da presencia da relixión no sistema educativo: reafirmamos unha vez máis que non debe formar parte do currículo escolar. Ademais non debe ser que a autoridade relixiosa dea a súa autorización (certificado de idoneidade). Polo tanto pedimos que se supriman os apartados f) e g) do borrador (DEI, DECA e “Missio canónica”). Estas dúas cuestións sobrepasan calquera control que se poida facer desde a Mesa sectorial. É un disparate desde calquera perspectiva, tratar de darlle carácter legal a algo que se escapa a calquera tipo de control por parte da Mesa Sectorial. Este sistema non é equitativo. Non deixa de sorprender que non se requira o coñecemento do noso idioma . É inxustificado a non exixencia do galego, faise en todas as convocatorias. A Admón. sempre pode minorizar certos requisitos do RD. Non poden puntuarse igual os cursos organizados por “entidades relixiosas” (escápanse a calquera control) que os organizados polas administracións educativas ou homologados. Polo tipo de persoal que estamos falando (laboral), esta orde debera pasar polo comité intercentros.
Outros Xoves, 13 Marzo2008
Unidades de Competencia e Prazas
Publicada no DOG de 13 de marzo a Orde do 25 de febreiro de 2008 pola que se convocan unidades de competencia e prazas para o recoñecemento, a avaliación, a acreditación e a certificación da competencia profesional, e se determina o correspondente procedemento experimental. Tes a orde na seguinte ligazón.
Outros Mércores, 12 Marzo2008
Accidentes de tráfico
Publicada no DOG de 12 de marzo a Orde do 28 de febreiro de 2008 pola que se convocan axudas económicas para compensar gastos derivados dos accidentes de tráfico de persoal en función docente ou inspectora. Tes a orde no seguinte enlace
Outros Mércores, 12 Marzo2008
Estadías nas residencias de tempo libre (regulación)
Publidada no DOG do 12 de marzo a Orde do 4 de marzo de 2008 pola que se regula o procedemento de adxudicación de estadías nas residencias de tempo libre dependentes da Vicepresidencia para o ano 2008. Tes a orde no seguinte enlace
Outros Mércores, 12 Marzo2008
Resolución do Sorteo das letras para Admisión de Alumnado
Publicada no DOG de 12 de marzo a Resolución do 3 de marzo de 2008, da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa, pola que se fai público o resultado do sorteo a que se refire o artigo 34 da Orde do 17 de marzo de 2007 pola que se regula o procedemento para a admisión do alumnado no segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato en centros docentes sostidos con fondos públicos. O Resultado do Sorteo é "Q" e "V". Tes a orde no seguinte enlace.
Outros Mércores, 12 Marzo2008
Xurado premios extraordinarios de formación profesional.
Publicada no DOG de 12 de marzo a Resolución do 3 de marzo de 2008, da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa, pola que se procede a designar os membros e a facer pública a composición do xurado de selección que analizará e valorará as solicitudes dos aspirantes aos premios extraordinarios de formación profesional específica de grao superior correspondentes ao curso 2006-2007. Tes a orde no seguinte enlace
Outros Mércores, 12 Marzo2008
Concurso Asesores/as da Consellaría de Educación
Publicada no DOG de 12 de marzo a Orde do 28 de febreiro de 2008 pola que se convoca concurso de méritos específico entre funcionarias/os de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas en niveis non-universitarios para cubrir prazas de asesoras/asesores nesta consellería. Tes a orde no seguinte enlace.
Outros Mércores, 12 Marzo2008
Concurso prazas sometidas a convenio e programas específicos
Publicada no DOG de 12 de marzo a Orde do 3 de marzo 2008 pola que se convoca concurso de méritos específico entre funcionarias/os de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas en niveis non-universitarios para cubrir postos de profesoras/profesores en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos desta consellería. Tes a orde no seguinte ligazón.
Outros Martes, 11 Marzo2008
Acceso a prazas nos CMUS Superiores
Texto que vai ser publicado no DOG da resolución ten por obxecto convocar o procedemento para seleccionar ao profesorado que poderá impartir docencia durante o curso 2008/09 nos conservatorios superiores de música da Coruña e de Vigo
Outros Martes, 11 Marzo2008
Prazas na Escola Superior de Arte Dramática de Galiza
Texto que se vai publicar no DOG polo que se comunica a apertura do prazo para posibles interinidades e substitucións para as seguintes especialidades: Espazo escénico (código 448) e caracterización e indumentaria (código 442). O prazo de presentación de solicitudes será de trinta días naturais contados a partir do día seguintes ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia.
Outros Martes, 11 Marzo2008
Asesores Técnicos e de persoal docente do MEC no exterior
Podes consultar no local nacional de CIG-Ensino a relación provisional de aspirantes admitidos e excluídos que participan nas convocatorias para a provisión de vacantes de asesores técnicos e de persoal docente no exterior.
Outros Martes, 11 Marzo2008
Modificación lista de aprobados Opos 2008 Secundaria.
Publicada no DOG do 11 de marzo a Orde do 14 de febreiro de 2008 pola que se modifica a do 3 de agosto de 2007 pola que se fai pública a lista dos opositores que superaron os procedementos selectivos convocados pola Orde do 9 de abril de 2007 pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso ao corpo de profesores de ensino secundario, profesores de escolas oficiais de idiomas, profesores de música e artes escénicas, profesores de artes plásticas e deseño e profesores técnicos de formación profesional, e procedemento de adquisición de novas especialidades polos funcionarios de carreira dos anteditos corpos da Comunidade Autónoma de Galicia. Nesta modificación estímanse os recuros de alzada presentados por certas persoas sen que supoña NINGUNHA EXCLUSIÓN de aprobados. Podes consultar a orde no seguinte enlace
Outros Luns, 10 Marzo2008
Orde Accidentes de Tráfico
Publicado no Portal Educativo da Xunta de Galiza Orde do 28 de febreiro de 2008 pola que se convocan axudas económicas para compensar gastos derivados dos accidentes de tráfico de persoal en función docente ou inspectora - Subdirección Xeral de Persoal (07/03/2008) A orde a tes colgada no seguinte enlace.
Outros Venres, 7 Marzo2008
Publicada a orde das Probas de Acceso á Universidade
Publicouse no DOG do 7 de marzo a Orde do 18 de febreiro de 2008 pola que se regulan as probas de acceso á universidade para os alumnos e as alumnas que cursaron as ensinanzas de bacharelato establecidas na Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo. Tes a orde no seguinte enlace
Outros Venres, 7 Marzo2008
Publicada Resolución Provisional Adultos
Publicada no DOG do 7 de marzo a Resolución do 29 de febreiro de 2008, da Secretaría Xeral da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, pola que se resolve provisoriamente o concurso de traslados específico, entre funcionarios docentes do corpo de profesores de ensino secundario, para cubriren prazas nos centros específicos de educación e promoción de adultos.
Outros Xoves, 6 Marzo2008
Incorporación Universidade 2008/2009
No DOG do 6/03/2008 aparece publicada a Orde do 19 de febreiro de 2008 pola que se regula o proceso de incorporación para o curso 2008-2009 dos estudantes ao nivel universitario do ensino nos centros das tres universidades galegas. O orde a tedes no seguinte ligazón
Outros Xoves, 6 Marzo2008
Concurso Prazas SIEGA
Orde do 28 de febreiro de 2008 pola que seconvoca concurso de méritos específico entre o persoal funcionario de carreira doscorpos docentes que imparte ensinanzas en niveis non-universitarios para a atención e desenvolvemento do proxecto do Sistema de Información da Educación Galega (Siega).
Outros Mércores, 5 Marzo2008
Concurso postos de Asesores/as SFP
Orde do 27 de febreiro de 2008 pola que se convoca concurso público para cubrir postos de asesores e/ou asesoras do Servizo de Formación do Profesorado. Descarga a Orde no seguinte enlace
Outros Mércores, 5 Marzo2008
Concurso público postos Asesores/as CEFORES
Orde do 27 de febreiro de 2008 pola que se convoca concurso público para cubrir postos de asesores e/ou asesoras de formación nos centros de formación e recursos. Descarga a Orde no seguinte enlace
Outros Martes, 4 Marzo2008
Resolución Concurso Provisional Primaria
Pode consultar a adxudicación nos enlaces situados máis abaixo, e tamén ésta e toda a información relacionada co concurso dende a seguinte LIGAZÓN
Outros Sábado, 1 Marzo2008
Puntuacións provisionais e excluídos listaxes abertas
Publicación no DOG 29-02-08 da resolución pola que se fan públicas as puntuacións provisionais e a relación de excluídos do baremo aberto pola Consellaría para prazas de interinidades e substitucións no corpo de PES en francés e P.MUS de trompa e gaita galega (convocatoria DOG 16-1-08). Podes ver as puntuacións provisionais e a relación de excluídosno páxina da consellaría www.edu.xunta.es en profesorado/interinos-substitutos. Prazo de RECLAMACIÓNS: 10 días naturais contados desde o 1-3-08
Outros Mércores, 27 Febreiro2008
Novidades no catálgo de postos de traballo en EI e EP
Orde do 18 de febreiro de 2008 pola que se modifica a do 6 de xullo de 2007 pola que se establece o número de unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria nos niveis de educación infantil, primaria e educación especial. Consulta na seguinte ligazón. IMPORTANTE: As prazas de Orientación non están actualizadas. Publicarase posteriormente un novo catálogo, pero previamente pasará pola mesa sectorial docente ese catálogo modificado coa novas prazas de orientación (froito do acordo de cadros de persoal que asinou a CIG-Ensino).
Outros Mércores, 27 Febreiro2008
Adxudicación provisional de orientación.
Resolución do 20 de febreiro de 2008 (DOG do 27 de febreiro de 2008), da Secretaría Xeral da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, pola que se fai pública a adxudicación provisional de destinos do concurso de traslados específico para cubrir prazas de xefatura do departamento de orientación, convocado pola Orde do 5 de novembro de 2007 (Diario Oficial de Galicia do 14 de novembro). IMPORTANTE! Os mestres que estean participando simultaneamente nesta convocatoria e na realizada pola Orde do 31 de outubro de 2007 (Concurso Xeral de Mestres) e que obteñan praza definitiva da xefatura do departamento de orientación, entenderase que renuncian á participación no concurso xeral. Polo tanto, se desexas obter destino polo concurso xeral debes renunciar, en prazo, á adxudicación provisional do concurso de orientación, aínda que non che adxudicaran praza, xa que che pode ser adxudicada por resultas das renuncias. (prazo de renuncias: 10 días habiles a partir do día da súa publicación no DOG, 27 de febreiro de 2008). Consultao na seguinte ligazón
Outros Mércores, 27 Febreiro2008
Profesorado de Relixión
Admitido a trámite o recurso contencioso-administrativo fronte a Orde pola que se regula a relación laboral do profesorado de Relixión.
Outros Luns, 25 Febreiro2008
Mesa Sectorial 25-02-2008
En minutos toda a información
Outros Venres, 22 Febreiro2008
Adxudicación provisional de orientación.
A Consellaría vén de publicar no seu portal educativo a Resolución do 20 de febreiro de 2008, da Secretaría Xeral, pola que se fai pública a adxudicación provisional de destinos do concurso de traslados específico para cubrir prazas de xefatura do departamento de orientación. Está pendente a súa publicación no DOG. Unha vez que se publique, abrirase un prazo de 10 días hábiles para reclamacións e renuncias. IMPORTANTE! Os mestres que estean participando simultaneamente nesta convocatoria e na realizada pola Orde do 31 de outubro de 2007 (Concurso Xeral de Mestres) e que obteñan praza definitiva da xefatura do departamento de orientación, entenderase que renuncian á participación no concurso xeral. Polo tanto, se desexas obter destino polo concurso xeral debes renunciar, en prazo, á adxudicación provisional do concurso de orientación, aínda que non che adxudicaran praza (prazo de renuncias: 10 días hábeis a partir de que se publique no DOG esta adxudicación provisional).
Outros Xoves, 21 Febreiro2008
Resolución provisional do concurso de Adultos
No día de hoxe no portal educaitvo da Consellaría de Educación e Ordenación Universtaria aparece a Resolución provisional do concurso de traslados específico, entre funcionarios docentes do corpo de mestres, para cubrir prazas nos centros específicos de educación e promoción de adultos.
Outros Luns, 18 Febreiro2008
Probas Celga
Publicada no DOG do 18 de febreiro a Resolución do 12 de febreiro de 2008, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se convocan as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2008.
Outros Mércores, 13 Febreiro2008
Orde elección Directores/as
Publicada no DOG do 13-02-08 a ORDE do 4 de febreiro de 2008 pola que se convoca concurso de méritos para a selección e nomeamento da dirección dos centros docentes públicos. Prazo de presentación de solicitudes e documentación: 30 días naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación desta Orde no DOG. As solicitudes de participación no concurso de méritos dirixiranse ao delegado provincial da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria da provincia correspondente, no modelo que se publica como anenxo III nesta convocatoria, achegando ademais a documentación que se relaciona no punto Terceiro da Orde referido ás solicitudes e documentación.
Outros Martes, 12 Febreiro2008
Cursos preparatorios para os CELGA
Esta orde ten por obxecto convocar, con carácter gratuíto, cursos preparatorios para a consecución dos certificados de lingua galega (Celga), nos niveis 1 e 4, para o ano 2008 nas escolas oficiais de idiomas de Galicia que se indican no anexo II. Os cursos impartiranse en dúas quendas: a primeira comezará en febreiro e a segunda en outubro de 2008, en horario de mañá ou de tarde segundo a dispoñibilidade de aulas. Artigo 2º.-Beneficiarios dos cursos. Os cursos van dirixidos a todas as persoas maiores de dezaseis anos, ou aqueles que os cumpran no ano natural de convocatoria, que necesiten certificar a súa competencia da lingua galega. Artigo 3º.-Solicitudes e prazos. As solicitudes, segundo o modelo que figura no anexo I desta orde, poderanse presentar na propia escola oficial de idiomas onde teña lugar o curso a partir do día seguinte ao da publicación desta orde e ata cinco días antes da data establecida por cada escola oficial de idiomas para o inicio do curso. As listas de seleccionados para participar nos cursos, así como as datas de comezo destes, faranse públicas tanto nos taboleiros de anuncios da escola oficial de idiomas en que terá lugar o curso coma na súa páxina web.
Outros Martes, 12 Febreiro2008
Axudas accidentes tráfico
Publicado no DOG 12-2-08 o anuncio polo que se lles dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 12 de febreiro pola que se convocan axudas económicas para compensar gastos derivados dos accidentes de tráfico de persoal en función docente ou inspectora (convocatoria DOG 16-207).
Outros Xoves, 7 Febreiro2008
Concursos de mestres.Puntuacións provisionais
A Consellaría publicou hoxe, 6 de febreiro, no seu portal educativo as listaxes coas puntuacións provisionais dos diferentes concursos do corpo de mestres: concurso xeral de traslados, orientación e centros de educación permanente de adultos. Neste último caso tamén inclúe unha listaxe cos centros solicitados polos participantes. O prazo para reclamar en todos os casos é de 10 días naturais (até o 15 de febreiro incluído)
Outros Mércores, 6 Febreiro2008
Puntuacións definitivas listaxes abertas secundaria
Anuncio do 24 de xaneiro de 2008, da Secretaría Xeral da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, polo que se comunica a publicación das puntuacións definitivas e a relación de excluídos do baremo aberto polo Anuncio do 10 de outubro de 2007, da Secretaría Xeral da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, polo que se comunica a apertura dun prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións no corpo de profesores de ensino secundario, especialidades de administración e dirección de empresas, organización e procesos de mantemento de vehículos, procesos e produtos en artes gráficas e sistemas electrónicos; profesores de música e artes escénicas especialidades de acordeón, arpa, canto, contrabaixo, clave, fagot, frauta de pico, gaita, óboe, percusión, trombón e viola da gamba.
Outros Mércores, 30 Xaneiro2008
Sorteados os membros das comisións de concursos de traslados
Próxima publicación en DOG da resolución na que se publica a relación de profesoradoq ue formará parte das comisións de valoración de méritos dos concursos de traslados. Existirán as seguintes comisións: unha do corpo de mestres e seis de secundaria: 2 de letras, 1 de ciencias, 1 de FP, 1 de conservatorios e 1 de idiomas.
Outros Luns, 28 Xaneiro2008
Decreto polo que se regulan os centros integrados de FP
Decreto 266/2007, do 28 de decembro, polo que se regulan os centros integrados de formación profesional na Comunidade Autónoma de Galicia. Con base no Plan galego de formación profesional aprobouse o Decreto 325/2003, do 18 de xullo, polo que se autorizan e regulan os centros integrados de formación profesional na comunidade autónoma, no cal se crea unha rede de centros integrados de formación profesional con carácter experimental.
Outros Luns, 28 Xaneiro2008
Modificación de destinos definitivos CXT 2007
A Consellaría de Educación vén de anunciar no seu portal educativo a próxima publicación en DOG dos Anuncios polos que se informa das diversas modificacións das resolucións definitivas nos concursos xerais de traslados dos corpos de secundaria e máis do corpos de mestres, logo da estimación de diversos recursos de alzada contra as citadas resolucións.
Outros Mércores, 16 Xaneiro2008
Listas de francés, tompa e gaita galega
Anuncio do 9 de xaneiro de 2008, da Secretaría Xeral da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, pola que comunica a apertura dun prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións no corpo de profesores de ensino secundario especialidade de francés e profesores de música e artes escénicas especialidades de trompa e gaita galega. Prazo de solicitude: dez días naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia (ata o 26 de xaneiro incluído)
Outros Mércores, 16 Xaneiro2008
Orde confección de nóminas 2008
Publicada no DOG do 16-1-08 a Orde pola que se ditan instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2008.
Outros Xoves, 10 Xaneiro2008
Nomeamento de funcionarios de carreira profesorado ISM
Achegámosche as páxinas do BOE nas que podes ler o nomeamento como funcionario/a de carreira de todo o profesorado que adquiriu a condición de funcionario/a a través da convocatoria do 4 de maio de 2007.
Outros Luns, 7 Xaneiro2008
Avaliación da ESO
A Consellaría de Educación vén de publicar no DOG do 7 de xaneiro de 2008 a Orde do 21 de decembro de 2007 pola que se regula a avaliación na educación secundaria obrigatoria.
Outros Venres, 4 Xaneiro2008
Xubilación anticipada
No DOG do 3 de xaneiro de 2008 publicouse a Orde do 26 de decembro de 2007 pola que se regula a convocatoria para o ano 2008 da xubilación anticipada voluntaria conforme a disposición transitoria segunda da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. O prazo para solicitar acollerse á mesma remata o 28 de febreiro.
Outros Xoves, 3 Xaneiro2008
Probas de acceso a ciclos formativos
No DOG do 3 de xaneiro publicouse a Orde que regula o acceso a cilcos formativos para o curso que vén en centros sostidos con fondos públicos.
< Xaneiro 2019  
Lun Mar Mér Xov Ven Sáb Dom
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Preme en "<" e ">" para mudar o mes.
Preme nas datas sinaladas en vermello para ver os eventos dunha data concreta

Escolle un ano:

RSS Calendario