Concurso de prazas no exterior

Prazas docentes no exterior 2017/2018

  • Prazas docentes no exterior 2013/2014

    Asesores técnicos no exterior

    Orde ECD/2219/2013, de 21 de novembro, pola que se convoca concurso de méritos para a provisión de postos de asesores técnicos no exterior.

    Ligazón

    Funcionarios docentes no exterior

    Orde ECD/2220/2013, de 21 de noviembre, pola que se convoca concurso de méritos para a provisión de postos de persoal docente no exterior.

    Ligazón

  • Prazas docentes no exterior 2012/2013

    Convocatoria

    Orde ECD/174/2012 pola que se convoca concurso de méritos para a provisión de postos de persoal docente no exterior. Ligazón

    Exposición de listaxes de admitidos e excluídos e realización de probas de idiomas (BOE 23-04-12). Ligazón

    Borradores

    Borrador Orde pola que se convoca concurso de méritos para a provisión de postos de personal docente no exterior e Anexo I e III. Ligazón

    Borrador Orde pola que se convoca concurso de méritos para a provisión de postos de asesores técnicos no exterior e Anexos I e III. Ligazón

    OUTRAS CONVOCATORIAS

    Convocatoria de profesores visitantes en EEUU e Canadá (BOE 30-11-11). Ligazón

  • Prazas docentes no exterior 2010/2011

    Convocatoria

    Orden EDU/3190/2010, de 1 de decembro, pola que se convoca concurso de méritos para a provisión de postos de persoal docente no exterior Ligazón

    Datas de exames

    Nota informativa do MEC coas datas para a proba de coñecemento do idioma e a parte específica. Ligazón

    Resolución provisional do concurso de méritos de prazas no exterior.

    O prazo de reclamacións é do 26 de marzo ao 4 de abril, ambos incluídos

    Admitidos

    Mestres. Ligazón

    Secundaria. Ligazón

    Excluídos

    Mestres. Ligazón

    Secundaria. Ligazón

    Outras informacións

    Observacións ao candidato. Ligazón

    Causas de exclusión e formas de subsanación. Ligazón