Prazas de escolarización de alumnado de atención preferente

Prazas de escolarización de alumnado de atención preferente 2017

Concurso de méritos específico de mestres para cubrir, en réxime de comisión de servizos, postos de escolarización a alumnado de atención preferente.

Comisións de escolarización preferente 2017

Convocatoria de concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira e en prácticas do corpo de mestres para cubrir, en réxime de comisión de servizos, postos de escolarización a alumnado de atención preferente. DOG 29/05/2017. Ligazón

Corrección de erros: DOG 6/06/2017. Ligazón

CIG Informa sobre a convocatoria para postos de escolarización de alumnado de atención preferente. Ligazón