Acceso a Cátedras de Conservatorios 2018

Seguimento da información sobre as oposicións ao corpo de secundaria

Convocatoria.

ORDE do 20 de marzo de 2018 pola que se convoca procedemento de acceso ao corpo de catedráticos de música e artes escénicas, nas especialidades vinculadas ás ensinanzas superiores de música. Ligazón

CIG Informa da Mesa Sectorial. Ligazón

Corrección de erros no DOG do 7 de maio. Ligazón

Prazos: a presentación de instancias (15 días hábiles após a publicación no DOG) comeza o 17 de abril e remata o 8 de maio.

Instancias: as solicitudes deberán cubrirse pola Internet a través da páxina web de oposicións da Consellaría.

Corrección de erros: publicada no DOG do 7 de maio. Ligazón

Se unha persoa quere participar por máis dunha especialidade terá que cubrir unha instancia por cada especialidade. Unha vez cuberta a instancia debe imprimirse e entregala por rexistro, preferentemente na Xunta ou nas súas xefaturas territoriais.

Baremo.

Publicación do baremo provisional do procedemento. Ligazón

Ábrese un prazo de cinco días hábiles - dende o día 6 de xullo ao 12 de xullo de 2018- para presentar reclamacións ao baremo provisional.

Listados.

Listado provisional de persoas admitidas e excluídas.

Prazas ofertadas.

Reparto das prazas ofertadas entre os CMUS Superiores da Coruña e Vigo. Ligazón

Código/especialidade

Reserva persoas

con discapacidade

Acceso xeral

Total

1

Acordeón

 

1

1

6

Canto

1

4

5

8

Clarinete

1

4

5

10

Composición

1

8

9

14

Contrabaixo

 

2

2

30

Fagot

 

1

1

32

Frauta Travesa

 

4

4

33

Etnomusicoloxía

 

1

1

35

Guitarra

1

4

5

39

Historia da Música

 

4

4

61

Improvisación e Acompañamento

1

5

6

50

Música de Cámara

 

2

2

51

Musicoloxía

 

1

1

52

Óboe

 

2

2

57

Pedagoxía

 

2

2

58

Percusión

 

4

4

59

Piano

1

10

11

98

Repertorio con Piano para Instrumentos

1

9

10

63

Repertorio con Piano para Voz

 

4

4

66

Saxofón

 

3

3

72

Trombón

 

3

3

74

Trompa

 

2

2

75

Trompeta

 

4

4

76

Tuba

 

2

2

77

Viola

 

2

2

78

Violín

1

5

6

79

Violoncello

 

4

4

Total

8

97

105

Tribunais.

RESOLUCIÓN do 18 de maio 2018, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se nomea e se fai pública a composición do tribunal encargado da selección das persoas aspirantes no procedemento de acceso ao corpo de catedráticos de música e artes escénicas, nas especialidades vinculadas ás ensinanzas superiores de música, convocado pola Orde do 20 de maio de 2018(Diario Oficial de Galicia, do 16 de abril). Ligazón

Volver

Novas relacionadas