Normativa profesorado interino e substituto

 

11/7/2017 NOVA REDACCIÓN DO TEXTO REFUNDIDO
RESOLUCIÓN do 28 de xuño de 2017, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se dá publicidade ao texto refundido do Acordo do 20 de xuño de 1995, polo que se regulan o acceso e as condicións de traballo do persoal docente interino e substituto dependente desta consellería que imparte ensinanzas distintas das universitarias. 
21/1/2014 APLICÁBEIS TAMÉN Á BAREMACIÓN DAS LISTAS DE SUBSTITUCIÓNS
Criterios de avaliación dos méritos para acceso ó corpo de mestres de educación infantil e primaria, e profesores de educación secundaria, de escolas oficiais de idiomas, de música e artes escénicas e de artes plásticas e deseño establecidos polas Comisións de Baremación
18/11/2012 PUBLICACIÓN NO DOG DA DECISIÓN DA XUNTA DE SUSPENDER O PAGAMENTO DOS MESES DE VERÁN PARA O PERSOAL QUE TRABALLOU MÁIS DE CINCO MESES E MEDIO