25/9/2007 Organización educativa: ensinanza de persoa adultas