diñeiro
29/7/2017 Aclaracións sobre a nómina na que se aplican os atrasos do 1%
Todo o profesorado acaba de recibir a nómina do mes de xullo e quen reparara no PDF recibido, ademais de na contía, puido pensar que farían falta unhas instrucións de uso para non ser perder na súa interpretación.
diñeiro
 
3/7/2017 Co incremento do 1% aprobado nos orzamentos xerais do Estado
Retribucións do ano 2017 co incremento do 1% aprobado nos orzamentos xerais do Estado e actualizado segundo a orde de confección de nóminas de 3 de xullo de 2017.
Nota: Este documento está en formato pdf. Para podelo visualizar precisas o lector Acrobat instalado no teu ordenador
diñeiro
 
9/2/2017 SALARIOS VIXENTES DO PROFESORADO DO ENSINO PÚBLICO GALEGO

Nota: Este documento está en formato pdf. Para podelo visualizar precisas o lector Acrobat instalado no teu ordenador
diñeiro
 
9/2/2017 FEBREIRO 2017

Nota: Este documento está en formato pdf. Para podelo visualizar precisas o lector Acrobat instalado no teu ordenador
diñeiro
 
12/1/2016 SALARIOS VIXENTES DO PROFESORADO DO ENSINO PÚBLICO GALEGO

Nota: Este documento está en formato pdf. Para podelo visualizar precisas o lector Acrobat instalado no teu ordenador
diñeiro
 
5/2/2015 Xaneiro 2015

Nota: Este documento está en formato pdf. Para podelo visualizar precisas o lector Acrobat instalado no teu ordenador
diñeiro
 
28/1/2014 Salarios vixentes do profesorado do ensino público galego

Nota: Este documento está en formato pdf. Para podelo visualizar precisas o lector Acrobat instalado no teu ordenador
diñeiro
 
21/3/2013 Retribucións 2013

Nota: Este documento está en formato pdf. Para podelo visualizar precisas o lector Acrobat instalado no teu ordenador
205 euros
 
20/3/2012 Toda a información sobre as retribucións e as xubilacións no ano 2012
Os salarios do profesorado depreciáronse en máis do 15% desde o ano 2010. Desde o mes de xuño de 2010 o profesorado viu reducido o seu salario mensual nunha media dun 7% e desde decembro do mesmo ano reducíronlle as pagas extras nun 30%.
Nota: Este documento está en formato pdf. Para podelo visualizar precisas o lector Acrobat instalado no teu ordenador
205 euros
20/3/2012 Primeiro os trienios, despois os sexenios: gaña o dereito da non discriminación
Despois de que numerosos xulgados galegos ditasen sentenzas a favor das demandas presentadas polos servizos xurídicos da CIG, a xustiza europea recoñece agora o dereito do profesorado interino a cobrar sexenios. Esta sentenza do alto tribunal europeo supón o remate da disputa sobre a discriminación dos docentes interinos ao respecto do funcionariado de carreira nas súas retribucións.
Cero Euros
 
18/10/2011 As universidades galegas veñen de eliminar este curso a matrícula gratuíta para o profesorado
Propoñémosvos que asumades a proposta que está reflectida no CIG Informa para desbloquear a situación e restabelecer o dereito a termos a matrícula gratuíta.
Nota: Este documento está en formato pdf. Para podelo visualizar precisas o lector Acrobat instalado no teu ordenador
Recurso
22/9/2011 O Conselleiro de Educación tardou máis de 40 días en responder negativamente á exixencia da CIG-Ensino de restabelecer o dereito do profesorado de ter a matrícula gratuíta na Universidade. Trátase doutra medida máis de desconsideración co profesorado na carreira do actual Conselleiro, pois a Consellaría podería facer posíbel a continuación
O Conselleiro de Educación tardou máis de 40 días en responder negativamente á exixencia da CIG-Ensino de restabelecer o dereito do profesorado de ter a matrícula gratuíta na Universidade. Trátase doutra medida máis de desconsideración co profesorado na carreira do actual Conselleiro, pois a Consellaría podería facer posíbel a continuación deste dereito coa transferencia económica correspondente.
CIG-INFORMA XUBILACIÓNS E RETRIBUCIÓNS 2011
 
17/1/2011 A CIG-Ensino segue a loitar para que o profesorado teña o dereito indefinido de acceder á xubilación anticipada
A CIG-Ensino vén batallando para conseguir o dereito indefinido a poder acceder voluntariamente á xubilación anticipada. Neste sentido, foron múltiples as accións e mobilizacións que levamos a cabo nestes últimos anos, intensificándose nos dous últimos cursos, por estar máis preto o prazo de remate.
Nota: Este documento está en formato pdf. Para podelo visualizar precisas o lector Acrobat instalado no teu ordenador
diñeiro
 
11/1/2011 Retribucións 2010
Retribucións 2011. Ensino público non universitario
Nota: Este documento está en formato pdf. Para podelo visualizar precisas o lector Acrobat instalado no teu ordenador
diñeiro
12/11/2010 Desde a CIG Ensino, exiximos que a Consellaría pague os escasos salarios (700€) a estes bolseiros de maneira inmediata
A actuación da Consellaría de Educación neste programa, igual que noutros, consistiu en vender fume dunha maneira irresponsábel e só pensando en sacarlle un rédito publicitario e partidista.
diñeiro
15/9/2010 Folga Xeral. Area Púbilca
As federacións da área pública da CIG –Administración, Saúde e Ensino- veñen de manifestar, na Mesa Xeral de Negociación das Administracións Públicas, reunida esta mañá en Madrid, a súa “rotunda oposición” á proposta de redución salarial presentada na mesma. Un recorte que se engade á redución do 5% imposta o pasado mes de maio e á perda de poder adquisitivo que veñen acumulando desde hai anos por mor duns incrementos salariais inferiores ao IPC real.
diñeiro
 
13/5/2010 Medidas Regresivas
Anxo Louzao, secretario nacional de CIG-Ensino, declarou hoxe tras coñecerse o anuncio do goberno central que “estas medidas van deteriorar aínda máis a prestación dos servizos públicos entre eles o ensino” e que se está poñendo en marcha unha política gravísima de “adelgazamento da administración educativa”. Por iso, asegura que “non estamos dispostos a asumir estas medidas baixo ningún concepto” e anuncia que se emprenderán mobilizacións para paralizar a súa aplicación, sen desbotar ningún tipo de medida, incluída a convocatoria de folga.
Nota: Este documento está en formato pdf. Para podelo visualizar precisas o lector Acrobat instalado no teu ordenador
mesa sectorial
5/2/2010 XUBILACIÓN ANTICIPADA 2010
A CIG-Ensino vén batallando para conseguir o dereito indefinido a poder acceder voluntariamente á xubilación anticipada. Neste sentido levamos a cabo diferentes campañas apoiadas por miles de sinaturas nas que o profesorado exixe este dereito, ao mesmo tempo que reclama mellorar as gratificacións. Unha vez que o remate do período de implantación da LOE remata en 2011, para a CIG-Ensino será unha prioridade conseguir durante este curso o dereito indefinido a poderse acoller á xubilación anticipada, así como mellorar a gratifi cación no camiño de que a suma da cantidade percibida pola gratifi cación e maila de pensión teña que ser semellante ao salario que se percibiría de estar en activo. Isto é fundamental para que se incremente o número de profesorado que se xubile anticipadamente, repercutindo positivamente na creación de emprego coa incorporación de novo profesorado ao sistema educativo.
dog
 
25/1/2010 Actualización orde confección de nóminas 2010
Orde do 24 de xuño de 2010 pola que se ditan instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2010, e se actualizan con efectos 1 de xuño as contías das súas retribucións.
Nota: Este documento está en formato pdf. Para podelo visualizar precisas o lector Acrobat instalado no teu ordenador
 
24/1/2010 Retribucións 2010 (xuño-decembro)
Retribucións ensino público, profesorado non universitario, actualizado con efectos 1 de xuño despois do recorte salarial ao funcionariado.
Nota: Este documento está en formato pdf. Para podelo visualizar precisas o lector Acrobat instalado no teu ordenador
dog
 
20/1/2010 Orde de confección de nóminas 2010
Orde do 14 de xaneiro de 2010 (DOG 20-01-10) pola que se ditan instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2010
Nota: Este documento está en formato pdf. Para podelo visualizar precisas o lector Acrobat instalado no teu ordenador
24€
 
1/1/2010 Retribucións 2010
Retribucións 2010. Ensino público non universitario
Nota: Este documento está en formato pdf. Para podelo visualizar precisas o lector Acrobat instalado no teu ordenador
xustiza
2/2/2009 Trienios 5 anos atrás
Como sabedes, no debate nas Cortes do Estatuto Básico do Empregado Público (EBEP) foi o BNG, a instancias da CIG-Ensino, quen presentou unha emenda para que o estatuto recollese o dereito dos funcionarios interinos a cobrar os trienios. Posteriormente, a sentenza do Tribunal de Xustiza da Unión Europea do 13 de setembro de 2007 abriu a porta a que se poidan reclamar as contías dos trienios anteriores á entrada en vigor do EBEP
diñeiro
 
12/1/2009 Retribucións do ensino público para o 2009
Documento coas retribuicións para o profesorado do ensino público non universitario para o 2009, segundo a orde de confección de nóminas. (DOG de 23 de xaneiro de 2009)
Nota: Este documento está en formato pdf. Para podelo visualizar precisas o lector Acrobat instalado no teu ordenador
dog
2/1/2009 Orde confección de nóminas 2009
Orde do 16 de xaneiro de 2009 pola que se ditan instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2009 e Corrección de erros venres 6 de febreiro
Concentracion area publica
7/11/2008 Crise Económica
A campaña da CIG contra a crise económica culminará, nesta primeira etapa, con manifestacións en toda Galiza o 13 de novembro
diñeiro
27/4/2008 Trienios do profesorado interino.
Logo da publicación no DOG do pasado luns 14 de maio da Orde que recoñece o pagamento de oficio dos trienios a todo o persoal interino da Xunta de Galiza, o 18 de maio aparece no DOG a Orde onde se ditan normas relativas ao cobro de trienios por parte do profesorado mencionado. Tal e como reclamara e xa adiantara a CIG-ENSINO o pagamento efectuarase de oficio.
Publicacións
23/1/2008 CIG-Informa: Retribucións (Xaneiro 2008)
Mentres os nosos salarios se ven incrementados soamente nun 2% para o ano 2008, a infación do ano 2007 supera o 4,3%. É dicir, os nosos salarios desvalorizáronse nin máis nin menos nun 2,3% nun ano. Esta situación ten as súas orixes nos acordos asinados reiteradamente polo goberno central con CCOO, UGT e CSIF, nos que se fixa un incremento para todos os empregados e empregadas públicas nun 2%, segundo o IPC previsto, cando ano tras ano o IPC real é sempre superior ao previsto.
Nota: Este documento está en formato pdf. Para podelo visualizar precisas o lector Acrobat instalado no teu ordenador
diñeiro
18/12/2007 Retribucións 2008
A Xunta ven de publicar, para coñecemento do profesorado, os anexos que afectan ás súas retribucións e que se inclúen na Orde da Consellería de Economía e Facenda do 16 de xaneiro de 2008 pola que se ditan instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración
dog
17/12/2007 Nóminas 2008
Orde de confección de nóminas 2008 e corrección de erros.