Convenios galegos de empresa

ASPRONAGA

ASPANEPS

ALDEAS INFANTÍS SOS de Galicia

CAMIÑA SOCIAL

Asociación Centro Trama

Fundación Diagrama Intervención Psicosocial

ONCE