Concurso para as direccións

Elección de direccións 2018

ORDE do 21 de marzo de 2018 pola que se convoca concurso de méritos para a selección e o nomeamento da dirección dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (DOG 9/4/2018). Ligazón 

CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 21 de marzo de 2018 pola que se convoca concurso de méritos para a selección e o nomeamento da dirección dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. Ligazón

  • Elección de direccións 2017

    ORDE do 8 de marzo de 2017 pola que se convoca concurso de méritos para a selección e o nomeamento da Dirección dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (DOG 16/3/2017). Ligazón

     

  • Elección de direccións 2015

    ORDE do 18 de febreiro de 2015 pola que se convoca concurso de méritos para a selección e o nomeamento da dirección dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (12-3-2015) Ligazón

    Corrección de erros (centros e datas) Ligazón

  • Elección de direccións 2016

    ORDE do 16 de marzo de 2016 pola que se convoca concurso de méritos par a selección e o nomeamento da Dirección dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (DOG 30-3-2016) Ligazón 

     

  • Elección de direccións 2012

    CONVOCATORIA

    Publicación da concocatoria do concurso de méritos para a dirección de centros públicos 2012.DOG (23/03/2012). Ligazón

    • Corrección de erros. DOG (02/04/2012). Ligazón

     

    PRAZO DE SOLICITUDES 

    20 días naturais a contar desde o seguinte á publicación no DOG

    MÁIS INFORMACIÓN  DESTA CONVOCATORIA 2012

    Borrador presentado na Mesa Sectorial Ligazón ao borrador

    Información da Mesa Sectorial Información da mesa. 

    Decreto de elección de dirección de centros docentes públicos. Ligazón