Concurso de orientación nos CEIP

Concurso de Orientación 2018

Borrador do Concurso de traslados específico entre persoal funcionario docente do corpo de mestres para cubrir prazas de xefatura departamento de orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria. Ligazón

CIG Informa da mesa sectorial

Estudo da CIG Ensino sobre as vacantes de Orientación: ligazón

 

 • Concurso de Orientación 2017-2018

  ORDE do 3 de novembro de 2017 pola que se convoca concurso de traslados específíco entre persoal funcionario docente do corpo de mestres para cubrir prazas de xefatura do Departamento de Orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria, de educación primaria e de educación especial dependentes desta consellería. Ligazón

  Resolución definitiva.

  Podedes ver a resolución defintiva do Concurso de Orientación de Primaria na seguinte ligazón.

  Ligazón ao persoal excluído.

  Resolución definitiva no DOG. Ligazón

  Resolución provisional.

  Podedes ver a resolución provisional do Concurso de Orientación de Primaria na seguinte ligazón.

  Prazos.

  Prazo de presentación do 15 de novembro ao 5 de decembro (15 días hábiles desde o día seguinte ao da súa publicación no DOG o martes 14 de novembro).

  Outras informacións.

  CIG Informa cos Criterios de Baremación. Ligazón

  Cadros de persoal de educación infantil, educación primaria e educación especial coa identificación do tipo de xornada dos centros e a especial dificultade. Ligazón

  Información da negociación posterior na que se conseguiron 42 novas prazas.

  CIG Informa da negociación na mesa sectorial.

  Borrador da Orde do 3 de novembro de 2017 pola que se convoca concurso de traslados específico entre persoal funcionario docente do corpo de mestres para cubrir prazas de xefatura do  departamento de orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria, de educación primaria e de educación especial dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Ligazón

  Borrador da orde para a mesa sectorial.

  Ligazón ao CIG-Informa cos datos máis relevantes do CXT e coa información da Mesa Sectorial

 • Concurso de Orientación 2016-2017

  RESOLUCIÓN DEFINITIVA Ligazón

  RESOLUCION PROVISIONAL Ligazón aos documentos

  ORDE do 13 de outubro de 2016 pola que se convoca concurso de traslados específico entre o persoal funcionario docente do corpo de mestras/es para cubrir prazas de xefatura do Departamento de Orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria e de educación primaria dependentes desta consellería (DOG 7-11-2016)  Ligazón

  Prazo de solicitudes: do 8 ao 28 de novembro de 2016 

  Instrucións sobre o procedemento de participación e os criterios de baremaciónLigazón

  CIG-INFORMA con información do concurso, do baremo, datos de interese e propostas da CIG-Ensino Ligazón

 • Concurso de Orientación 2013-2014

  Convocatoria.

  ORDE do 16 de outubro de 2013 pola que se convoca concurso de traslados específico entre persoal funcionario docente do corpo de mestres para cubrir prazas de xefatura do departamento de orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria e de educación primaria dependentes desta consellería. (DOG 4/11/13) Ligazón

  Resolucións

  Resolución definitiva

  Publicada a resolución definitiva no DOG (14/02/2014) Ligazón

  Publicada na web da Consellaría (07/02/2014) Ligazón

  Instrucións para a toma de posesión Ligazón 

  Resolución provisional 

  Publicada na web da Consellaría (14/01/2014) Ligazón

  O persoal concursante poderá presentar reclamación á puntuación outorgada no prazo de cinco días naturais, contados desde o seguinte a esta publicación. Igualmente e, no mesmo prazo, o persoal concursante poderá presentar renuncia á súa participación. Para consultar a resolución provisional hai que acceder a aplicación e unha vez autenticados, ir ao menú "Listaxes de concurso" , submenú "Listaxes de resolución".

  Ligazón a aplicación do CXT.

  Datas de participación.

  Do 5 de novembro ao 21 de novembro.

  Aplicación Web e información varia da Consellaría

  Vacantes.

  As publicadas no Anexo II e as posíbeis resultas que figuran no Anexo III.

  Reclamacións e renuncias.

  5 días naturais contados desde o día seguinte a publicación da resolución provisional.

  Proceso de Negociación

  Ligazón

 • Concurso de Orientación 2011-2012

  Convocatoria

  ORDE do 21 de novembro de 2011 pola que se convoca concurso de traslados específico entre persoal funcionario docente do corpo de mestres para cubrir prazas de xefatura do departamento de Orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria e de educación primaria dependentes desta consellería. Ligazón

  Resolucións

  Resolución definitiva. 

  Publicación no DOG (10/04/2012). Ligazón

  Resolución provisional 

  Na web da Consellaría (02/03/2012).

  • Destinos adxudicados. Ligazón
  • Listaxe completa de participantes con destinos e baremo. Ligazón

  Publicación no DOG (12/03/2012). Poderanse presentar reclamacións e renuncias no prazo de 10 días hábiles a partir da publicación no DOG. Ligazón

  Vacantes e Posíbeis resultas

  Vacantes non cubertas e non ofertadas. Ligazón Nota de prensa de denuncia: Ligazón

  Vacantes. Ligazón

  Posíbeis resultas. Ligazón

  Información da Consellaría

  Ligazón

  Proceso de Negociación

  Concurso de orientación do corpo de mestres. CIG InformaBorrador

 • Concurso de Orientación 2008-2009

  Información do concurso específico de orientación en centros de infantil e primaria 2008/09

  PARTICIPACIÓN

  Orde Convocatoria (DOG 08/01/09)

  Páxina da Consellaría para participar. Ligazón

  Prazo entrega solicitudes: até o 26-01-09 incluído.

  VACANTES

  Vacantes provisionais (a 29-12-08).

  Negociación destas vacantes (15-12-08) pola CIG

  Corrección de erros vacantes (DOG 02/02/09): Ligazón

  Ampliación do prazo do concurso en 15 días hábiles a partir do día seguinte da publicación no DOG na corrección de erros.

  Nota aclaratoria sobre o baremo: os méritos computarán até o 2 de xaneiro ao igual que ocorre no concurso xeral de traslados para así para evitar disfuncións entre ambos concursos.Nota: para a consulta das instancias entregadas débese acceder polo mesmo enlace para entrar a cumprimentar a instancia: Aplicación

   

  BAREMACIÓN

  Publicación do baremo provisional de méritos (11-03-09). Prazo de reclamacións de dez días naturais.

  ADXUDICACIÓN

  Adxudicación provisional publicada na páxina da Consellaría (30-03-09) DOG 2-04-2009. (Prazo de reclamación e renuncias de dez días hábiles a partir da súa publicación no DOG)

  Adxudicación definitiva  publicada na páxina web da Consellaría. 23/04/09).

  Ligazón DOG 30-04-09

  Relación definitiva de excluídos e renuncias (27-04-09)