11/08/2017 - 17:00

 

ORDE do 2 de agosto de 2017 pola que se conceden axudas para nanciar actividades das confederacións e federacións de nais e pais de alumnos e das asociacións de nais e pais de alumnos de centros de educación especial para o ano 2017. Ligazón