24-07-2017
Na web da Consellaría a relación definitiva do baremo das prazas de persoas asesoras do Servizo de Formación do Profesorado, CAFI e CFR así como daquelas declaradas desertas. Ligazón
21-07-2017
Na web da Consellaría a resolución definitiva de admitidos e excluídos de comisións de servizos por motivos de saúde para o curso 2017-2018. Ligazón
21-07-2017
De próxima publicación en DOG a convocatoria e selección de centros para participar en actividades de inmersión lingüística en lingua inglesa, English Week. Ligazón
20-07-2017
Ditadas as instrucións para o o desenvolvemento, no curso académico 2017/18, do currículo da ESO e máis do bacharelato. Ligazón
20-07-2017
Na web da Consellaría a relación provisional de centros seleccionados na convocatoria para participar no proxecto E-DIXGAL. Ligazón
20-07-2017
Na web da Consellaría a resolución provisional das comisións de servizos por conciliación familiar e laboral (2017). Ligazón
20-07-2017
Publicadas as puntuacións definitivas e da relación definitiva de persoas excluídas do baremo para as prazas de interinidades e substitucións en canto, clarinete e percusión. Ligazón
 
 
DOG. Ano 2017
  <   2014   2015   2016   2017
 
Xullo
20-07-2017
Publicadas as puntuacións definitivas e da relación definitiva de persoas excluídas do baremo para as prazas de interinidades e substitucións en canto, clarinete e percusión. Ligazón
19-07-2017
Publicada a orde que autoriza a posta en funcionamento do CEIP de Outes. Ligazón
17-07-2017
Resolución da convocatoria de prazas destinadas ao profesorado para a mellora da súa competencia lingüística e comunicativa (PIALE) para o ano 2017. Ligazón
14-07-2017
Na web da Consellaría a baremación provisional de méritos e relación provisional de excluídos do concurso de méritos para postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos da Consellaría de Educación. Ligazón
13-07-2017
Regulación do procedemento para o reintegro individual de gastos por asistencia a actividades de formación do profesorado para o ano 2017. Ligazón
13-07-2017
No DOG o nomeamento de aptos na fase de prácticas os opositores que superaron os procedementos selectivos do 2016. Ligazón
13-07-2017
Resolta a adxudicación das axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2017 destinadas ao alumnado. Ligazón
11-07-2017
Publicado no DOG o texto refundido do acordo do 20 de xuño de 1995 polo que se regulan o acceso e as condicións de traballo do persoal docente interino e substituto. Ligazón
11-07-2017
Publicada unha corrección de erros con novos códigos para algúns dos centros afectados polas supresións. Ligazón
10-07-2017
Corrección de erros da Orde do 17 de xuño de 2017 pola que se regulan os intercambios provisionais de prazas do persoal docente que imparte as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, en centros dependentes desta consellería. Ligazón
07-07-2017
RESOLUCIÓN do 29 de xuño de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se publica o anuncio da resolución pola que se regulan os ciclos formativos plurilingües (Estrela PluriFP), para o curso 2017/18. Ligazón
07-07-2017
  CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 13 de xuño de 2017 pola que se ditan normas para a adxudicación de destino provisional para o próximo curso académico 2017/18 ao persoal do corpo de mestres. Ligazón  
04-07-2017
  DECRETO 60/2017, do 22 de xuño, de reorganización de centros docentes de determinadas localidades. Ligazón
04-07-2017
Publicado no DOG o DECRETO 59/2017, do 22 de xuño, polo que se transforman IES en CIFP. Ligazón  
Xuño
30-06-2017
Publicado no DOG o acordo de integración do persoal do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar no Convenio colectivo único do persoal laboral da Xunta de Galiza. Ligazón
30-06-2017
Publicación no DOG da  orde que regula os intercambios provisionais de prazas do persoal docente. Ligazón
30-06-2017
Adxudicado o financiamento dos proxectos de fomento do uso do galego dos equipos de dinamización lingüística dos centros privados da provincia de Ourense. Ligazón
28-06-2017
No DOG a concesión dos premios do Certame Cooperativismo no Ensino 2017 dirixido ao alumnado dos centros educativos de Galicia. Ligazón
26-06-2017
Na web da Consellaría a relación ampliada de materias de libre configuración autonómica de elección para os centros docentes na etapa de ESO e bacharelato e o seu currículo. Ligazón
26-06-2017
Publicada a adxudicación de destinos provisionais para o corpo de secundaria no curso 2017-2018. Ligazón
26-06-2017
Publicado no DOG o concurso de destinos provisionais para o corpo de mestres do curso 2017-2018. Ligazón
26-06-2017
No DOG a oferta modular para adultos nas modalidades presencial, semipresencial e a distancia, de ciclos formativos de grao medio e de grao superior de FP. Ligazón
26-06-2017
Actualizada a oferta de formación profesional polo réxime ordinario para o curso 2017-2018. Ligazón
23-06-2017
No DOG a modificación da autorización do centro privado Chíos Formación da Coruña. Ligazón
22-06-2017
No DOG o calendario escolar para o curso 2017/18. Ligazón
22-06-2017
No DOG o procedemento para a concesión das axudas para a subministración de froitas frescas, castañas e leite líquido de consumo ao alumnado de centros escolares. Ligazón
21-06-2017
Autorizados proxectos experimentais de FP dual de ciclos formativos en colaboración con diversas entidades. Ligazón
21-06-2017
Autorizada a modificación de dúas unidades de psíquicos por dúas unidades de plurideficientes no centro San Xerome Emiliani (A Guarda). Ligazón
21-06-2017
Autorizada a ampliación da autorización do centro privado Santiago Apóstol, de Soutomaior. Ligazón
20-06-2017
No DOG o financiamento dos proxectos de fomento do uso do galego dos equipos de dinamización lingüística dos centros de titularidade privada da provincia de Pontevedra. Ligazón
Ver todos