22-09-2017
Publicada no DOG a adxudicación definitiva de destinos provisionais en secundaria para o curso 2017-2018. Ligazón
20-09-2017
Na web da Consellaría a listaxe de intercambios provisionais de destino para o curso 2017/2018. Ligazón
19-09-2017
Aberto o prazo para solicitar o profesorado a súa revisión médica. Ligazón
15-09-2017
Na web da Consellaría as bases para a participación dos centros no Plan Proxecta durante o curso escolar 2017/2018. Ligazón
15-09-2017
Actualizada a bolsa de solicitantes de intercambios provisionais de destino para o profesorado de secundaria, FP, réxime especial... Ligazón
15-09-2017
Publicado o nomeamento de funcionarios ou funcionarias en prácticas as persoas opositoras que aprobaron as oposicións do 2017. Ligazón
14-09-2017
Na web da Consellaría o plan eirector para a convivencia e a mellora da seguridade nos centros educativos e nos seus contornos para o curso 2017/2018. Ligazón
 
 
Ano 2017
  <   2014   2015   2016   2017
 
Setembro
22-09-2017
Publicada no DOG a adxudicación definitiva de destinos provisionais en secundaria para o curso 2017-2018. Ligazón
20-09-2017
Na web da Consellaría a listaxe de intercambios provisionais de destino para o curso 2017/2018. Ligazón
19-09-2017
Aberto o prazo para solicitar o profesorado a súa revisión médica. Ligazón
15-09-2017
Na web da Consellaría as bases para a participación dos centros no Plan Proxecta durante o curso escolar 2017/2018. Ligazón
15-09-2017
Actualizada a bolsa de solicitantes de intercambios provisionais de destino para o profesorado de secundaria, FP, réxime especial... Ligazón
15-09-2017
Publicado o nomeamento de funcionarios ou funcionarias en prácticas as persoas opositoras que aprobaron as oposicións do 2017. Ligazón
14-09-2017
Na web da Consellaría o plan eirector para a convivencia e a mellora da seguridade nos centros educativos e nos seus contornos para o curso 2017/2018. Ligazón
12-09-2017
Na web da Consellaría a relación definitiva de centros autorizados CPI, IES e CIFP para a participación no programa de cursos para a formación complementaria en linguas estranxeiras do alumnado (CUALE). Ligazón
11-09-2017
No DOG a convocatoria para acreditar centros e persoas coordinadoras e titoras para o desenvolvemento do prácticum correspondente ao máster en profesorado de secundaria e bacharelato, FP e idiomas. Ligazón
11-09-2017
Convocados os premios extraordinarios en música, danza, artes plásticas e deseño correspondentes ao curso 2016/2017. Ligazón
08-09-2017
Listaxe definitiva de novas seccións bilingües para o curso 2017/2018. Ligazón
08-09-2017
Listaxe definitiva de centros admitidos e excluídos do programa plurilingüe no segundo ciclo da EI (Plurinfantil), para o curso 2017/2018. Ligazón
08-09-2017
Listaxe definitiva de centros admitidos e excluídos na rede de centros plurilingües para o curso 2017/2018. Ligazón
08-09-2017
Listaxe definitiva de centros admitidos no bacharelato de especialización en idiomas (PluriBach) para o curso 2017/2018. Ligazón
08-09-2017
Ábrese hoxe o prazo para solicitar intercambios provisionais de destino para o profesorado de secundaria, de FP e de réxime especial. Ligazón
07-09-2017
O 10 de setembro remata o prazo para facer a preinscrición no curso de especialización en formación pedagóxica e didáctica do profesorado técnico de formación profesional. Ligazón 
07-09-2017
Na web da Consellaría a resolución definitiva de adxudicación de destinos provisionais para o curso académico 2017/18 para secundaria, PTFP... Ligazón
06-09-2017
Na web da Consellaría a resolución definitiva das licenzas por formación para o curso 2017/2018. Ligazón
05-09-2017
Na web da Consellaría a convocatoria para incentivar o funcionamento dos Clubes de lectura en centros públicos durante o curso 2017/2018. Ligazón
01-09-2017
Publicadas as instrucións en relación coa organización e o funcionamento das bibliotecas escolares. Ligazón
01-09-2017
No DOG a adxudicación de cinco bolsas de formación nos lectorados de lingua, literatura e cultura galegas. Ligazón
Agosto
31-08-2017
ORDE do 21 de agosto de 2017 pola que se autorizan as ensinanzas profesionais de música moderna no centro Presto Vivace, do concello da Coruña. Ligazón
30-08-2017
ORDE do 21 de agosto de 2017 pola que se modifica a autorización do centro privado Santo Cristo, de Ourense. Ligazón
29-08-2017
ORDE do 11 de agosto de 2017 pola que se resolve a convocatoria de axudas a centros privados concertados para a contratación de auxiliares de conversa coa finalidade de mellorar a competencia lingüística do alumnado en linguas estranxeiras. Ligazón
28-08-2017
ORDE do 4 de agosto de 2017 pola que se modifica a autorización do centro privado Santa Apolonia de Santiago de Compostela. Ligazón
28-08-2017
ORDE do 4 de agosto de 2017 pola que se autoriza o centro privado Liceo La Paz, da Coruña, para impartir ensinanzas de formación profesional na modalidade semipresencial e/ou a distancia. Ligazón
23-08-2017
  ORDE do 28 de xullo de 2017 pola que se fai pública a relación de persoal aspirante que superou o concurso-oposición nos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de acceso ao corpo de profesores de música e artes escénicas, e de ingreso ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia, convocados pola Orde do 7 de abril de 2017 (Diario O cial de Galicia do 17 de abril). Ligazón 
21-08-2017
  ORDE do 10 de agosto de 2017 pola que se aproban os concertos educativos cos centros docentes privados de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria, educación especial, e de formación profesional. Ligazón 
18-08-2017
  ORDE do 3 de agosto de 2017 pola que se amplía a relación de materias de libre configuración autonómica de elección para os centros docentes na etapa de educación secundaria obrigatoria, e se regula o seu currículo e a súa oferta. Ligazón
17-08-2017
  RESOLUCIÓN do 3 de agosto de 2017, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se conceden subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para a edición en lingua galega de recursos didácticos curriculares para niveis non universitarios, ao abeiro da convocatoria regulada na Orde do 10 de maio de 2017. Ligazón 
Ver todos