24-07-2017
Na web da Consellaría a relación definitiva do baremo das prazas de persoas asesoras do Servizo de Formación do Profesorado, CAFI e CFR así como daquelas declaradas desertas. Ligazón
21-07-2017
Na web da Consellaría a resolución definitiva de admitidos e excluídos de comisións de servizos por motivos de saúde para o curso 2017-2018. Ligazón
21-07-2017
De próxima publicación en DOG a convocatoria e selección de centros para participar en actividades de inmersión lingüística en lingua inglesa, English Week. Ligazón
20-07-2017
Ditadas as instrucións para o o desenvolvemento, no curso académico 2017/18, do currículo da ESO e máis do bacharelato. Ligazón
20-07-2017
Na web da Consellaría a relación provisional de centros seleccionados na convocatoria para participar no proxecto E-DIXGAL. Ligazón
20-07-2017
Na web da Consellaría a resolución provisional das comisións de servizos por conciliación familiar e laboral (2017). Ligazón
20-07-2017
Publicadas as puntuacións definitivas e da relación definitiva de persoas excluídas do baremo para as prazas de interinidades e substitucións en canto, clarinete e percusión. Ligazón
 
 
Ano 2017
  <   2014   2015   2016   2017
 
Xullo
24-07-2017
Na web da Consellaría a relación definitiva do baremo das prazas de persoas asesoras do Servizo de Formación do Profesorado, CAFI e CFR así como daquelas declaradas desertas. Ligazón
21-07-2017
Na web da Consellaría a resolución definitiva de admitidos e excluídos de comisións de servizos por motivos de saúde para o curso 2017-2018. Ligazón
21-07-2017
De próxima publicación en DOG a convocatoria e selección de centros para participar en actividades de inmersión lingüística en lingua inglesa, English Week. Ligazón
20-07-2017
Ditadas as instrucións para o o desenvolvemento, no curso académico 2017/18, do currículo da ESO e máis do bacharelato. Ligazón
20-07-2017
Na web da Consellaría a relación provisional de centros seleccionados na convocatoria para participar no proxecto E-DIXGAL. Ligazón
20-07-2017
Na web da Consellaría a resolución provisional das comisións de servizos por conciliación familiar e laboral (2017). Ligazón
20-07-2017
Publicadas as puntuacións definitivas e da relación definitiva de persoas excluídas do baremo para as prazas de interinidades e substitucións en canto, clarinete e percusión. Ligazón
19-07-2017
Baremo provisional, adxudicación provisional e relación de excluídos do concurso de méritos do corpo de mestres para cubrir postos de escolarización a alumnado de atención preferente. Ligazón
19-07-2017
Na web da Consellaría a resolución provisional dos Premios Proxecta de Innovación Educativa 2017. Ligazón
19-07-2017
Publicada a orde que autoriza a posta en funcionamento do CEIP de Outes. Ligazón
18-07-2017
Puntuacións definitivas do concurso de méritos para cubrir prazas de persoal asesor na Consellaría de Educación. Ligazón
17-07-2017
Na web da Consellaría a relación provisional de centros autorizados CPI, IES e CIFP para a participación no programa de cursos para a formación complementaria en linguas estranxeiras do alumnado (CUALE). Ligazón
17-07-2017
Publicadas as puntuacións provisionais da fase A e chamamento para a Fase B do concurso público de méritos para cubrir postos de asesores do Servizo de Formación do Profesorado, CAFI e dos CFRs. Ligazón
17-07-2017
Publicada a listaxe provisional de centros admitidos no programa de dobre titulación de Bacharelato e Baccalauréat -Bachibac- para o curso 2017/2018. Ligazón
17-07-2017
Resolución da convocatoria de prazas destinadas ao profesorado para a mellora da súa competencia lingüística e comunicativa (PIALE) para o ano 2017. Ligazón
14-07-2017
Resolta a convocatoria de centros para participar na actividade "Semana STEM" dirixida a alumnado de quinto e sexto cursos de primaria e primeiro e segundo cursos de ESO. Ligazón
14-07-2017
Na web da Consellaría a baremación provisional de méritos e relación provisional de excluídos do concurso de méritos para postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos da Consellaría de Educación. Ligazón
13-07-2017
Actualizada a bolsa de solicitantes de permutas para o profesorado de PES, PT, EOI... Ligazón
13-07-2017
Regulación do procedemento para o reintegro individual de gastos por asistencia a actividades de formación do profesorado para o ano 2017. Ligazón
13-07-2017
No DOG o nomeamento de aptos na fase de prácticas os opositores que superaron os procedementos selectivos do 2016. Ligazón
13-07-2017
Resolta a adxudicación das axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2017 destinadas ao alumnado. Ligazón
12-07-2017
Actualizada a bolsa de solicitantes de permutas para o profesorado de infantil e primaria. Ligazón
11-07-2017
Publicado no DOG o texto refundido do acordo do 20 de xuño de 1995 polo que se regulan o acceso e as condicións de traballo do persoal docente interino e substituto. Ligazón
11-07-2017
Publicada unha corrección de erros con novos códigos para algúns dos centros afectados polas supresións. Ligazón
11-07-2017
Na web da Consellaría as puntuacións provisionais do concurso de méritos específico para cubrir prazas de persoal asesor. Ligazón
10-07-2017
Corrección de erros da Orde do 17 de xuño de 2017 pola que se regulan os intercambios provisionais de prazas do persoal docente que imparte as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, en centros dependentes desta consellería. Ligazón
07-07-2017
Resolución provisional de admitidos e excluídos de comisións de servizos por motivos de saúde para o curso 2017/18. Ligazón
07-07-2017
RESOLUCIÓN do 29 de xuño de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se publica o anuncio da resolución pola que se regulan os ciclos formativos plurilingües (Estrela PluriFP), para o curso 2017/18. Ligazón
07-07-2017
  CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 13 de xuño de 2017 pola que se ditan normas para a adxudicación de destino provisional para o próximo curso académico 2017/18 ao persoal do corpo de mestres. Ligazón  
04-07-2017
  DECRETO 60/2017, do 22 de xuño, de reorganización de centros docentes de determinadas localidades. Ligazón
Ver todos